zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

23.04.2004
Obecné
Krátce - různé

Brno loni doplácelo na likvidaci odpadů 70 mil. Kč
Brno loni doplácelo na celý systém svozu a likvidace odpadů nad rámec poplatků vybraných od lidí kolem 70 mil. Kč. Obyvatelé Brna přitom platí 500 korun ročně, což je maximální zákonná hranice. Představitelé Brna měli možnost porovnat odpadové hospodářství se systémem v rakouském hlavním městě Vídni. Tam je na rozdíl od Brna a dalších českých měst likvidace odpadů samofinancovatelná. Ve Vídni platí za likvidaci odpadu majitel pozemku. Výhodou je to, že i když má rakouská metropole okolo 800 000 domácností, tak za tyto služby platí jen asi 40 000 lidí, kteří si pak už náklady rozúčtovávají dál sami. Například za 120litrovou popelnici vyváženou jednou týdně činí roční poplatek 64,32 eura (přes 2000 korun) na domácnost a rok.

Za znečištění ulice v Aténách pokuta až 100 eur
Odhozený odpadek na ulici v Aténách během olympijských her může člověka přijít pěkně draho. Radní se totiž usnesli na tom, že budou udělovat vysoké pokuty. Například lidé, kteří neuklidí po svých zvířecích mazlíčcích, riskují, že budou muset zaplatit 100 eur (asi 3300 korun). Za odhozený papírek či cigaretový nedopalek budou policisté vybírat 20 eur. Člověk, který jen odloží odpadky ke kontejneru, sic by byl plný, riskuje pokutu 50 eur.

Obyvatelé Jistebnice odmítli sklad vyhořelého paliva
Obyvatelé Jistebnice na Táborsku v místním referendu jednoznačně odmítli výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v okolí své obce. Drtivá většina z nich pověřila zastupitelstvo, aby k zabránění stavby využila všech zákonných prostředků, které mají jako účastníci správních řízení a vlastníci nemovitostí. Referenda se zúčastnilo 51,25 % ze 1606 oprávněných osob, takže je platné. \"Na první otázku, zda souhlasí s tím, aby bylo v lokalitě Božejovice-Vlksice vybudováno hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva, odpovědělo záporně 97,33 procenta účastníků. Téměř stejná část hlasujících, 96,23 procenta, pověřilo obec, aby usilovala o zabránění stavby\" řekl starosta Jistebnice František Plocha (nezávislý).

V úterý 27. 4. 2004 se od 14,00 hodin uskuteční v aule Jihočeské univerzity, Branišovská 31, České Budějovice veřejné projednání návrhu Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje (dále jen POH JčK) a posouzení vlivu na životní prostředí (strategická EIA). Po skončení prezentace proběhne k návrhu Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje diskuse s veřejností. Návrh POH JčK je možno nalézt na www.kraj-jihocesky.cz.

ZEMĚDĚLCI DOSTANOU TŘETÍ NEJVYŠŠÍ DOTACI Z EU
Čeští zemědělci budou po vstupu do EU dostávat z evropských zdrojů dotaci 57,35 eura (asi 1870 korun) na hektar, což je třetí nejvyšší sazba z osmi přistupujících zemí, které přímé platby rozdělují ve formě jednotné dotace na plochu. Vláda schválila nařízení, jež upravuje způsob výplaty těchto peněz. Více peněz, 70 eur na hektar, dostanou rolníci v Maďarsku a na Kypru, kde to bude asi 81 eur. Česko nahlásilo do Bruselu výměru 3,469 milionu hektarů hektarů zemědělské půdy, na níž připadá pro letošek 198,94 milionu eur, tedy 6,36 miliardy korun. Rolníci v nově přistupujících zemích dostanou letos čtvrtinové přímé platby proti konkurentům ze současných členských států.

ČSÚ BUDE SLEDOVAT SPOTŘEBU PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH
V souvislosti se vstupem do EU potřebuje ČR srovnatelné údaje nejen o hospodářství, ale také o podmínkách běžného života lidí. Jde především o oblasti, které mohou být předmětem rozvojových programů, hrazených ze společných prostředků EU. Letos v květnu proto Český statistický úřad uskuteční první takové šetření v domácnostech. Bude zjišťovat spotřebu paliv a energie. Smyslem tohoto šetření je získat kvalitní informace potřebné pro tvorbu programů a projektů, podporujících úspornější a efektivnější využití jednotlivých druhů paliv a energií v domácnostech. Bude také možné porovnat energetickou náročnost tuzemských domácností s domácnostmi ostatních členských zemí EU.

NĚMECKO MUSÍ ZMĚNIT ZÁLOHOVÁNÍ OBALŮ
Evropská komise dala Německu dva měsíce na změnu kontroverzního systému zálohování nápojových obalů, jež nelze znovu naplnit. Oznámila to s tím, že po uplynutí této lhůty by mohla podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Komise zahájila v loňském říjnu vyšetřování kvůli obavám z toho, že německý systém povinných záloh na obaly, jako jsou například nápojové plechovky, je příliš složitý a diskriminuje dovoz nápojů ze zahraničí.

V úterý 27. dubna 2004 od 11,30 se koná v zasedačce v přízemí budovy MŽP Vršovická 65, Praha 10 tisková konference ministra životního prostředí Libora Ambrozka na téma „Další postup při přípravě soustavy NATURA 2000 v České republice“.  Na Vaše otázky budou spolu s panem ministrem odpovídat i náměstek - ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Ladislav Miko a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Martin Dušek.

Parlament podpořil boj proti globálnímu oteplování

20.4.03 Evropský parlament ve svém prvním čtení schválil novou směrnici, která podpoří rozvoj projektů zaměřených na redukci emisí skleníkových plynů. Nová směrnice dovolí evropským společnostem účastnících se obchodování s emisemi zahrnout kredity z projektů redukce emisí, které byly realizovány ve světě, do svých závazků stanovených v rámci schématu obchodování s emisemi v EU.

Stav implementace legislativy EU v přistupujících zemích

20.4.2004 Podle Evropské komise bylo již téměř 100% acquis v oblasti životního prostředí přejato přistupujícími zeměmi do národních legislativ. V případě horizontální legislativy (kvalita vody, geneticko modifikované potraviny ad.) se transpozice blíží dokončení. Mezery existují v legislativě o ochraně přírody, odpadech a průmyslovém znečištění.
Šest nových členských států rovněž přijalo Aarhus konvenci o přístupu k informacím z oblasti životního prostředí.
Největším problémem je zpoždění ve vymezení míst Natura 2000, jak předpokládá směrnice o stanovištích. Tento úkol musí být přitom splněn do data vstupu do EU. Některé státy mají ještě významný kus práce před sebou v případě nakládání s odpadem a průmyslovým znečištěním.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí