zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Peníze jsou, projekty budou

24.05.2004
Obecné
Peníze jsou, projekty budou
Evropskou byrokracii už definitivně nebrzdí žádné hranice. Žadatelé o financování z unijních fondů musí projít dlouhou anabází a ani na konci nemají úplně vyhráno.
Pan Martin K. zaměstnává 35 lidí. Jeho firma se specializuje na výzkum, vývoj a následně i výrobu špičkových zařízení pro měření průtoku tepla a vody. Již nyní exportuje do 25 zemí světa. Svou výrobu chce vcelku pochopitelně dále zlepšovat, a tak přemýšlí, zda by mohl získat unijní dotaci na nové vybavení laboratoře, díky němuž by pak mohl v průběhu dvou až pěti let přijít na trh s novým produktem.

Co musí udělat pro to, aby dosáhl na evropské peníze? První projekty se začnou přijímat až od července. Neznamená to však, že se firma nemůže připravovat již nyní. Řada věcí už je jasných, formuláře budou k dispozici koncem května. Navíc, jak se zdá, systém je tak složitý, že podnikatelé budou potřebovat aspoň měsíc k tomu, aby dodrželi všechny podmínky, takže červencový termín neznamená žádné faktické zpoždění.

CO TEĎ A CO POTOM. Základem je dobrý projekt, který navíc splňuje podmínky pro kofinancování ze strukturálních fondů. Zda má vůbec cenu vyvíjet nějaké úsilí a pachtit se s programem, poradí pracovníci ve dvanácti regionálních kancelářích CzechInvestu. Ti také mohou ještě před podáním žádosti firmu osobně prověřit - zda existuje a zda alespoň na první pohled splňuje základní podmínky Evropské unie. Mezi ně patří například to, že daný projekt přináší výrazný technologický posun k lepšímu. Prostá obměna výrobního zařízení, nákup nové haly či základní výzkum však do oblasti podpor nespadá.

Příklad firmy pana K. je z kategorie způsobilých projektů, řada jiných projektů však uspět nemusí. A tak není od věci se zeptat předem. Navíc pokud je firma sice zdravá, ale podkapitalizovaná, měly by její kroky vést nejen do CzechInvestu, ale i do Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Ta od poloviny roku nabízí dva speciální úvěrové programy, kterými lze doplnit jak vlastní kapitál, tak i část peněz na projekt. Komerční banky totiž mohou projekt zafinancovat, vyžadují však spoluúčast firmy. A ta když potřebné prostředky nemá, může se obrátit na ČMZRB.

Pokud je vše v pořádku, zbývá jediné - vyplnit formulář. Ten lze od konce května stáhnout z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) či získat v tištěné podobě v regionálních pobočkách CzechInvestu. Obsah žádosti se liší podle jednotlivých programů, ministerstvo předpokládá, že by neměla mít víc než pět až šest stran.

Samotný formulář je však \"drobkem\" ve srovnání s přílohami. A o co míň se podnikatel opotí při jeho vyplnění, o to víc se naběhá při shánění nutných příloh.

BEZ PŘÍLOH TO NEJDE. Mezi ty přílohy, které bude potřebovat v každém případě, patří: výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list a potvrzení finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti. Dále bude muset předložit čestné prohlášení o vyrovnaných závazcích vůči Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Pozemkovému fondu. Nutností jsou rovněž daňová přiznání potvrzená finančním úřadem za období posledních tří let existence podniku.

Kromě toho bude muset firma předložit (a to nejlépe jak v listinné, tak i v elektronické podobě) účetní závěrky, aktuální výsledky firmy a plán hospodaření na další dva až pět let podle délky připravovaného projektu. Samozřejmostí bude i vypracovaný business plán, vývoj cash flow na projekt na tři roky dopředu od začátku realizace a časový rozklad závazků a pohledávek. V případě, že firma bude žádat o dotaci přesahující pět milionů korun, musí přiložit i potvrzení o spolufinancování projektu, například úvěrovým příslibem od banky.

Všechny potřebné doklady, tj. vyplněnou žádost s nutnými přílohami, pak firma podá - osobně či poštou - na jakoukoliv regionální pobočku CzechInvestu. Času na podání žádosti má dost - až do října 2006.

VYLOUČENI RATINGEM? Žádost formálně zkontroluje regionální pracovník a předá ji do pražské centrály CzechInvestu. V případě, že firma žádá o dotaci na úsporu energie, posoudí její žádost Česká energetická agentura. Pokud jde o podporu exportu, je odpovědnou agenturou CzechTrade. Ti musí žadatele \"proklepnout\" a vydat další osvědčení. Jedním z nich je vlastní rating, který posoudí životaschopnost firmy. Ostatně jeho zjednodušená verze bude k dispozici na web stránkách CzechInvestu asi od srpna. A firmy si tak mohou předem ověřit, zda jsou natolik \"zdravé\", aby splňovaly podmínky EU. V případě, že bude rating negativní, to ale neznamená, že je společnost z boje o unijní peníze vyřazena nadobro - jen se musí nejprve finančně zkonsolidovat a pak může zkusit štěstí znovu.

Podaná žádost se všemi přílohami po projednání odpovědnými agenturami míří na hodnotitelskou komisi, která sdružuje zástupce MPO, oborových svazů a asociací a bank. Ti celý projekt posoudí, doplní podmínky, za jakých je možné dotaci poskytnout, a pokud s nimi žadatel souhlasí, nic nebrání podpisu smlouvy.

KONTROLA STÍHÁ KONTROLU. Samotné uzavření smlouvy ještě podnikateli nezaručuje, že si bude v klidu stavět a nebude se muset o nic starat. Veškerá agenda s EU podpisem nekončí. Firma musí dvakrát za rok podávat průběžnou zprávu o realizaci projektu. Na konci pak podá žádost o vyplacení peněz, jejíž součástí je i závěrečná zpráva. I když pak dostane peníze - k tomu by mělo dojít zhruba dva měsíce od dokončení projektu a podání žádosti, není všemu konec. Jednou za rok musí poslat CzechInvestu monitorovací zprávu, a to po celou dobu, k jaké se zavázal, že bude projekt fungovat po dokončení.

CzechInvest ale není jediným kontrolním orgánem. Vzhledem k tomu, že jde o peníze z Unie i státního rozpočtu, může firma čekat návštěvu nejen pracovníků implementační agentury CzechInvest, ale i Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání. Kontroly budou probíhat tři roky po dokončení, monitoring - tj. průběžné sledování výkazů firmy i osobní návštěvy projektu - se bude u většiny průmyslových projektů provádět zhruba pět let.

AUTOR: JULIE HRSTKOVÁ

Podrobné informace o programech Ministerstva průmyslu a obchodu jsou na www.mpo.cz.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí