zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stabilizace a redukce odpadu

02.04.2004
Odpady
Stabilizace a redukce odpadu
Účelem mechanicko-biologické úpravy odpadů je jejich stabilizace a redukce objemu odpadu. Technologií se zpracovává zbytkový komunální odpad po vytřídění recyklovatelných složek, případně směsný komunální odpad.

Pokud je odpad stabilizován, pak se podle směrnice EU 1999/31/EC o skládkování odpadu nepovažuje za biodegradabilní. Za stabilizaci se podle pracovního dokumentu Evropské komise \"Biologické zpracování bioodpadu\" (DG.ENV.A.2) považuje snížení dekompozičních vlastností bioodpadu projevující se minimalizací zápachu a poklesem respirační aktivity za dobu 4 dnů pod 10 mg O2/g sušiny odpadu.

Rakousko a Německo již mají MBÚ zakotvenu v legislativě. V ní se požaduje pokles respirační aktivity na 5-7 mg O2/g sušiny a navíc produkce plynů za 21 dnů v anaerobních podmínkách ve výši 20 l/kg suš. odpadu a obsah uhlíku ve vodním výluhu odpadu v hodnotě 250 mg/l (Rakousko).

Takto upravený odpad je možné na skládkách komprimovat až na objemovou váhu 1,6 t/m3. Pokud se podíly z odpadu zpracovaného MBÚ používají k rekultivacím, nesmí mít v 1 kg sušiny více než 5 mg kadmia, 600 mg chrómu, 600 mg mědi, 5 mg rtuti, 150 mg niklu, 500 mg olova a 1500 mg zinku, 0,4 mg PCB a 3 mg polyaromatických uhlovodíků (PAU).

Dalším hlavním produktem MBÚ jsou zejména náhradní paliva z lehkých organických frakcí, využívané pro spoluspalování v cementárnách a v uhelných kotelnách a elektrárnách. Kromě náhradních paliv se získávají magnetické i nemagnetické kovy, inertní zásypová hmota a v některých případech i sklo.

Průměrné investiční a provozní náklady při MBÚ zbytkového komunálního odpadu jsou závislé na velikosti zařízení, resp. jeho kapacitě, použitých technologiích a provozování. Podle údajů ze SRN (2000) byly při kapacitě zařízení 35 tis. tun ročně investiční náklady 850 euro/t a provozní náklady 125 euro/t, v zařízení o kapacitě 100 tisíc tun ročně investiční náklady klesají na 450 euro/t a provozní náklady se snižují na 90 euro/t. Efektivitu zařízení je proto nutno z ekonomického hlediska velmi přísně posuzovat.

Zdroj: BIOM
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí