zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Praha bude v příštích letech dodávat teplo ekologičtěji

05.04.2004
Obecné
Praha bude v příštích letech dodávat teplo ekologičtěji
Praha - Magistrát dokončuje práce na nové energetické koncepci hlavního města pro příštích dvacet let. Podle radního Miloše Gregara se sází hlavně na ekologická hlediska.

Proč se koncepce vůbec vytváří?
Územní energetická koncepce je zpracována v souladu se zákonem o hospodaření energií, jako strategický koncepční materiál zaměřený na hospodaření s energií na území města. Zákon ukládá povinnost dokončit koncepci do konce příštího roku. Jejím cílem je uvést do souladu hospodaření s energiemi na území hlavního města s principy trvale udržitelného rozvoje.

V jakém je nyní stadiu?
Není dosud schválena. Zapracovávají připomínky vznesené při veřejných projednáních, především ze strany Pražské teplárenské. Ta totiž tvrdí, že dálkové teplo by mělo být jako nejekologičtější způsob vytápění preferováno. Koncepce však nestranně posuzuje všechny způsoby vytápění. V závěru loňského roku proběhlo úspěšně posouzení vlivu nové koncepce na životní prostředí. Předpokládáme, že dokument, který zpracovala poradenská firma SEVEn, by mohl být kompletně přijat do konce pololetí tohoto roku.

Které palivo bude pro Prahu nejdůležitější plyn či dálkové teplo?
Ve všech scénářích dochází k dalšímu vytěsňování tuhých paliv. Ve variantě 1 je nová poptávka po energii pokryta především dálkovým teplem, ve variantě 2 především zemním plynem. Kromě dvou základních variant byly ještě zpracovány dvědodatkové varianty, které počítají s výstavbou tepelného napáječe KladnoPraha a přepojení blokových kotelen v oblasti Jihozápadního Města na dálkové teplo z kladenské elektrárny ECKG.

Co tedy dostane tedy přednost, dálkové teplo nebo zemní plyn?
Město nebude vstupovat do konkurenčního boje mezi plynaři a Pražskou teplárenskou.
Plyn je postaven na roveň dálkovému vytápění jako srovnatelné médium. Hlavně v centru bude vždy dominovat plyn, napojit historické centrum na dálkový přívod tepla vidím jako prakticky neproveditelné. Dále bude probíhat převod lokálních kotelen z uhlí na elektřinu či plyn za využití fondů Evropské unie. Na pravém břehu Vltavy bude převládat dálkové vytápění, na levém patrně plyn.

Jak se projeví koncepce v praxi? Bude mít dopady na Pražany?
Bude závazná z hlediska územního plánování. Napříště už nebude například možné postavit v Praze nějaké velké energetické zdroje, protože koncepce s tím nepočítá. Při udělování stavebního povolení na dům se bude vždy zkoumat možnost napojení na zdroj centrálního tepla. Stavebníkovi, který by chtěl vytápět svůj dům pevnými palivy, nebude uděleno stavební povolení. Naopak ti, kteří si pořídí třeba tepelná čerpadla, která se považují za ekologický zdroj energie, mohou získat dotace od Pražské energetiky i bezplatné poradenství.

Uplatní se v Praze i další alternativní zdroje?
Kromě podpory využití tepelných čerpadel připravujeme i dodávky tepla ze spalovny odpadů Malešice, spalování bioplynu v ústřední čistírně odpadních vod a na skládce v Dolních Chabrech.

Bude docházet ke snižování emisí oxidu uhličitého?
V současné době už na území hlavního města dochází ke snižování emisí, a to i přes nepříznivý dopad dopravy. Tento pokles je způsoben zlepšováním skladby používaných paliv a zlepšení jejich energetického využití. I nadále bude docházet ke snižování podílu pevných paliv.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí