zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Brandýse nad Labem o vyčištění Evropy od toxických látek

04.05.2004
Chemické látky
V Brandýse nad Labem o vyčištění Evropy od toxických látek

PRAHA – V Brandýse nad Labem v hotelu Brandýský dvůr se na mezinárodní konferenci pořádané sdružením Arnika sjede 45 odborníků a ekologických aktivistů ze 14 evropských zemí a USA (1), aby se dohodli na společných akcích směřujících k eliminaci toxických látek ze životního prostředí v Evropě. Pozvaní odborníci se vyjádří také k aktuálnímu tématu znečištění dioxiny v Lysé nad Labem, kterému bude věnován brífink pro novináře ve čtvrtek 6. května. Konference začne ve středu 5. května v 9,00 a potrvá až do pátečního (7. 5.) poledne.

Účastníci mezinárodního setkání se budou věnovat čtyřem hlavním tématům: perzistentním organickým látkám (2) a s nimi související Stockholmské úmluvě (2), integrovanému registru znečištění, nové chemické politice EU a negativním dopadům jeho výroby, spotřeby a likvidace PVC na životní prostředí. Ruský vědec Boris Revič seznámí účastníky semináře s měřeními dioxinů v krvi lidí z oblasti, kde je asi šest provozů podobných Spolaně Neratovice. Prof. Dr. Jana Hajšlová, CSc. z Vysoké školy chemicko-technologické bude hovořit o polybromovaných difenyléterech (PBDE), které v mnoha činnostech nahradily polychlorované bifenyly. „Bohužel to platí také o jejich negativním působení na lidské zdraví a kumulaci v životním prostředí,“ upřesnil  problematičnost této skupiny látek Ing. Petr Hrdina z Arniky.

Na konferenci bude věnován značný prostor diskusi o nové evropské chemické politice , známé pod zkratkou REACH. „Souhlasíme s  názorem evropských ekologických organizací, že právě striktnější verze nové evropské chemické politiky (REACH)  přispěje k odhalení a eliminaci těch nejvíce nebezpečných toxických chemických látek používaných v zemích Evropské unie, od 1. května tedy i u nás,“ řekl Hrdina.

Mezi účastníky bude řada zástupců z členských zemí EU, především z nově přistoupivších zemí.  Téma nové chemické politiky je však důležité i pro kandidátské země EU (např. Bulharsko či Rumunsko).

Konference se zúčastní jeden ze dvou předsedů mezinárodní sítě IPEN (International POPs Elimination Network) Jack Weinberg z Chicaga a mezinárodní koordinátor této sítě Bjorn Beeler z Washingtonu DC. Mezi významnými hosty nebude chybět ani zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, Ing. Karel Bláha, CSc. (ředitel odboru environmentálních rizik).

Poznámky:

(1) Země zastoupené na konferenci v Brandýse nad Labem: Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Turecko, USA, Velká Británie.

(2) Za nejtoxičtější na světě jsou označovány látky na seznamu Stockolmské úmluvy - takzvané perzistentní organické látky neboli POPs (Persistent Organic Pollutants). Tyto látky se vyznačují tím, že jsou velmi nebezpečné již ve stopových koncentracích a nepodléhají snadno rozkladu. V přírodě zůstávají až stovky let. Patří mezi ně například dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB), DDT a další. Tyto látky mají vysokou schopnost kumulovat se v živých organismech, takže jejich koncentrace stoupá s každým patrem potravního řetězce. Vážou se na tuky a poškozují hormonální a imunitní systém člověka. Některé z nich jsou karcinogenní, mohou poškozovat játra či ledviny. Výroba PCB i DDT je v České republice dnes již zakázána. Podobné vlastnosti vykazují i látky, které člověk vyrábí ve velkém i dnes: například chlorované parafiny a polybromované difenylétery (PBDE). Stockholmskou úmluvu dosud ratifikovalo 53 států světa a 17. května (tedy 90. den od ratifikace padesátým státem) vstoupí v platnost. Byla podepsána 22. a 23. května 2001 ve Stockholmu. Česká republika ji ratifikovala 6. srpna 2002.

PROGRAM celé konference najdete na této internetové adrese: arnika.org

Po celou dobu konference bude novinářům umožněno pořídit individuální interview s přítomnými zahraničními a českými odborníky a zástupci nevládních organizací.

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí