zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Miestne poplatky za odpad po novom

13.04.2004
Odpady
Miestne poplatky za odpad po novom
Jaroslav Pilát, konzultant splnomocnenca vlády pre decentralizáciu verejnej správy

Nielen ZMOS, ale aj niektorí jednotliví predstavitelia obecnej samosprávy s nevôľou reagovali na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zákon totiž hneď v § 1 mení sústavu poplatkov, pričom uvádzacia veta znie: \"obec môže vyberať tieto miestne poplatky\".

V písmene j) toho istého paragrafu sa následne uvádza: \"poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov\". Je teda jasné, že predtým povinný poplatok, ktorý občania odvádzali na základe zákona, teda rozhodnutia štátu, sa týmto mení na \"nepovinný\", resp. na povinný až potom, keď o povinnosti odvádzať ho rozhodne obecné zastupiteľstvo. Podstata protestu spočíva v dvoch veciach. Prvá je v tom, že v očiach občanov po zavedení takéhoto poplatku obcou už nebude zlý anonymný štát, ale obec, resp. jej volení predstavitelia. Druhá vec je v údajnej nevymáhateľnosti tohto poplatku - keď ho obec zavedie, nemá vraj istotu v tom, že ho od obyvateľov obce - producentov odpadu - aj vymôže.
Obce a mestá by sa mali rozhodnúť, čo chcú. Či fiškálnu decentralizáciu, t. j. prenos kompetencií v oblasti financií (právomocí, ale aj zodpovednosti) z ústrednej vlády na obce, alebo naďalej závislosť od rozhodnutí centrálnej vlády. ZMOS od roku 1999 tvrdí, že podporuje vládnu koncepciu decentralizácie a kritizuje, že sa ešte neuskutočnila v oblasti financií. Len čo sa začína realizovať, už protestuje.
Rozhodnutia o verejných výdavkoch (sem patria aj výdavky spojené s komunálnym odpadom) sa majú uskutočniť na tej úrovni verejnej správy, ktorá je za zabezpečenie úlohy zodpovedná. A tým je v prípade komunálneho odpadu obec. Štát, v tomto prípade MF SR, vytvoril rámcové podmienky na to, aby obce mohli tento princíp naplniť. Zákon umožňuje obci poplatok zaviesť, požadovať od občanov platby, umožňuje jej určiť výšku, pravidlá, výnimky,.... skrátka všetko to, čo sa skrýva za pojmom fiškálna decentralizácia. Je len na obci, aby sa ako samospráva rozhodla, ako bude financovať povinnú úlohu obce, v tomto prípade hospodárenie s komunálnym odpadom. Niet dôvodu, aby štát zákonom vstupoval do tohto rozhodovania územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia prináša so sebou aj to, že zvolené orgány preberajú nielen práva, ale aj zodpovednosť za financovanie samosprávnych kompetencií. Aj zodpovednosti, ktoré doteraz mala vláda SR a NR SR. Áno, pre volených zástupcov v malých obciach, kde každý každého osobne pozná a prípadne sú navzájom aj v príbuzenskom vzťahu, to môže byť problém. Malé obce sú síce inou témou, ale je to problém osobný, nie systémový. A osobné problémy by sa nemali prenášať do legislatívy, ktorou sú viazané všetky subjekty práva v Slovenskej republike.

Zdroj: HN.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
27
7. 2017
27.7.2017 - Seminář, školení
Olomouc, ibis Olomouc Centre
ASIO, spol.s r.o.
28
7. 2017
28.7.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
7
8. 2017
7-11.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
Zahrada lesní MŠ Šárynka, Praha 6
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Chytrá adaptace na změnu klimatu v praxi
Emise skleníkových plynů musíme snížit. To ale nestačí. Vlády, firmy i veřejnost se také...
Dnes
Chytrá adaptace na změnu klimatu v praxi
Ústavní soud rozhodne o kontrolách kotlů v domech a bytech
Ústavní soud v úterý vyhlásí, jak rozhodl o návrhu pravicových poslanců na zrušení...
Dnes
Ústavní soud rozhodne o kontrolách kotlů v domech a bytech
Ministr Brabec: V boji s krádežemi kovů se nám daří
 Tzv. bezhotovostní vyhláška Ministerstva životního prostředí se jednoznačně...
Dnes
Ministr Brabec: V boji s krádežemi kovů se nám daří
Boj se suchem: naše půda potřebuje vrátit do kondice
Vláda schválila společnou státní koncepci ochrany před suchem z dílny Ministerstva...
Dnes
Boj se suchem: naše půda potřebuje vrátit do kondice
Dešťovka pro obce nabízí miliardu korun, do konce prázdnin
 Na problém sucha zareagoval i Operační program Životní prostředí (OPŽP), který svou...
Včera
Dešťovka pro obce nabízí miliardu korun, do konce prázdnin
Akumulace elektřiny v českém právním řádu
Český právní řád poměrně detailně reguluje provoz fotovoltaických elektráren, i těch...
Včera
Akumulace elektřiny v českém právním řádu
Vědci zmapovali 12 tisíc starých stromů v jihomoravských luzích, našli při tom vzácné brouky
 Unikátní mapu zelených veteránů a jejich ohrožených broučích obyvatel vytvořili...
23. července 2017
Vědci zmapovali 12 tisíc starých stromů v jihomoravských luzích, našli při...
Zákaz kožešinových farem prošel senátem
 Senát ve čtvrtek schválil novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, která...
22. července 2017
Zákaz kožešinových farem prošel senátem
Generální ředitel Calleja z EK představil tzv. country report ČR k provádění evropské legislativy pro životní prostředí
V Evropském domě v Praze minulý týden proběhl národní dialog k provádění právních...
22. července 2017
Generální ředitel Calleja z EK představil tzv. country report ČR k provádění...
Obnovitelný rok 2016: rekordní růst nových projektů šetrné energetiky
Loni přibylo rekordní množství nových instalací obnovitelných zdrojů energie, díky poklesu...
22. července 2017
Obnovitelný rok 2016: rekordní růst nových projektů šetrné energetiky
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikro-organismů
 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a...
21. července 2017
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon...
Senát vrátil Sněmovně novelu zjednodušující proces EIA
Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů...
21. července 2017
Senát vrátil Sněmovně novelu zjednodušující proces EIA
Obec 21. století - Jak moderní obec likviduje odpad?
Přinášíme vám první díl seriálu Obec 21. století, který vás pravidelně v měsíčních...
26. listopadu 2014
Obec 21. století - Jak moderní obec likviduje odpad?
Zodpovednosť za jadrový odpad má prevziať štát
Slovenské elektrárne už nebudú môcť narábať s vyhoretým jadrovým palivom. Nový atómový...
20. května 2004
Zodpovednosť za jadrový odpad má prevziať štát
Poplatky za znečišťování podle nového zákona o ochraně ovzduší.
Nový zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), který nabyl...
26. února 2013
Poplatky za znečišťování podle nového zákona o ochraně ovzduší.
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky...   ...
23. května 2017
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých...
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky... Citace:...
1. dubna 2016
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného...
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Citace:...
11. září 2015
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
POZVÁNKA:  PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Seminář reaguje i na aktuální přijetí změnového zákona k zákonu o odpovědnosti za...
19. června 2017
POZVÁNKA: PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO...
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky.. Citace:...
23. května 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o...
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Citace:...
9. dubna 2014
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých...
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Citace:...
7. ledna 2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného...
Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně...
5. ledna 2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z...
Zákon o půdním fondu snižuje poplatky za výstavbu v CHKO
Snížit poplatky za výstavbu na orné půdě zejména v chráněných krajinných oblastech a...
6. prosince 2013
Zákon o půdním fondu snižuje poplatky za výstavbu v CHKO
Naši partneři
Složky životního prostředí