zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky kontrol subjektů provozujících zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů) za rok 2003

19.04.2004
Chemické látky
Výsledky kontrol subjektů provozujících zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů) za rok 2003
V souladu s plánem činnosti ČIŽP provedli pracovníci Oblastních inspektorátů ČIŽP v uplynulém roce celkem 66 kontrol společností provozujících zařízení s obsahem PCB.

Kontrolované společnosti zahrnovaly celé spektrum subjektů od drobných provozů až po rozsáhlé distribuční společnosti. Největší překážky při kontrolách působily nejasnosti ve výkladu zákona. Zjištěné nedostatky v převážné části případů přímo neohrožovaly životní prostředí.

Kontrolovány byly především subjekty průmyslové a zemědělské výroby, servisy, společnosti zabývající se rozvodem elektrické energie a také společnost provozující sběr odpadních olejů obsahujících PCB. U těchto subjektů byl prověřován způsob nakládání s PCB a se zařízeními, která je mohou obsahovat, způsob nakládání s odpadními oleji s PCB a dodržování předpisů souvisejících s provozem zařízení s obsahem PCB. Výsledkem kontrol bylo zjištění odpadních olejů s PCB u 8 subjektů, v jednom případě došlo při nakládání s nimi k porušení zákona. Celkem ve 13 případech došlo k porušení zákona, ze zahájených správních řízení již jedno rozhodnutí nabylo právní moci.

V průběhu kontrol narazili inspektoři ČIŽP také na další nedostatky, k nimž patřilo např. porušení zákona tím, že provozovatel nevedl evidenci zařízení s obsahem PCB větším než 5 litrů a přítomnost PCB byla již prokázána. Řada provozovatelů ke zdůvodňování nejasností využívala nepřesných formulací zákona. Nejčastěji z jejich strany zaznívaly námitky, že “zařízení o obsahu oleje větším než 5 l, které může obsahovat PCB, nelze označovat, protože předpis nestanovuje jak”, nebo že “zařízení o obsahu oleje větším než 5 l nemůže obsahovat PCB – i bez zákonem stanoveného prokázání o nepřítomnosti PCB -, tudíž jej není třeba evidovat ani označovat.” Ve druhém případě lze sice nařídit kontrolní rozbor, nicméně jeho provedení bude ze strany provozovatele podmiňováno technickými a provozními parametry a k ověření nedojde v zákonem stanovené lhůtě jednoho roku. Zákon zároveň nestanovuje termín, kdy má být prokázána nepřítomnost PCB v zařízení. Je zde pouze stanoveno datum, do kterého jsou povinni vlastníci (držitelé) PCB, odpadů s obsahem PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci tato odstranit (nejpozději však do konce roku 2010).

Z provedených kontrol vyplynulo, že zjištěné nedostatky v převážné části případů přímo neohrožovaly životní prostředí. Na základě provedených kontrol a zjištěných nedostatků vypracuje pro rok 2004 MŽP metodiku dalšího postupu v návaznosti na připravovanou novelu zákona o odpadech a současně bude zajištěno školení inspektorů ČIŽP tak, aby se zamezilo nejasnostem ve výkladech zákona, což bylo největší překážkou při kontrolní činnosti ČIŽP v této oblasti.

V Praze dne 7. 4. 2004
Kontakt: Eva Rolečková, tisková mluvčí ČIŽP,
tel. 283 892 659, 723 065 088 roleckova@cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí