zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Předběžná závěrečná zpráva (nejen) ENVIBRNO 2004

17.05.2004
Obecné
Předběžná závěrečná zpráva (nejen) ENVIBRNO 2004
Komplex se poprvé rozšířil o veletrhy ENVIBRNO, New SIMET a nový projekt ELEKTRO.
Stavební veletrhy Brno 2004 byly největší přehlídkou stavebnictví a navazujících oborů ve střední a východní Evropě. Komplex se poprvé rozšířil o veletrhy ENVIBRNO, New SIMET a nový projekt ELEKTRO. Nosným tématem ročníku a jeho doprovodného programu bylo rozšíření Evropské unie. Zúčastnil se rekordní počet 1 513 vystavovatelů. Mimořádně vzrostl zájem zahraničí: přibylo jak zahraničních vystavovatelů, kteří zastupovali rekordních 22 zemí, tak i návštěvníků, kteří přijeli z rovněž rekordního počtu 42 zemí. Celková návštěvnost se přiblíží magické hranici 100 000.

Význam Stavebních veletrhů Brno potvrdila přítomnost řady prominentních hostů z tuzemska i zahraničí. Veletrhy navštívili mimo jiné český premiér Vladimír Špidla a ministři dopravy a životního prostředí, představitelé Evropské unie Herbert Aichinger, Magnus Gieslev a Caroline Hager, ministr životního prostředí Dolního Rakouska Wolfgang Sobotka, rektoři a děkani vysokých škol z České republiky a dalších patnácti evropských zemí, hejtmani, primátoři a starostové a jiní představitelé samosprávy a státní správy ČR.

Pět dnů vyplnil nabitý program konferencí, seminářů, diskusních setkání a soutěží. K těm nejvýznamnějším patřilo Evropské stavební fórum na téma Vzdělání a výzkum ve stavebním inženýrství v rozšířené EU, XI. celostátní kongres starostů a primátorů ČR na téma Důsledky přistoupení k EU pro města a obce, mezinárodní konference Problematika sociálního bydlení v ČR a EU, mezinárodní panelová diskuse Transatlantic Drift Debate, 9. mezinárodní sympozium Mosty, konference Den ocelových konstrukcí, kongres Ochrana před povodněmi, konference Technické zařízení budov ve 21. století a 7. den architektury s hosty z Norska a Nizozemí. Dvě velmi kvalitně navštívené doprovodné akce proběhly v rámci premiérového veletrhu ELEKTRO: konference Inteligentní budovy a Alternativní a obnovitelné zdroje energie, kterou uspořádaly firma GiTy se Společností pro techniku prostředí, a odborný seminář Osvětlení a nová norma v praxi.

Výjimečné postavení měl Mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO s nosným třídenním doprovodným programem ENVIKONGRES 2004. Kongresu konaného s podporou ministerstev životního prostředí, průmyslu a obchodu a zemědělství se zúčastnilo na 400 odborníků, kteří jednali o zkušenostech s aplikací směrnice IPPC - nového systému povolování provozů z hlediska životního prostředí. Součástí veletrhu bylo také 14. evropské fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, kde se sešli zástupci všech členských i kandidátských zemí EU.

Stavební veletrhy Brno 2004 byly příležitostí k vyhlášení výsledků prestižních soutěží a předání řady ocenění, mimo jiné deseti Zlatých medailí veletrhů IBF, SHK BRNO a ELEKTRO, Ceny odborných novinářů, titulů Stavební firma roku 2003, cen TOP INVEST 2003, Výročních topenářských cen 2004, Staveb Jihomoravského kraje 2003, cen Český interiér 2004 a Mostních děl roku 2002.

Atraktivní součástí veletrhů byla nabídka celoročně přístupného Stavebního centra EDEN 3000, do jehož prostor mohou vystavovatelé na dva měsíce zdarma umístit své expozice.

Řekli o Stavebních veletrzích Brno 2004:

Vladimír Špidla, předseda Vlády ČR:

Pokrok ve stavebnictví se promítá i na mezinárodních stavebních veletrzích v Brně, které působí ohromujícím dojmem. Na výstavišti jsou zastoupeny špičkové stavební materiály, technologie i projekty. Stavebnictví udělalo velký krok dopředu převážně vlastními silami bez výrazných státních podpor a je v Evropě plně konkurenceschopné.Miloslav Mašek, generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR:

Letošní IBF opět potvrdil, že je jedničkou na českém trhu. Obcházel jsem expozice našich členských firem a všichni jsou velmi spokojeni, oceňovali také možnost přestěhovat se z volných ploch do krásných nových hal. Stavebnictví se daří a na veletrhu to bylo vidět. Letošní ročník byl navíc poznamenán blízkostí vstupu ČR do EU. Byl velmi internacionální, přijely například tři velké skupiny německých podnikatelů. Cítíme velký zájem o spolupráci s českými stavebními firmami v oblasti jak zakázek, tak materiálů a výrobků. Stavebnictví je oborem, který bude evropskou spolupráci realizovat jako jeden z prvních.Oldřich Vlasák, předseda Svazu města a obcí ČR:

Ve spojení se všemi ostatními akcemi Stavebních veletrhů Brno má URBIS své důležité místo. Díky souběžnému konání Kongresu starostů a primátorů přijela spousta lidí ze samosprávy měst a obcí, pro které je propojení s veletrhy URBIS i IBF velice užitečné. Blízký vstup do Evropské unie se projevil výrazným zaměřením Kongresu na mezinárodní spolupráci a měli jsme tu i spoustu zahraničních hostů.Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje:

Náš letošní stánek na veletrhu URBIS vznikl ve spolupráci Jihomoravského kraje a statutárního města Brna, protože chceme-li v našem kraji přivítat nové významné investory, musíme spojit síly právě těchto dvou komunálních subjektů. V minulých letech se nám zde podařilo získat některé drobnější investory, ale doufám, že letos se podaří najít toho správného strategického, na kterého už léta čekáme.Milan Šimonovský, ministr dopravy a spojů:

Mezinárodní sympozium Mosty, které se koná v rámci doprovodného programu veletrhu IBF, je nesmírně důležité rokování odborníků o tom, co se v mostním stavitelství může zlepšit. Plán rozvoje dopravních sítí ČR znamená pro současnou generaci projektantů a stavařů mimořádnou příležitost, která se nenaskytne několik dalších desetiletí nebo staletí. Současně je nutné investovat do údržby, protože vnitřní deficit naší dopravní sítě dosahuje dle finančního vyhodnocení řádu bilionu korun. Jsou to náročné úkoly pro celé spektrum odborníků pohybujících se v oboru mostního stavitelství, a proto jsem na výsledky vašeho rokování, které každoročně sleduji, velmi zvědav.Libor Ambrozek, ministr životního prostředí:

Přesto, že na internetu můžeme najít spoustu informací, jedinečný kontakt s partnery i veřejností na veletrhu nemůže internet nikdy nahradit. Myslím, že spojení ekologického veletrhu ENVIBRNO s komplexem stavebních veletrhů je ideální, neboť právě významná část stavebních firem se realizuje v oblasti životního prostředí.Jiří Kotalík, generální ředitel Národního památkového ústavu Praha:

Ochrana a obnova národního kulturního dědictví vyžaduje spolupráci se stavebními odborníky, která je nezbytná zejména v oblastech jako industriální architektura, statika konstrukcí nebo stavební detail. Výbornou příležitostí ke kooperaci jsou právě Stavební veletrhy Brno, kde je rekonstrukce stavebních památek letos zvýrazněným tématem. Ne vše v expozicích lze pro památkovou péči využít, ale využít se toho dá hodně.Pavel Juchelka, výkonný ředitel České asociace ocelových konstrukcí:

Česká asociace ocelových konstrukcí se snaží propagovat ocelové konstrukce ve stavebnictví a doporučuje firmám jak s ním pracovat v konkrétních podmínkách. Právě to nám umožnila prezentace na známém stavebním veletrhu IBF v Brně, kde jsme měli možnost informovat architekty, projektanty, inženýry a všechny zainteresované subjekty zejména o legislativě. Je vidět, že je o veletrhy velký zájem naší konference se zúčastnili i zahraniční hosté.Vladimír Šlapeta, děkan Fakulty architektury ČVUT Praha:

Na stavebním trhu je stále větší konkurence a realizátoři staveb stejně jako jejich klienti – investoři si jsou vědomi, že potřebují kvalitní architekturu, aby se dobře prezentovali, aby lidem zajistili lepší prostředí k životu a abychom byli konkurenceschopní v Evropské unii. Na brněnských Dnech architektury se každoročně seznamujeme se špičkovými představiteli architektury hlavně z evropských zemích, ale také z Izraele a USA. Přibližuje nás to k mezinárodně probíhající architektonické debatě a zároveň propojuje zahraniční a českou architektonickou scénu. Přednášky o tom, jak se staví v jiných zemích – letos v Norsku a v Holandsku - pomáhají studentům i praktikům.Andrzej Bartoš, ředitel SOŠ a SOU, Brno-Jílová:

Veletrh SHK se stále rozrůstá, jsme rádi, že se soutěž středních odborných učilišť obor topenář a instalatér opět mohla uskutečnit. Letos poprvé se konala v novém pavilonu F, za což patří poděkování organizátorům veletrhů. Přesto, že jsem z oboru, procházím veletrhy každý rok, stále se je zde co učit. Do Brna přijíždějí špičkové evropské firmy s novou technikou a technologiemi. Spolupráce s veletrhy je na vynikající úrovni.Jan Papež, prezident České asociace zpracovatelů povodňových plánů:

Brněnské veletrhy se staly mekkou předvádění protipovodňových opatření. Není snad na světě lepší místo, kde se dají simulovat tyto ukázky perfektním způsobem. Velký dík patří v této souvislosti a. s. Veletrhy Brno, která nám umožnila předvádět ukázky přímo v bazénu s vodou, dokonce jsme tam mohli dělat různé úpravy a demonstrace tak vypadaly opravdu jak v reálu. Každý den sledovalo protipovodňová opatření stovky lidí. Také sál při přednáškách na kongresu proti povodním byl přímo nabitý.Pavel Pilát, obchodní ředitel, Metrostav a. s.:

Veletrh IBF každoročně využíváme k prezentaci v perspektivním regionu jižní Moravy, setkáváme se tu s odbornou i laickou veřejností a považujeme ho za ideální pro vzájemnou komunikaci s ostatními stavebními firmami stejně jako s klientelou. S letošním ročníkem jsme spokojeni, splnil naše očekávání a opět potvrdil vysoký standard, který je na brněnském výstavišti obvyklý. Chci pořadatelům poděkovat, protože zázemí, organizace i vše ostatní funguje perfektně.Martin Pavlata, marketingový manažer, Robert Bosch odbytová s. r. o., divize Junkers:

Veletrh SHK BRNO má pro nás význam především ve vztahu ke konečným zákazníkům, kterých je mezi návštěvníky majorita. My ovšem celý veletrh, jeho přípravu i vlastní prezentaci, orientujeme i na naše současné a potenciální obchodní partnery, které sem zveme a představujeme jim naše novinky. Máme radost z letošní Zlaté medaile, která je pro nás dobrou reklamou a znamená zvýšenou medializaci, což je vždycky dobře. Zlatou medaili vnímáme jako ocenění kvality výrobků naší tradiční a trhem respektované značky Junkers.Aleš Řiháček, tiskový mluvčí JME, a. s.:

S letošním ročníkem stavebního veletrhu jsme spokojeni. Má již tradičně velmi vysokou úroveň jak po stránce odborné, tak organizační. Splnil se nám hlavní cíl účasti, a to propagace Konzultačního střediska JME, které je schopno nabídnout zákazníkům cennou službu v podobě odborného poradenství v oblasti hospodaření s energiemi. Potěšitelná je skutečnost, že návštěva naší expozice byla pro mnohé z návštěvníků veletrhu konkrétním cílem a přicházeli s konkrétními požadavky.

Jan Tužil, obchodní manažer a technický poradce firmy Wienerberger:

Brněnský stavební veletrh využíváme především k obchodním schůzkám, překvapila mne jeho vysoká návštěvnost odborníků, a to zejména druhý a třetí den veletrhů. Poslední den hojně přišla laická veřejnost a kupodivu se zajímala i o naše exponáty. Stavební veletrhy v Brně zvyšují prestiž naší firmy, samozřejmě se zúčastníme příštího ročníku.Martin Polák, vedoucí prodeje Xela Porobeton CZ, s. r. o.:

Na stavební veletrhy do Brna jezdíme pravidelně, nemůžeme si dovolit nebýt přítomni už z hlediska toho, že se tato akce řadí mezi nejprestižnější ve střední Evropě. Zákazníci totiž hledají vůdčí firmy na trhu, k nimž bezesporu patříme. Jsem s tyto veletrhy velmi spokojen, jejich úroveň se zvyšuje. Letos bylo v Brně vidět, že schopné firmy fúzují a musí se takových akcí zúčastňovat, neboť to zvyšuje jejich image.Lucie Dvořáková, specialistka PR firmy Skanska CZ, a. s.:

Na stavebních veletrzích v Brně jsme tradičním vystavovatelem. Letos mne překvapila vysoká návštěvnost nejen odborníků, ale i veřejnosti. I to svědčí o tom, že ročník od ročníku roste jejich úroveň. Vystavujeme v moderním pavilonu V, jehož zázemí je až na neuvěřitelné úrovni proti jiným obdobným akcím v Evropě.Pavel Vokáč, produkt manager, Lasselsberger Ceramics:

Veletrh IBF je nejdůležitější ve střední a východní Evropě, proto si nemůžeme dovolit nezúčastnit se této prestižní akce. Mimo jiné ji tradičně využíváme k setkání se zákazníky. Uspořádali jsme jej na Nové radnici, neboť i město Brno může poskytnout reprezentativní prostory. Letos se akce zúčastnilo našich 80 stálých obchodních partnerů z ČR. Na výstavišti se pak uskutečnily v pěkném prostředí pavilonu V schůzky s našimi kolegy ze Slovenska a Polska. Se servisem v tomto moderním pavilonu jsme ze strany Veletrhy Brno spokojeni. Expozici společnosti Lasselsberger, která vznikla spojením firem RAKO, BohemiaGres a Keramika HOB, navštívili nejen specialisté, ale i překvapivě velké množství konečných uživatelů našich výrobků.Zuzana Průšová, manažer marketingu DEKTRADE, a. s.:

Určitě příští rok přijedeme znovu, jsme více než spokojeni s návštěvností v naší expozici. Dokonce jsme se každému nemohli zcela věnovat, a to zejména ve středu a ve čtvrtek. Tyto dny si firma totiž vyhradila pro obchodní jednání. K servisu ze strany Veletrhy Brno nemáme připomínky, byl perfektní.Karel Klátil, obchodní ředitel Roockwool, a.s.:

Brněnské stavební veletrhy jsou pro naši firmu velkou příležitostí, abychom na jednom místě uskutečnili spoustu jednání se svými obchodními partnery. To, co vyřídíme v Brně, by nám jinak trvalo tři měsíce, tady vše dojednáme za pět dnů. Návštěvníci chodili do expozice za konkrétním cílem, jsme se svou účastí spokojeni. Na veletrzích se také dovídáme informace o celém stavebnictví, což je pro nás velkým přínosem. Patříme k tradičním účastníkům těchto největších veletrhů ve střední Evropě.Adam Zelinka, vedoucí prodeje ČR a SR firmy ROLTECHNIK:

Stavební veletrhy v Brně nám slouží zejména k prezentaci novinek, vždy pro nadcházející stavební sezónu. Pro nás je dobře, že se tyto veletrhy konají právě na jejím začátku. Samozřejmě se Brno pro nás stává místem, kam si zveme své obchodní přátele, další brněnské veletrhy nemíníme vynechat. Služby v pavilonu Z jsou na vysoké úrovni.Michal Mrňka, obchodní oddělení firmy PRESBETON Nova, s. r. o.:

Patříme ke stálým účastníkům stavebních veletrhů, pro nás je to již téměř rutina, jsme zvyklí, že nás v Brně navštěvují obchodní partneři. Tradičně jsme letos uskutečnili mnoho jednání i se zahraničními účastníky. Úroveň veletrhů v Brně roste, což dokumentuje i množství architektů, projektantů a stavitelů, kteří nás v jejich průběhu navštívili, což nás překvapilo. Z druhé strany je začátek sezóny, proto termín IBF vítáme. Servis v pavilonu V je na vynikající úrovni, stejně jako další služby.Jan Volšík, RENAULT TRUCKS, oddělení pro klíčové zákazníky:

Pro nás řada brněnských veletržních akcí, nejen stavební veletrhy, významná, patříme ke stálým vystavovatelům. Zvyšují image naší firmy a tradičně zde máme sjednané schůzky s obchodními přáteli. Naše expozice jsou vždy perfektně připraveny předem, se službami ze strany společnosti Veletrhy Brno nemáme žádné problémy.Bohuslav Hamrozi, viceprezident Asociace montážních firem technických zařízení:

Veletrhy každý rok dělají velký krok dopředu. Jde například o nové budovy, ale též o zázemí pro občerstvení. Stavebních veletrhů se zúčastňuji pravidelně od jejich začátku, každý rok je na výstavišti vidět pokrok. Nejde pouze o novinky z hlediska stavebních materiálů, ale též o úroveň odborných doprovodných programů. Jde o nejkrásnější výstavní areál u nás.Libor Fleischer z firmy Promat s. r. o.:

Na veletrhy jezdíme již několik let, úroveň služeb ze strany BVV se každý rok zvyšuje, v Brně je dobré zázemí. Například letos jsme přijeli o trochu později a vše už bylo pro nás perfektně připraveno.Ladislav Švestka, spolumajitel firmy Solar Top:

Brněnského veletrhu se zúčastňujeme každý rok a do Brna opět přijedeme. Nedovedeme si naši činnost bez této akce vůbec představit. S naším zaměřením totiž musíme stále ještě dělat osvětu a navíc v Brně přímo uzavíráme obchodní kontrakty. Díky veletrhům začala naše firma prosperovat.Ivana Jirásková, náměstkyně ministra životního prostředí:

Veletrh ENVIBRNO a doprovodný ENVIKONGRES vnímáme jako významnou iniciativu pro výměnu informací mezi podnikatelskou sférou, státní správou i ostatními odborníky. Je to pro nás i prostor, kde můžeme veřejnost informovat o novinkách v legislativě, a to nejenom české, ale i evropské, kterou budeme přejímat. To je i důvod, proč výše uvedeným projektům poskytuje naše ministerstvo záštitu.Ladislav Špaček, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, tajemník Evropského fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách (BAT):

Musím říct, že společné konání veletrhu ENVIBRNO s doprovodným ENVIKONGRESEM vnímám jednoznačně pozitivně. Prestiž celé akce navíc potvrdilo konání Evropského fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách, které do moravské metropole přivedlo šedesát evropských odborníků z členských i kandidátských zemí Evropské unie.Oldřich Šamal, tajemník Asociace čistírenských expertů:

V rámci ENVIKONGRESU, resp. sekce Techniky pro čištění a úpravu vod, jsme prezentovali možnosti nových technologií od pitné vody, přes čištění odpadních vod až po kaly a odpady. O tuto problematiku byl mezi veřejností obrovský zájem. Spousta odborníků, kteří nás navštívili navíc pozitivně vnímá spojení ekologického veletrhu s komplexem stavebních veletrhů.Jiří Wanner, Asociace čistírenských expertů:

Letošní ročník veletrhu byl rozhodně zajímavý. Návštěvnost sekce „čištění a úprava vod“ předčila naše očekávání. Co se týče samotného veletrhu, jsem mile překvapen, že tu opět vystavuje řada vodařských firem, které v minulosti účast na veletrhu zvažovaly. Názor spousty vystavovatelů je takový, že by pro ně byla škoda ztratit neúčastí na veletrhu kontakt s veřejností i regionem. Veletrh podle mého názoru má svoji tradici a odbornou váhu a pokud se i v příštích letech bude pokračovat v doprovodných akcích typu ENVIKONGRES, mohlo by ještě dojít k dalšímu navýšení posluchačů.Ivan Severa, Ministerstvo zemědělství ČR:

Pokud mám hodnotit průběh veletrhu ENVIBRNO, musím říct, že byl super. První den proběhla na našem stánku jednání s nejvyššími představiteli ministerstva průmyslu a obchodu a zemědělství, navíc nás navštívil také ministr životního prostředí Dolního Rakouska, který náš stánek i samotný veletrh pochválil. Souběžné pořádání ENVIKONGRESU a navíc spojení s komplexem stavebních veletrhů nemá chybu. Zaznamenali jsme obrovský zájem veřejnosti.Kateřina Kadlecova, marketingová manažerka U.S.Spa, s.r.o.:

V Brně vystavujeme pravidelně. Máme zdejší prostředí moc rádi a v naší marketingové politice hraje tato prezentace důležitou roli, protože vedle showroomu v sídle firmy jsou veletrhy jediným místem, kde si zákazníci mohou prohlédnout naši nabídku. Rozesíláme i katalogy, ale osobní kontakt s produktem považujeme za nenahraditelný. Oslovujeme tady především konečné zákazníky, se kterými se nám daří podepisovat smlouvy přímo na stánku, ale zároveň se prezentujeme před našimi zahraničními zástupci, kteří do Brna pravidelné příjíždějí. Letos navíc máme velkou radost ze zisku Zlaté medaile, kterou vnímáme jako důležitě ocenění kvality našich výrobků i českého designu. Určitě ji využijeme v propagaci jako určité podtržení výsledků našeho snažení.

Čísla z předběžné statistiky

\"\" Základní statistické údaje
2004
1
počet vystavovatelů
1 384
2
počet dalších zastoupených firem
142
3
počet zúčastněných zemí
22
4
čistá výstavní plocha volná v m2
21 369
5
čistá výstavní plocha krytá v m2
37 170
6
Zvláštní předváděcí plocha v m2
494
7
Výstavní plocha celkem
59 033
8
počet platících návštěvníků za první čtyři dny
78 000
9
počet akreditovaných novinářů za první čtyři dny
570

Průzkum návštěvníků

Stavební veletrhy Brno 2004 navštívilo za první čtyři dny konání 77 000 návštěvníků, zahraničních se zaregistrovalo 4266 ze 42 zemí. Významně přibylo návštěvníků ze zemí Evropské unie, především Německa, Rakouska, Itálie a Velké Británie, ale také střední a východní Evropy – Polska, Ruska, Běloruska a Litvy.

V prvních čtyřech dnech mezi návštěvníky převažovali odborníci, kteří tvořili 69,5 %. Jejich hlavním cílem byly informace o novinkách a trendech (67,5 %), případně výrobcích a službách (15,7 %).

O investicích a nákupech rozhoduje nebo spolurozhoduje 62,9 % návštěvníků. Plných 84,7 % návštěvníků je již dnes rozhodnuto, že přijede i příští rok. Podle 52,1 % návštěvníků význam Stavebních veletrhů Brno v nejbližších 2 letech poroste a podle 33,3 % zůstane stejný.Průzkum vystavovatelů

Růst významu Stavebních veletrhů Brno předpokládá také 41,1 % vystavovatelů, stejný zůstane podle 39,3 %, podle 8,4 % poklesne a 11,2 % tuto otázku nedokáže posoudit. Příštího ročníku se hodlá zúčastnit 89,1 % dotázaných vystavovatelů.Novináři

V Press centru v pavilonu E se během prvních čtyř dnů akreditovalo 570 zástupců médií, mezi nimi 66 ze zahraničí. Zahraniční novináři přijeli z Belgie, Itálie, Německa, Polska, Rakouska, a Slovenska.Příští Stavební veletrhy Brno se uskuteční v termínu 19. – 23. dubna 2005.

Zdroj: Tiskové středisko BVV
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí