zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Středoevropská obalová konference

13.04.2004
Odpady
Středoevropská obalová konference
Přípravy na druhý ročník středoevropské konference o obalech jsou v plném proudu. Balení zabírá téměř neohraničené pole invencí novinek, nápadů inovací, ale je také předmětem řady problémů, s nimiž se firmy musí poprat.
Obalová evropská legislativa se zaostřením na Polsko, Slovensko a Česko zůstává důležitým tématem i v letošním ročníku; konference je charakterizována posunem i do oblastí více technických a marketingových.

Nové materiály a nové technologie umožňují průmyslové uplatnění i objevů staršího data, příkladem je renesance stojacích sáčků - doypacků. Rozmach privátních značek používaných obchodními řetězci v Británii přesáhl hranici 40 %, v Německu je jejich podíl v oblasti rychloobrátkového zboží kolem 13 %. Konkurenční tlak díky ofenzivní prodejní politice diskontů zesílil. Reakcí obchodu je i omezení skladovacích a logistických nákladů, hledání nových obalových systémů. Jednotlivá spotřební balení jsou nabízena přímo ze skupinových balení. Objevují se různé varianty otevírání přepravních a skupinových obalů s účinným reklamním efektem.

Evropská populace stárne, zvětšuje se počet jednočlenných domácností, na druhou stranu je Evropa pod tlakem vlny imigrace. Požadavky výrobců baleného zboží na obaly kopírují měnící se požadavky zákazníků - malé porce, lehce otevíratelné obaly, opětovné uzavření.

V únoru 2004 vstoupila v platnost směrnice 2004/12/EC, která je novelou směrnice 94/62/EC Packaging and Packaging Waste Directive. Vedle nových, samozřejmě vyšších požadavků na využití a recyklaci odpadů z obalů je patrný silný tlak v oblasti prevence. Nejpozději do 18. srpna 2005 musí členské státy upravit svoji obalovou environmentální legislativu, aby byla v souladu s novelizovanou směrnicí. Soustava harmonizovaných evropských norem a technických předpisů umožní balit výrobky tak, aby je bylo možné uvádět na trh v jakékoli členské zemi EU bez kladení dalších podmínek.

Již přes rok je v Německu povinnost zálohovat některé typy jednocestných (nevratných) obalů. Průvodním jevem je narušení fungování systému známého jako \"Zelený bod\" a dále negativní dopady na řadu typů balení - razantní pokles prodeje nápojů v plechovkách, komplikace a náklady pro maloobchod, šikanování spotřebitelů - nepovedlo se zavést celostátní systém sběru, nutnost \"nevratné\" obaly vracet u obchodníka nebo řetězce, kde byl nápoj nakoupen. A ochrana životního prostředí? Další pokles podílu opakovaně použitelných vratných obalů.

Značení obalů, vlastnosti obalových prostředků a obalů, způsoby zajištění a prokazování požadovaných vlastností by mohly být překážkami ve volném oběhu zboží mezi státy jednotného trhu v případě jejich dovozu do ČR a SR. Diskutuje se o nových problémech - volný pohyb baleného zboží ze zemí EU do ČR, požadavky na balené zboží ze třetích zemí, dovoz zboží na Slovensko a do Polska, zálohy na nevratné PET láhve, zálohy na kegy; Polsko novelizací svých environmentálních obalových předpisů odstraňuje zejména dříve ukládané povinnosti ve značení, jež by mohly být překážkami volného obchodu.

Konkurenční soutěž je silným hybatelem pokroku i v oblasti balicích materiálů. Důkazem toho je i řada nových plastových fólií s vynikajícími bariérovými vlastnostmi, fólií určených pro balení potravin zejména krájených uzenin a sýrů. Snížení tloušťky až na hranici 19 mikrometrů přináší úsporu hmotnosti, odvodů poplatků na zajištění sběru a využití obalových odpadů z těchto spotřebitelských balení. Proto je důležitá správná volba optimální tloušťky průtažné fólie, výběr osvědčené značky od spolehlivého dodavatele a minimální počet ovinů potřebných na spolehlivou fixaci zboží na expedované paletě, získání objektivních informací pro reklamaci, podkladů pro splnění prevence dle zákona o obalech.

Přepravní obaly hrají důležitou roli v toku zboží dodavatelů obchodních řetězců. Vedle tradičních řešení cestou prodeje přepravních obalů se stále více prosazuje poskytování obalů jako služby - zapůjčením se zajištěním opakovaného použití (pool). Poskytovatel na sebe bere odpovědnost za kvalitu včetně čistoty obalů. Příjemným \"vedlejším účinkem\" je i zajištění využití odpadů z těchto obalů.

Radiofrekvenční identifikace je zřejmě dalším stadiem zvýšení kvality propojení zboží, jeho obalu - nosiče informací a datových informačních systémů firem. Je to trend, kterému se, podobně jako čárovým kódům, lze jistou dobu vyhýbat, nikoli však vyhnout. Metro spouští na podzim pilotní projet s dodavateli v Německu, u nás byl realizován systém palet s RFID u Siemense.

Po řadě zemí (Čína, USA, Kanada, Mexiko, Nový Zéland), které vyžadují zpřísněné požadavky z hlediska ochrany před šířením škodlivých organizmů na dřevěné obaly, jako například palety, bedny, sudy, přepravky, se má k těmto opatřením v červenci 2004 připojit i EU. Stranou nezůstanou ani palety EUR.

Více o programu konference - www.syba.cz/ceec.htm.
AUTOR: Vlado Volek
Obalová asociace SYBA
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí