zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sněmovna přijala mezinárodní zakotvení práv občanů v oblasti životního prostředí

08.04.2004
Obecné
Sněmovna přijala mezinárodní zakotvení práv občanů v oblasti životního prostředí

Aarhuskou úmluvu, která je mezinárodním zakotvením práva na informace, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí, dnes dopoledne schválila Poslanecká sněmovna. Pro bylo 96 poslanců, proti 31 [1]. Ratifikaci už koncem listopadu loňského roku schválil Senát [2]. Ratifikace Aarhuské úmluvy je také součástí vládního programového prohlášení a koaliční smlouvy mezi vládními stranami [3].

Aarhuská úmluva je zaměřena na posílení demokracie v oblasti životního prostředí. Úmluva je postavena na třech vzájemně provázaných pilířích:

* zpřístupňování  informací o životním prostředí veřejnosti,

* aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech týkajících se životního prostředí,

* zajištění právní ochrany v záležitostech životního prostředí.

„Aarhuská úmluva posiluje a zaštiťuje na mezinárodním poli zásadní práva občanů, ať už jde o právo vědět, o právo dovolat se spravedlnosti u správního soudu nebo o právo aktivně se zapojit do rozhodování na všech úrovních správy věcí veřejných. Je upevněním trendu k prohlubování demokracie a jsem rád, že poslanci se takovou většinou k tomuto směru přihlásili,“ komentoval dnešní rozhodnutí Poslanecké sněmovny ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Úmluva byla sjednána 25. června 1998 na konferenci ministrů životního prostředí EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu“ v dánském Aarhusu. Za Českou republiku ji  podepsal tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík. V září 2001 byl zahájen proces její ratifikace, ovšem před parlamentními volbami parlament jej nestihl dokončit a projednávání návrhu skončilo v průběhu druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Ratifikace úmluvy je důležitým mezinárodně právním aktem, nicméně její zásady jsou v českém právním řádu již plně obsaženy [4].

Do dnešního dne ratifikovalo Aarhuskou úmluvu téměř 30 států, mezi jinými Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Norsko či Portugalsko. Ze zemí, přistupujících 1. května k EU již ratifikovaly Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta a Polsko [5]. Naši poslanci tak nyní učinili důležitý krok k tomu, že úmluvu ratifikuje i Česká republika [6]. Evropská unie ratifikuje Aarhuskou úmluvu s největší pravděpodobností do konce letošního roku. Už dnes ale v EU platí řada směrnic, která Aarhuskou úmluvu naplňují v praxi.

Poznámky

[1] Hlasovaní najdete na http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=35539&o=4

[2] Senát projednával ratifikaci Aarhuské úmluvy 12. 11. 2003 jako senátní tisk č. 162. Při  hlasování č. 82 bylo z 54 přítomných senátorek a senátorů se pro návrh vyslovilo 38, proti bylo 6 (počet potřebných hlasů pro přijetí byl 28)

[3] Programové prohlášení vlády, bod 5.4. Životní prostředí: „Vláda se zasadí o ratifikaci Aarhuské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí.“ Plný text programového prohlášení najdete na adrese http://wtd.vlada.cz/vlada/vlada_progrprohl.htm. Koaliční smlouva bod IX. Trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí: „Smluvní strany (…) se zavazují, že se zasadí v Parlamentu ČR o ratifikaci Aarhuské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí.“ Plný text koaliční smlouvy najdete na adrese http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=2273.

[4] Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím či zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, atd..

[5] Slovinsko dosud neratifikovalo, Slovensko úmluvu ani nepodepsalo, tudíž ji ratifikovat nemůže.

[6] Souhlas s ratifikací úmluvy nyní ještě musí podepsat prezident republiky a poté již budou ratifikační listiny předány Organizaci spojených národů.

Další informace:

http://www.unece.org/env/pp
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí