zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třídění se vyplatí

29.04.2004
Odpady
Třídění se vyplatí
V současné době třídí komunální odpad šedesát dva procent naší populace automaticky. Do jisté míry je to věc výchovy v rodině či osvěty ve škole. Ale se vstupem do EU budeme muset během čtyř násedujících let zvýšit svůj podíl ve struktuře třídění odpadů na 85 procent.

Pojem komunální odpad zahrnuje veškerý odpad z domácností i odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství. Podle právních norem je původce komunálního odpadu obec, která má ze zákona o odpadech povinnost odpad třídit a využívat.

Podmínky určuje obec

V souvislosti s tříděním odpadu vydává každá obec závaznou vyhlášku, ve které stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. My jsme povinni řídit se touto vyhláškou, a tedy třídit odpad, který vyprodukujeme ve svých domácnostech. Nejběžnějším způsobem je donáškový sběr, kdy využitelný komunální odpad ukládáme do kontejnerů nebo sběrných dvorů. Na ulicích se nejčastěji setkáváme s modrými, zelenými a žlutými kontejnery, do nichž ukládáme papír, sklo a plast.

Využití odpadu

Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně kolem 30 kg papíru, 25 kg plastových odpadů, 15 kg skla, 5 kg kovových odpadů a asi 1,4 kg odpadů použitých nápojových kartónů.
Tyto druhotné suroviny se dále zpracovávají. Vytříděný papír se v papírnách přidává do směsi na výrobu papíru a je možné ho takto recyklovat až sedmkrát. K běžným výrobkům z recyklovaného papíru patří novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka či toaletní papír.
Zato plasty se zpracovávají různými technologiemi kvůli odlišnému složení a vlastnostem. Z PĚT láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií, sáčků a tašek se opět vyrábějí fólie a různé pytle na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů vznikají odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba nebo protihlukové stěny u dálnic.
Také vytříděné sklo se po vyčištění a rozdrcení přidává do základní směsi k výrobě lahví na minerálky a pivo i jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž surovinu lze takto recyklovat donekonečna.
Kovy se vracejí do hutí, nápojové kartóny do papíren nebo se z nich vyrábějí izolační desky pro využití ve stavebnictví.
Sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Vychází přitom ze dvou zákonných povinností, kdy výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží mají podle zákona o obalech povinnosti prostřednictvím systému EKO-KOM spolufinancovat náklady obcí na tříděný sběr komunálních odpadů spojený s obalovou složkou.
Také obce a města mají ze zákona o odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou i použité spotřebitelské obaly.
Společnost měla na konci loňského roku uzavřeny smlouvy s 20 200 firmami, které uvedly na trh 94 % spotřebitelských obalů a s 4200 obcemi, představujícími 92 % populace.
Z informací společnosti EKO-KOM vyplývá, že v letech 1999-2002 rostlo množství vytříděného odpadu v průměru o 37 % ročně z důvodu rozšiřování sběrné sítě. Na tomto trendu se podílely ruku v ruce obce, EKO-KOM i občané. Ovšem vloni se meziroční růst zpomalil na 11 % navzdory tomu, že investice do rozšíření počtu sběrných míst byly vyšší než v předchozích letech.
Předpisy EU jsou závazné a nám z členství v Unii mimo jiné vyplývá povinnost recyklovat kolem roku 2008 v průměru 40 kg vytříděného domovního odpadu na obyvatele. Je zřejmé, že zatímco dostupnost sběrných míst rychle roste, jejich skutečné využití občany pokulhává. Pro zvýšení množství recyklovaného odpadu se stala klíčovou ochota obyvatel třídit odpad, nikoli dostupnost kontejnerů.
Účast obyvatel na třídění odpadu má vzrůst ze současných 62 % na 75 % v roce 2005 a přesáhnout 85 % po roce 2008. Dosavadní růst těmto požadavkům neodpovídá, přestože 96 % populace považuje třídění odpadu za důležité. V místě bydliště má sběrné kontejnery 82 % obyvatel, ale odpad třídí pouhých 62 %. Těm, kteří odpad netřídí, se zdá, že jsou kontejnery moc daleko nebo na to nemají čas. Někteří z nás odpad netřídí proto, že je to pohodlnější.
Očekává se, že své postoje díky kampani EKO-KOM změníme. Zvýšíme účast i množství vytříděného odpadu a zlepšíme kvalitu odpadu pro recyklaci.
Zdroj: Právo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí