zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

02.04.2004
Obecné
Krátce - různé

Globální oteplování je jedním z nejvíce diskutovaných jevů současnosti. Některé dosavadní spory vyplývaly z protichůdných trendů při měření teplot u zemského povrchu a v troposféře. Data u povrchu totiž dosud naznačovala trend k oteplování, avšak analýza teplotních dat z troposféry (satelity NOAA) významné oteplování neprokazovala. Nejnovější analýza teplotních dat troposféry však jednoznačně prokazuje dlouhodobý trend k oteplování. Vědci z NOAA přezkoušeli klimatický trend, přičemž pro nový odhad klimatických změn použili novou modelovou funkci a satelitní údaje, z nichž byly odstraněny přístrojové chyby a odchylky i sezónní, resp. každodenní střídání (kolísání). Analýza teplotních dat z období 1978-2002 ukázala, že teplota ve střední troposféře rostla v rozmezí 0,22-0,26 K během jedné dekády. Vědci tvrdí, že dosáhli dobrou shodu mezi trendy oteplování u zemského povrchu a trendy v troposféře získanými ze satelitů.

Od 1. 1. 2004 platí v Evropské unii směrnice, nařizující zavedení ekologické daně z energií. Pro nové členské státy by však mělo platit přechodné období, po které nebudou muset ekologické daně aplikovat. Směrnice v podstatě zvyšuje nebo zavádí spotřební daně z energií, přičemž obvykle diferencuje mezi jejich veřejným a soukromým využitím. Umožňuje všem státům, aby nezdanily energie pocházející z obnovitelných zdrojů a aby snížily daňovou zátěž podnikům, které prokazatelně usilují o energetické úspory. Daně jsou stanoveny jako minimální, státy mohou nařídit vyšší. Předpokládá se, že zdanění nepovede ke zdražení energií: jedna megawatthodina elektřiny bude pro soukromé uživatele stát navíc jedno euro. Z uhlí a zemního plynu o výhřevnosti jednoho gigajoulu se bude platit 30 centů. Daň nebude uplatněna na dopravní služby jako vlaky, tramvaje, metra, autobusy. Česká republika požádala o odklad do 1. ledna 2007 pro zavedení ekologické daně z elektrické energie, z pev ných paliv (uhlí) a také ze zemního plynu používaného na topení. Podobné žádosti formulovaly další vstupující státy.

Evropský parlament schválil novelu směrnice o obalových odpadech, která zavazuje členské státy, aby od poloviny roku 2006 vracely do oběhu nebo do výroby podstatně více skleněných, papírových, dřevěných, kovových či plastových obalů než dosud. Státy musejí napříště recyklovat 60 procent skleněných, 55 procent papírových, 50 procent kovových a 20 procent plastových obalů.
Irsko, Portugalsko a Řecko si vyjednaly odklad plnění nových parametrů do roku 2011. Vstupující země včetně Česka požádaly o takovou výjimku do roku 2012. Je pravděpodobné, že komise záhy předloží další novelu, která upraví pouze přechodná období pro nové členské státy. Ty budou tedy muset plnit jen požadavky předchozí mutace této směrnice, pokud si i pro ni nevyjednaly některé dočasné úlevy.

Evropská unie dala sedmi přistupujícím státům dvouroční odklad pro splnění požadavků evropské směrnice pro elektronický odpad (WEEE). Podle ní musejí státy EU do konce roku 2006 zajistit sběr 4 kilogramů WEEE, dosáhnout využití v rozmezí 70 % až 80 % a recyklace v rozmezí 50 % až 80 % (v závislosti na typu zařízení).
Podle rozhodnutí Evropské komise ze 13. února však Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Litva, Estonsko a Lotyšsko mají na splnění těchto požadavků další dva roky. Rozhodnutí ještě musí schválit všechny členské země, podle vyjádření zástupců komise by to však měla být jen formalita. Podobný odklad získaly také Řecko a Irsko.
Toto rozhodnutí nesouvisí s přechodnými obdobími, které měly umožnit přistupujícím zemím splnit investičně náročné požadavky unie, a byly dohodnuty v letech 2001 až 2002. Směrnice pro elektronický šrot však byla přijata až po dohodě o přechodných obdobích.

Výkonný výbor, který se zabývá projekty na snížení emisí skleníkových plynů ve smyslu Kjótského protokolu, udělil společnosti Det Norske Veritas (DNV) akreditaci pro ověřování projektů v oblasti změn klimatu. Ty se týkají zejména obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a využití skládkových plynů. DNV je první a dosud jedinou společností, která tuto akreditaci má.
Společnost DNV vyvinula metodiku, která zajišťuje např. důvěryhodné audity. Podle Viktora Šarocha, manažera oblasti změn klimatu v DNV Czech Republic, u nás po těchto službách zatím není poptávka. Emisní limity pro ČR se stanovovaly k roku 1990, dnes jsou u nás emise nižší, takže tlak na jejich další snižování není dostatečný. Čeští zaměstnanci DNV pracují jako specialisté v zahraničí na projektech, které organizují západoevropské pobočky společnosti.

Největší evropští výrobci a spotřebitelé elektrické energie vytáhli do boje proti přístupu Evropské unie ke snižování emisí skleníkových plynů. Ve společném prohlášení varovali, že jednostranné dodržování limitů stanovených Kjótským protokolem a rozvoj alternativních zdrojů energie vyžene ceny elektřiny do závratných výšek. Firmy působící v odvětvích náročných na energii by pak zřejmě zvažovaly, že se přestěhují do zemí, které proti emisím tak vehementně nebrojí.
EU si stanovila za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie ze současných 14 procent na 22 procent v roce 2010. Evropská komise má příští rok rozhodnout, zda budou tato čísla závazná.

Globální snaha postupně vyřadit methyl bromid
Všech 183 zúčastněných zemí Montrealského protokolu se shodlo na plánovaném zákazu produkce a spotřeby methyl bromidu1. Podle této dohody nabude zákaz platnosti v průmyslově vyspělých zemích od 1.ledna 2005. Požadavky rozsáhlých výjimek předložených USA a dalšími státy včetně některých států EU (Belgie, Francie, Řecko, Itálie, Holandsko, Portugalsko, Španělsko, a Velká Británie), ohrozily časový harmonogram vyřazování, nakonec se zúčastněné strany dohodly na výjimkách \"kritického užití\" a povoleném množství produkce a spotřeby methyl bromidu. V roce 2005 budou výjimky povoleny pouze na základě vědeckých či technických doporučení, TEAP (Technický a ekonomický senát) a MBTOC (Komise pro technickou variantu methyl bromidu). Ta zaručí, že výjimky budou uděleny pouze v případech, kde neexistují jiné technicky a ekonomicky přijatelné alternativy.

31.března mají státy předložit své plány rozvržení emisních kvót
29.03.2004 - Jan dva dny zbývají členským státům k předání národních plánů rozvržení kvót skleníkových plynů Evropské komisi. K dnešnímu datu ani jedna země nepožádala o více času a osm členských států již zveřejnilo své plány. Národní plány jsou jedním z nutných kroků v boji s globálním oteplováním a ke splnění kyotských závazků.

Komise napomíná Rakousko za nedostatečnou transpozici směrnic
Evropská komise zaslala dvě odůvodněná stanoviska, která se týkají nedostatečné transpozice dvou klíčových směrnic Euratomu. Tyto směrnice - 96/29 Euratom a 97/43/Euratom - určují základní pravidla ochrany zdraví pracujících a veřejnosti proti ionizačnímu záření.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí