zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zvolí spalovnu, nebo recyklaci?

13.05.2004
Odpady
Zvolí spalovnu, nebo recyklaci?
Plzeň - Ke krajskému plánu odpadového hospodářství a jeho koncepci pro příští léta se mohou naposledy do pátku vyjadřovat občané.
V současnosti se mnoho odpadů skládkuje a málo třídí. Plán proto počítá s větším tříděním domácího odpadu přímo u občanů. V této oblasti panuje mezi zainteresovými shoda. Spor naopak vyvolává především spalovna. Plán totiž navrhuje dvě varianty. Jednou je vybudování klasické velkokapacitní spalovny komunálního odpadu v Plzni. Ta by spalovala komunální odpad dovážený z celého kraje. Druhou variantou je vybudování takzvané mechanicko-biologické úpravny odpadů. Ta by část odpadu zpracovala na palivo z odpadu, které by se dalo využít ve speciálně upravených kotelnách, část by se recyklovala a část kompostovala. V obou případech bude končit část komunálního odpadu na skládkách. Třetí variantou je kombinovaná metoda obou zmíněných variant, kdy by se ve spalovně zpočátku spaloval směsný komunální odpad a postupně, jak by se stavěly mechanicko-biologické úpravny odpadů (MBÚ), by se přecházelo na spalování paliva z odpadu. Zatímco velká spalovna by byla jedna pro celý kraj, tzv. embeúček by bylo v kraji více, a jimi vyprodukované palivo z odpadu by se do této spalovny dováželo.
\"Máme strach, že když se vybuduje spalovna, která potřebuje ke svému ekonomickému provozu minimálně 100 tisíc tun odpadu ročně, nebude už další snaha o zvyšování recyklace odpadu či jeho kompostování. Půjde o to tuto kapacitu za každou cenu naplnit,\" říká Simona Krýslová z hnutí Duha.
Zpracovatel plánu však ve svém projektu ujišťuje, že ke snížení množství recyklovaného odpadu nedojde. Naopak počítá s jejím navýšením. Jako nejvhodnější navrhuje kombinaci obou druhů spaloven.
Celý plán se nezabývá jen odpadem domácím, ale i průmyslovým, stavebním a likvidací nebezpečného odpadu. Navrhuje i omezení vzniku odpadů. Je zpracován do roku 2020.
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje je k dispozici na Krajském úřadu Plzeňského kraje nebo na stránkách zpracovatele www.bohemiaplan.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí