zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aalborgská charta a Česká republika

12.05.2004
Obecné
Aalborgská charta a Česká republika
Zapojení měst České republiky do Evropské kampaně udržitelných měst a obcí není příliš vzorové, ale i přesto máme první tři města, která Aalborgskou chartu podepsala.

Těmito městy jsou Hlučín (2000), Vsetín (2003) a nově i Hradec Králové (2004).

Podívejme se, jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím. Slovensko a Maďarsko jsou na tom podobně, ale v třeba v Itálii Chartu podepsalo 738 měst, obcí nebo jejich sdružení! O něco málo méně je signatářů ve Španělsku, nicméně je jich opět přes 700. Například Velká Británie má 101 signatářů, Rakousko 22 a Holandsko 12. Ze severských zemí má Švédsko 22 signatářů, Finsko 31 a Norsko 8. Naši Němečtí sousedé jich mají 74. Máme tedy co dohánět…


Hlučín

Starosta města Hlučín pan Petr Adamec podepsal Aalborgskou chartu v roce 2000 a město se zapojilo do Evropské kampaně trvale udržitelných měst a obcí. Město Hlučín se tak stalo prvním signatářem Aalborgské charty v ČR.

Místní Agenda 21 byla přijata usnesením zastupitelstva města Hlučín dne 26.9.2000 pod bodem II.2. takto: \"Zastupitelstvo schválilo zapojení města Hlučína do projektu Zahájení tvorby místní Agendy 21 ve městě Hlučíně\". V rámci tohoto projektu v roce 2001 a 2002 bylo vyprojektováno a realizováno dětské hřiště na sídlišti OKD. V rámci projektu proběhly 2 plánovací mítinky pro veřejnost, do projektu se zapojila ZŠ Hornická formou mapování stavu životního prostředí na sídlišti a v souladu s požadavky občanů bylo ve finále vybudováno hřiště.

Město se od roku 2002 zapojuje do kampaní jako je např. Evropský den bez aut a Evropský týden mobility.

Každoročně v Hlučíně probíhají akce ke Dni Země (dětská slyšení, výstavy výtvarných prací, přednášky pro ZŠ, malování na náměstí pro MŠ a v loňském roce soutěž o zápis do Guinessovy knihy rekordů nejdelší řetěz z PET lahví, které se zúčastnilo 6 měst ze Severní Moravy).

V rámci místní Agendy 21 proběhla v místních Hlučínských novinách anketa pro veřejnost ohledně počtu parkovacích míst na náměstí, které se připravuje k rekonstrukci. Na základě výsledků ankety se počet parkovacích míst na náměstí sníží cca o 1/3.


Vsetín

Ve Vsetíně byla Aalborgská charta podepsána 2. září 2003 v rámci místní Agendy 21. V souvislosti s ní byla přijata Dohoda o přijetí iniciativy \"K profilu trvalé místní udržitelnosti - Společné evropské indikátory\", která si klade za cíl vytváření systémů a postupů monitorování a podávání zpráv o pokroku k trvalé udržitelnosti, jedná se o součást naplňování Aalborgské charty. Dále Vsetín realizuje svou Agendu 21 naplňováním Lisabonského akčního plánu (Od charty k akci) iniciováním a podporou procesu MA 21 v ostatních obcích mikroregionu, realizuje konkrétní projekty na zlepšení kvality životního prostředí, nabízí konkrétní programy a aktivity k zapojení dětí, mládeže, škol, neziskových organizací a veřejnosti a snaží se zlepšit propagaci dobrých projektů.


Hradec Králové

Město podepsalo Aalborgskou chartu 16. prosince 2003 a zároveň přijalo Společné evropské indikátory - ECI. Hradec Králové je tedy třetím městem, které se přihlásilo ke Kampani udržitelných měst. Projektu Evropské komise \"Společné evropské indikátory trvale udržitelného rozvoje\" (ECI), který byl zahájen na konferenci v Hannoveru r. 2000, se účastní z celé republiky pouze Hradec Králové a Vsetín. V Hradci Králové se již inidikátory promítají do stěžejních programových dokumentů města. Ve městě probíhá na základě principů místní Agendy 21 aktualizace strategického plánu. Proces aktualizace je poměrně široký a podílí se na něm, kromě pracovníků Magistrátu města Hradec Králové, řada organizací a institucí a externích konzultantů. Více o tomto procesu je dostupné na stránkách www.hradeckralove.org.

Z aktivit těchto českých/moravských signatářských měst je vidět, že cesta k udržitelnosti je velice pestrá a záleží na iniciativě a nápaditosti každé samosprávy, jak se svého úkolu zhostí. Vedení těchto měst si uvědomuje zodpovědnost za kvalitu života a zdraví vlastních obyvatel, ale i za stav okolního světa a zodpovědnost k dalším generacím. Signatáři usilují o vyvážený rozvoj sociální a ekonomické oblasti spolu s ochranou životního prostředí a přiměřeným čerpáním přírodních zdrojů. Zajišťují dialog s veřejností a zpětnou vazbu v řízení města. Záměry a rozhodnutí sledují z hlediska dlouhodobých dopadů nejen na život města, ale i na okolí.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí