zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Miestne poplatky za odpad po novom

13.04.2004
Odpady
Miestne poplatky za odpad po novom
Jaroslav Pilát, konzultant splnomocnenca vlády pre decentralizáciu verejnej správy

Nielen ZMOS, ale aj niektorí jednotliví predstavitelia obecnej samosprávy s nevôľou reagovali na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zákon totiž hneď v § 1 mení sústavu poplatkov, pričom uvádzacia veta znie: \"obec môže vyberať tieto miestne poplatky\".

V písmene j) toho istého paragrafu sa následne uvádza: \"poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov\". Je teda jasné, že predtým povinný poplatok, ktorý občania odvádzali na základe zákona, teda rozhodnutia štátu, sa týmto mení na \"nepovinný\", resp. na povinný až potom, keď o povinnosti odvádzať ho rozhodne obecné zastupiteľstvo. Podstata protestu spočíva v dvoch veciach. Prvá je v tom, že v očiach občanov po zavedení takéhoto poplatku obcou už nebude zlý anonymný štát, ale obec, resp. jej volení predstavitelia. Druhá vec je v údajnej nevymáhateľnosti tohto poplatku - keď ho obec zavedie, nemá vraj istotu v tom, že ho od obyvateľov obce - producentov odpadu - aj vymôže.
Obce a mestá by sa mali rozhodnúť, čo chcú. Či fiškálnu decentralizáciu, t. j. prenos kompetencií v oblasti financií (právomocí, ale aj zodpovednosti) z ústrednej vlády na obce, alebo naďalej závislosť od rozhodnutí centrálnej vlády. ZMOS od roku 1999 tvrdí, že podporuje vládnu koncepciu decentralizácie a kritizuje, že sa ešte neuskutočnila v oblasti financií. Len čo sa začína realizovať, už protestuje.
Rozhodnutia o verejných výdavkoch (sem patria aj výdavky spojené s komunálnym odpadom) sa majú uskutočniť na tej úrovni verejnej správy, ktorá je za zabezpečenie úlohy zodpovedná. A tým je v prípade komunálneho odpadu obec. Štát, v tomto prípade MF SR, vytvoril rámcové podmienky na to, aby obce mohli tento princíp naplniť. Zákon umožňuje obci poplatok zaviesť, požadovať od občanov platby, umožňuje jej určiť výšku, pravidlá, výnimky,.... skrátka všetko to, čo sa skrýva za pojmom fiškálna decentralizácia. Je len na obci, aby sa ako samospráva rozhodla, ako bude financovať povinnú úlohu obce, v tomto prípade hospodárenie s komunálnym odpadom. Niet dôvodu, aby štát zákonom vstupoval do tohto rozhodovania územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia prináša so sebou aj to, že zvolené orgány preberajú nielen práva, ale aj zodpovednosť za financovanie samosprávnych kompetencií. Aj zodpovednosti, ktoré doteraz mala vláda SR a NR SR. Áno, pre volených zástupcov v malých obciach, kde každý každého osobne pozná a prípadne sú navzájom aj v príbuzenskom vzťahu, to môže byť problém. Malé obce sú síce inou témou, ale je to problém osobný, nie systémový. A osobné problémy by sa nemali prenášať do legislatívy, ktorou sú viazané všetky subjekty práva v Slovenskej republike.

Zdroj: HN.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Nízkouhlíkový zákon putuje do Senátu
 Sněmovna tento týden ve 3. čtení schválila tzv. nízkouhlíkový zákon. Zákon řeší...
Dnes
Nízkouhlíkový zákon putuje do Senátu
Prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady už klepe na dveře
Legislativní proces dlouho očekávané vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se už...
Dnes
Prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady už klepe na dveře
Intersucho a Státní pozemkový úřad
Státní pozemkový úřad (SPÚ) se 17. května připojuje k osvětové činnosti v rámci...
Dnes
Intersucho a Státní pozemkový úřad
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 16. červnu 2021
Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších...
Dnes
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 16. červnu 2021
Před utkáním Německa s Francií seskočil na hřiště ekologický aktivista
 Těsně před začátkem zápasu německých a francouzských fotbalistů na mistrovství...
16. června 2021
Před utkáním Německa s Francií seskočil na hřiště ekologický aktivista
PKN Orlen plánuje síť vodíkových center v Polsku, Česku a na Slovensku
 Polská petrochemická skupina PKN Orlen by se mohla stát středoevropským lídrem na trhu...
Včera
PKN Orlen plánuje síť vodíkových center v Polsku, Česku a na Slovensku
Není to normální - Respirátory
 
Dnes
Není to normální - Respirátory
Tohle není normální, ukazují Pražské služby v nové kampani
Odpadky pohozené ve veřejném prostoru jednak snižují každodenní kvalitu života ve městě,...
Dnes
Tohle není normální, ukazují Pražské služby v nové kampani
Metodika k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí vydávají společnou metodiku,...
Dnes
Metodika k přípravě plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody
Vyhláška k podrobnostem nakládání s odpady v Legislativní radě vlády
Dne 9.6.2021 byla v systému VeKLEP zveřejněna poslední verze vyhlášky k podrobnostem...
15. června 2021
Vyhláška k podrobnostem nakládání s odpady v Legislativní radě vlády
Připomínkové řízení k vyhlášce o výrobcích s ukončenou životností
Ministerstvo životního prostředí zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh...
16. června 2021
Připomínkové řízení k vyhlášce o výrobcích s ukončenou životností
Obchodní řetězec PENNY podpoří novou infrastrukturu potravinových bank
Potravinové banky připravují realizaci nových skladovacích prostor v 7 regionech díky...
16. června 2021
Obchodní řetězec PENNY podpoří novou infrastrukturu potravinových bank
Testování odpadních vod na koronavirus ukáže vir dříve než test
Studie ukázaly, že monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách je efektivní nástroj...
Včera
Testování odpadních vod na koronavirus ukáže vir dříve než test
Nová odpadová vyhláška na LRV - obce mají nově ohlašovat 14 tabulek k odpadům
Legislativní rada vlády má aktuálně k posouzení vyhlášku o podrobnostech nakládání s...
Dnes
Nová odpadová vyhláška na LRV - obce mají nově ohlašovat 14 tabulek k odpadům
Šetření zásahu při havárii na Bečvě žádné zásadní pochybení v postupu ČIŽP neodhalilo
Šetření Odboru interního auditu a finanční kontroly Ministerstva životního prostředí...
Včera
Šetření zásahu při havárii na Bečvě žádné zásadní pochybení v postupu...
Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou? Její využití má stavebníkům usnadnit nová legislativa
Při každém spláchnutí mizí kanalizací litry pitné vody, které je v Česku zejména v...
Včera
Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou? Její využití má...
Česko zaplavily na jaře pytlomaty
O posledním březnovém víkendu proběhla hlavní vlna dobrovolnických úklidů akce Ukliďme...
16. června 2021
Česko zaplavily na jaře pytlomaty
Rada schválila Fond pro spravedlivou transformaci
Rada na svém jednání přijala nařízení, kterým se zakládá Fond pro spravedlivou...
16. června 2021
Rada schválila Fond pro spravedlivou transformaci
Nová konzultace zaměřená na revizi pokynů ke státní podpoře v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí
Evropská komise spustila cílenou veřejnou konzultaci zaměřenou na revizi pokynů ke...
Dnes
Nová konzultace zaměřená na revizi pokynů ke státní podpoře v oblasti...
Rada podpořila strategii pro přizpůsobení se změně klimatu
Rada přijala na svém zasedání závěry podporující novou strategii EU zaměřenou na...
Včera
Rada podpořila strategii pro přizpůsobení se změně klimatu
Rada podpořila renovační vlnu
 Rada přijala na svém zasedání závěry ohledně renovační vlny, což je...
16. června 2021
Rada podpořila renovační vlnu
Koncepce PRVKÚ ČR - SUCHO
Zpráva o vypořádání připomínek k SEA návrhu koncepce PRVKÚ ČR - SUCHO. Přílohy ...
Včera
Koncepce PRVKÚ ČR - SUCHO
Podle úřadů a veřejnosti znečištění ovzduší, podle společnosti JOGA LUHAČOVICE spiknutí úřadů v čele s inspekcí
 Společnost JOGA LUHAČOVICE, která provozuje ve Slavičíně kompostárnu a zařízení na...
Včera
Podle úřadů a veřejnosti znečištění ovzduší, podle společnosti JOGA...
Za neumožnění kontroly vysoká pokuta
Brněnská firma OKAY GROUP CZ, která se specializuje na prodej elektroniky, nábytku, pneumatik i...
15. června 2021
Za neumožnění kontroly vysoká pokuta
Naši partneři
Složky životního prostředí