zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kolik odpadků vyprodukují Evropané?

23.04.2004
Odpady
Kolik odpadků vyprodukují Evropané?
\"Ilustrační
Životní prostředí se zhoršuje. To víme všichni. Děti se rodí s rozlišnými alergiemi a vážnými nemocemi. Volně pít vody v přírodě není téměř možné. Projít se skrz město v zimě v době inverze se rovná sebevraždě. Všichni víme, proč tomu tak je. Technický rozvoj s sebou přináší tuto negativní daň, a to na všechny občany bez rozdílu. Mnoho záchranných akcí a dobrých nápadů zabraňujících tomuto stavu končí na finančních požadavcích a nárocích. Mnozí lidé nevidí do budoucna. \"Já žiji teď, co bude potom mě nezajímá\". A to my nechceme a ani většina Evropanů.

Již od samého počátku byla do ekologické politiky Evropské unie zakotvena zásada, že veškeré negativní dopady na životní prostředí platí znečišťovatel, a to nijak malými částkami. Jako jedna ze stěžejní zásad byla přijata zásada upřednostňování preventivních opatření či nápravy ekologických škod pokud možno přímo u zdroje. To je velice důležité, neboť jakákoliv prevence je vždy levnější a méně bolestivá než léčení již velikých a nenapravitelných škod. Brzdnou pákou při prosazování politiky ochrany životního prostředí je, že se má řešit na národní úrovni členských států. A jak je to tedy s komunálním odpadem? Práce se z počátku ve velké míře soustředily na vypracování společného systému třídění produktů, od běžných paliv až po složité organické karcinogeny. V rámci Evropské unie již platí obecná pravidla skladování a spalování odpadu a konkrétní rezortní opatření pro likvidaci olejů, odpadů z papírenského průmyslu a zemědělských kalů.

Samotná politika ochrany životního prostředí by byla k ničemu. Její principy musí být uplatňovány i v jiných politikách a činnostech Evropské unie a jednotlivých členských států. Politika Evropské unie v oblasti životního prostředí je založena na zásadách obezřetnosti a prevence. V příštích letech její význam poroste. Lidé na celém světě si čím dál více uvědomují, že nemůžeme s přírodou dělat co chceme a ona si vždy poradí. Musíme ji chránit, abychom umožnili hezký život i našim dětem. Protože jsou přírodní zdroje omezeny, je nutno zabránit jejich vyčerpání podporou recyklace materiálů, to můžeme dělat všichni bez výjimky. Cílem je prosadit princip sdílené odpovědnosti jednotlivých občanů, veřejné administrativy, podnikatelského sektoru. To je jediná cesta k dosažení tohoto cíle. Jeden člověk vedle druhého se musí chovat ekologicky a šetrně k životnímu prostředí. Tím přinutí se chovat firmy i stát. Je to náročný proces, protože lidé jsou založením egoisté a sobci.

Nyní se jenom pro ilustraci podívejme na ty kvanty odpadů, které vyprodukujeme. Nejvíce se jich vyprodukuje ve státech, kde je největší cestovní ruch. Jedná se především o region Notio Aigaio (Řecko, 1 053 kg komunálního odpadu na jednoho obyvatele), region Islas Baleares (Španělsko, 833 kg), region Algarve (Portugalsko, 716 kg), region Provence-Côte d\'Azur (Francie, 714) a region Islas Canarias (Španělsko, 713 kg). Velké množství odpadu je také vyprodukováno ve francouzských regionech Picardie (904 kg), Lorraine (776 kg) a Champagne-Ardenne (757 kg). Pro porovnání uvádíme přehlednou tabulku, kde jsou zahrnuty i nečlenské státy.

Stát Regiony s největším odpadem Regiony s nejmenším odpadem
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemí
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká Británie
Bruxelles 654
405
Severozápad 711
626
384
465
Picardie 904
Southern and Eastern 541
Emilia-Romagna 573
499
426
252
643
Közép-Dunántúl 517
461
Dessau 429
Zuid-Holland 415
Wrocławskie 606
Algarve 716
Wien 510
Vest 481
Notio Aigaio 1053
Západné Slovensko 970
286
Baleares 833
Östra Mellansverige 468
London Scotland 566
Vlaams Gewest 456

Praha 184Corse 275
Border, Midlands and Western 492
Molise 339
Dél-Dunántúl 340

Tübingen 158
Limburg 321
Ciechanowskie 137
Centro 343
Burgenland 255
Sud-Vest 140
Kentriki Makedonia 334
Stredné Slovensko 520

Cantabria 382
Mellersta Norrland 271
South East 501

· Státy, kde je uvedena pouze jedna hodnota se považují za jeden region Pramen: \"Eurostat, Regionen: Satistisches Jahrbuch 2002, ISBN 92-894-3471-6\"
Autor: Petr Gola
Zdroj: Finanční noviny

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí