zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Maximální šetrnost

07.05.2004
Obecné
Maximální šetrnost
Jedním z hlavních cílů Státní energetické koncepce ČR je naplňování priorit bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Maximální šetrnost k životnímu prostředí bude přednostně založena v efektivní a k životnímu prostředí šetrné struktuře spotřeby primárních energetických zdrojů a ve způsobech výroby elektřiny a tepelné energie, dílčí cíle budou zajišťovat další snižování dopadů energetických procesů na životní prostředí.
Dílčí cíle podle pořadí jejich důležitosti:
Minimalizace emisí poškozujících životní prostředí.
Cíl s vysokou prioritou, směřující k prosazování nejlepších dostupných technik šetrných k životnímu prostředí, zajišťujících trvalé snižování emisí jak znečišťujících látek tuhých, tak zejména látek kapalných a plynných.
Minimalizace emisí skleníkových plynů.
Cíl se středně vysokou prioritou, směřující k minimalizaci emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, v souladu s mezinárodními závazky České republiky, vyplývajícími zejména z Kjótského protokolu.
Minimalizace ekologického zatížení budoucích generací.
Cíl se středně vysokou prioritou, směřující k využívání takových technologií, které nevytvářejí trvalé poškození životního prostředí v jakékoliv z jeho součástí. Stát se bude zasazovat o to, aby technologie využívané při získávání či přeměně energie minimalizovaly produkci neodbouratelných a nerecyklovatelných odpadů, které budou tvořit zátěž pro budoucí generace. Stát se rovněž zasadí o bezpečné a dlouhodobé uložení těch odpadů, které nelze recyklovat ani jinak zneškodnit.
Minimalizace ekologické zátěže z minulých let.
Cíl se středně vysokou prioritou, směřující k postupnému odstraňování těžko rozložitelných látek, které se do životního prostředí dostaly v převážné míře dřívějším spalováním některých látek při výrobě tepelné či jiné energie (cíl vychází ze Stockholmské konvence - úmluvy o perzistentních organických polutantech) a při provozu jaderných technologií.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí