zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zlato i elektrošrot

09.04.2004
Odpady
Zlato i elektrošrot
Recyklace drahých kovů je specifický obor, který vyžaduje využití chemických i metalurgických postupů a úprav.

Významným z podnikem, které se zabývá tímto oborem, je SAFINA, a. s., ve Vestci na okraji Prahy. Už sám vstup do areálu nasvědčuje tomu, že zpracování odpadů s obsahem drahých kovů není běžná záležitost: evidence je důkladná a nechybí ani rentgeny pro kontrolu zavazadel. Totéž ovšem platí i pro odchod - a možná ještě přísněji. Za celou prohlídku jsme snad nenašli otevřené dveře - všechny se otevíraly jen na čip.

Různorodé vstupní materiály

Na počátku zpracování odpadů s obsahem drahých kovů je příjem surovin. SAFINA, a. s., zpracovává veškerý odpad z elektroniky, telefonní ústředny a jejich díly, součástky, konektory a plošné spoje, spínací a jistící prvky, ale také autokatalyzátory, odpady z fotomateriálů, galvanické lázně, odpady z chemických výrob, ionexy, sorbované materiály na aktivním uhlím, odpady ze zlacení skla a porcelánu, strusky z tavení slitin, teploměry, misky, termočlánky, dráty, elektrody, dentální materiály a odpady z klenotnických výrob.

\"Obecně můžeme zpracovávané odpady dělit podle jejich formy na stěry (konzistence sypká) a slitky (konzistence pevná). Mezi stěrové odpady patří např. omítky, šamot, filtrační koláče nebo ionexy, tedy drahé kovy obvykle v nekovové matrici,\" vysvětluje RNDR. Petr Artner, představitel vedení pro jakost. \"Slitky, to je v zásadě čistě kovový odpad s obsahem drahých kovů. Vše se musí vždy před dalším zpracováváním přetavit a zhomogenizovat, aby se mohl zjistit přesný obsah drahého kovu. Děje se to, i když se k nám dostanou šperky, ale těch přichází velmi málo. Naprostá většina jsou průmyslové technologické odpady s obsahem zlata, stříbra, platiny, rhodia a paladia, které přicházejí z průmyslu a částečně z dealerského systému.\"

Stanovení obsahu kovu v odpadu je vysoce sofistikovanou činností, z níž se dále odvíjí vysoká efektivnost výtěžnosti pro zákazníka. Laboratoř v SAFINA, a. s., je na vysoké odborné úrovni, připravuje se její akreditace. Dr. Artner pokračuje: \"Od každého dovezeného materiálu se odebírají tři homogenní a reprezentativní vzorky: jeden je pro nás, jeden má zákazník a třetí je uschován jako arbitrážní pro případ nějakých problémů nebo nejasností až do okamžiku, kdy je celá zakázka ukončena.\"

Zpracování odpadů se liší podle jejich druhu. Slitky, tj. kovové odpady se zpracovávají metalurgicky. V klasické metalurgické peci se kovový odpad taví v přítomnosti struskotvorných přísad. Struska zabraňuje přístupu vzduchu a pohlcuje částečně nečistoty z taveného kovu. Tavenina se pak odlévá do kokil ve formě tyčí či desek určených pro další zpracování. Zpracované materiály jsou používané jako suroviny pro produkci výrobků určených např. pro elektrotechnický průmysl, zubní lékařství atd.

Chemické postupy

Zpracování patřící do kategorie stěrů je poněkud komplikovanější. Tyto materiály se melou a několikrát homogenizují, přičemž jsou z nich postupy danými správnou laboratorní praxí odebírány vzorky pro stanovení obsahu drahých kovů.

Homogenizovaný materiál se dále loučí vhodným postupem, který je nastaven na každý konkrétní typ odpadu. \"Jelikož k nám chodí pravidelné dodávky určitých materiálů (například starý šamot), jsou vytvořeny standardní technologické postupy pro získání drahých kovů, které se v konkrétních případech ještě mohou upravovat technologickou zkouškou. Know-how je výsledkem dlouholetých zkušeností z provozu, částečně jde o všeobecně známé znalosti pro nakládání s drahými kovy,\" vysvětluje Dr. Artner.

U většiny materiálu jde zejména o použití specifické selektivní směsi kyselin, které převedou do roztoku buď samotný kov nebo matrici, v níž je obsažen. Proces je veden se snahou o maximální účinnost tak, aby ve zbytku zůstávalo minimum využitelného kovu. Když je jedna ze složek převedena do roztoku, pokračuje se oddělením na kalolisech a selektivním srážením jednotlivých složek, až jsou od sebe odděleny.

Zbytky s určitým nízkým obsahem kovů, které přece jen odpadají, se shromažďují v speciálních kolonách, kde se znovu analyzují a vracejí do procesu. \"Nesmíme vypustit do odpadu kapaliny s využitelným množstvím kovu. Na kvalitu vypouštěných odpadních vod máme stejně jako každý jiný podnik stanoveny od podniku Vodovody a kanalizace přísné limity pro vypouštění. Ostatně by to i pro nás bylo krajně nevýhodné, protože bychom tak snižovali svou efektivitu,\" dodává náš průvodce.

Obchod

Z kovů se vyrábějí výrobky z produkce SAFINA, a. s. S případným přebytkem kovů získaných z odpadních materiálů se obchoduje. Cena je stanovována na základě ceny podle londýnské burzy. \"Burzovní hodnoty sledujeme průběžně a každé ráno stanovujeme podle nich denní výkupní ceny jednotlivých drahých kovů. Cena záleží na poptávce po kovu, jeho množství na trhu a dalších aspektech,\" říká PhDr. Marek Moravec, ředitel divize recyklace. \"Jiné jsou ceny u platiny, zlata, rhodia, paládia, které se prodávají za stovky tisíc za kilo, a jiné u stříbra, jež je mnohonásobně levnější.\"

V blízké budoucnosti se SAFINA, a. s., zaměří v podstatně větší míře na komodity, které nyní zaznamenávají boom - je to elektrošrot a získávání neželezných kovů (hliník, měď). \"Našim cílem je vybudovat komplexní systém recyklace elekronického šrotu a podílet se na celém systému zpětného odběru elektrošrotu,\" říká Dr. Moravec. \"Chceme být partnerem pro povinné osoby, aby se nemusely starat o své výrobky na konci životního cyklu.\" Stejně jako ostatní recyklátoři těchto komodit čekají v SAFINA, a. s., na schválení legislativy, která by měla být hotová do okamžiku vstupu do Unie. \"Od legislativy se odvine, jaké požadavky budou na systém, jak budou stanovena procenta znovuvyužití a recyklace, termíny, atd. Podle toho my budeme specifikovat naši nabídku, naše služby pro výrobce a dovozce. Již nyní vše připravujeme, řešíme interní pilotní úkoly a spustíme to, až bude jasné, co stát chce,\" dodává Dr. Moravec.

AUTOR: Jarmila Šťastná

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí