zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu zaměřený na Obnovitelné zdroje energie s vazbou na mezinárodní projekty ENERSOL EU a ENERSOL CZ

03.06.2004
Obecné
Projekt zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu  zaměřený  na Obnovitelné zdroje energie  s vazbou na  mezinárodní projekty ENERSOL EU a ENERSOL CZ
Pořádá Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži ve spolupráci s personální a vzdělávací agenturou SILMA-PASK Kroměříž

ENERSOL COPT – SILMA PASK 2004

Určeno:  Pedagogům základních a středních škol zapojeným do EVVO, členům řídícího výboru stálé oborové konference EVVO Zlínského kraje, nestátním neziskovým organizacím Zlínského kraje s ekologickým zaměřením, střediskům ekologické výchovy ,  členům Českého svazu  ochránců přírody  ve Zlínském kraji a ostatním  zájemcům z řad  pedagogů škol a aktivistů příspěvkových a neziskových organizací  Zlínského kraje                 

Vzdělávací cíl:  cílem semináře je prostřednictvím vysokoškolských pedagogů z ČVUT a VUT  a dalších odborníků z Česko-slovenské solární společnosti a Asociace pro obnovitelné zdroje energie zorganizovat blok 5 odborných seminářů s tématikou OZE  a zajistit kvalitní odborné informace pro všechny posluchače  pro jejich aktivní práci ve školách i dalších neziskových a příspěvkových organizacích, zejména Zlínského kraje. Zakončením celého projektu je udělení Certifikátu  pro jeho účastníky a nabídka pro spolupráci s odbornými institucemi ČR v oblasti poradenství i začlenění do celostátních i mezinárodních projektů      

Odborní garanti : Ing. Ladislav Michalička, CSc. prezident Česko-slovenské solární  společnosti a pan Jarmír Sum, člen Světové organizace za udržitelný rozvoj života na Zemi

Program a termíny :

Úterý 22. června :    09,00 hodin Slavnostní zahájení (seznámení účastníků s organizací celého semestru)

09,30 – 12,00 : „Naše slunce“, sociální význam využívání sluneční energie            

12,30 – 14,45 : Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v ČR (výuková zařízení pro školy, zařízení ve školách, nemocnicích, firmách,  ohřev TUV, bazény, RD)

-        informace k větrné energii

-        malé vodní elektrárny

Středa 23. června:  09,00-12,00 : Fotovoltaická solární zařízení, jejich význam a užití

12,30 14,45 :  Fototermická solární zařízení, význam a užití

Středa 29. září :      09,00-12,00 :  Geotermální energie, teopelná čerpadla

12,45 :             Slavnostní ukončení projektu EVVO k OZE, předání certifikátů, výměna zkušeností  a dohoda o spolupráci v oblasti sdílení nových informací, včetně zapojení do projektů.

Místo konání : Učebna ENERSOL v budově Centra odborné přípravy technické v Kroměříži Nábělkova 539, resp. kongerový sál v COPt

TERMÍN UZÁVĚRKY :  9. ČERVNA, STŘEDA

V čem  Vás může projekt EVVO příjemně oslovit?

1. Jednoznačně přítomností odborníků, kteří spolupracují na mezinárodních projektech, mezi něž patří mj.  i projekt čs. vědecké stanice v Antarktidě.

2. Je bezplatný, účastníci si hradí pouze v případě zájmu stravování (mimo občerstvení!) v jídelně COPt

3. V případě dohody o ubytování (cena za ubytování  22. 6. je ve výši do 300 Kč- hradí si posluchač) bude pro frekventanty zorganizován společenský večer na náklady pořadatelů !

4. Certifikát posluchačům předá prezident Česko-slovenské solární společnosti a další významní hosté !

5. Česko-slovenská solární společnost nabídne zástupcům zúčastněných škol spolupráci v získávání nových informací s měezinárodní spolupráce a členství u této organizace spolupracující s obdobnými  společnostmi v celé Evropě!

Lektorský tým:

1. Doc. Dr. Josip Kleczek, DrSc., přední český astronom a pedagog ČVUT, katedra techniky prostředí.   Pracuje v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Ve světě je známý především výzkumemvesmíru na Ondřejovské hvězdárně u Prahy. Člen česko-slovenské solární společnosti.

2. Doc. Ing. Karel Brož, CSc.pedagog na ČVUT, katedra techniky prostředí, vědecký pracovník v oblasti  OZE.  Jeho specializací je výzkum,  laboratorní měření a hodnocení efektivnosti OZE. Řídí výzkumné  pracoviště ČVUT.

3. Ing. Radim Bařinka, mladý pedagog a specialista na fototermické solární systémy. Spolupracuje se SFŽP.

4. Prof. Pavel Prošek, DrSc., zakladatel čs. vědecké stanice v Antarktidě, pedagog Masarykovy university. Vynikající odborník zapojený do mezinárodního výzku Antarktidy.

5. Ing. Jiří Kučer, autor mnoha měřících a regulačních zařízení pro vědu, výzkum v oblasti klimatologie a sluneční energie.

6. RNDr. Ivan Sládek, CSc., klimatolog a pedagog na Universitě Karlově, přírodovědecká fakulta. Jeho  zaměření je zejména do oblasti větrné energie a využívání biomasy, včetně konstruování technologie využití obou energetických zdrojů

7. Ing. Ladislav Michalička, CSc., prezident Česko-slovenské solární společnosti. Specialista na akumulaci sluneční eenrgie pro přitápění a měření efektivnosti slunečíých kolektorů

8. Ing. Jan Motlík, CSc, předsda Asociace pro obnovitelné zdroje energie ČR, odborník v oblasti praktické užití zejména geotermální a vodní energie

9. prog. RNDr. Jiří Toušek, CSc., odborník na využívání polovodičových matriálů  energetických systémech OZE

10. doc. Miroslav Cenek, CSc, pedagog VUT Brno, specialista na využití biomasy k alternativních pohonům motorových vozidel, propagátor výroby technických plodin v čs. zemědělství pro výrobu bioetanolu

11.Ing. Radek Ludvík, specialista na geotermální energii a tepelná čerpadla

Z UVEDENÝCH ODBORNÍKŮ BUDOU PŘÍTOMNI VŽDY ALESPOŇ 2 ZÁSTUPCI

Řídící tým projektu:

1. Ing. Miroslav Školoudík, ředitel Centra odborné přípravy technické, Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž

2. Ing. Jiří Herodes, majitel personální a vzdělávací agentury SILMA PASK, Riegrovo nám. 154. Kroměříž

3. Ing. Jaroslav Mikšík, spolupracovník agentury SILMA PASK, dlouhodobý propagátor OZE, býv. ředitel COPt a řešitel mnoha mezinárodních projektů, zejména v oblasti elektroniky a automatizace

4. Jarmomír Sum, zakladatel EKOSOLARIS, více jak 30 let propaguje OZE jako alternativu pro NH, člen Světové organizace za udržitelný rozvoj života na Zemi

S kým byl projekt projednán s kladným stanoviskem ?

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje :

RNDr. Alan Urc, vedoucí odboru

RNDr. Jarmila Dupejová,  environmentální vzdělávání, výchova a osvěta,  komise Rady Zlínského kraje pro EVVO

Odbor školství, mládeže a sportu  Krajského úřadu Zlínského kraje, p. Pavel Vrba                                                       

Seminář je součástí projektu ENERSOL CZ, který byl v rámci Podprogramu pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výcovy a sověty ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji na rok 2004 schválen Radou Zlínského kraje k poskytnutí veřejné podpory.

ORGANIZAČNÍ   POKYNY:

1. Závaznou přihlášku potvrďte do uzávěrky závazných přihlášek na e-mailovou adresu  j.herodes@tiscali.cz   nebo faxem  č. 573 330 328 nebo zašlete na adresu: Personální a vzdělávací agentura  SILMA-PASK,  Ing. Jiří Herodes, Riegrovo náměstí 154, 767 01 Kroměříž. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme.

2. Upozorňujeme také na nutnost uvedení Vaší přesné adresy z  důvodu  vyloučení  vystavení chybných dokladů o Vaší  účasti.

3.  Současně Vám nabízíme možnost, abyste spolu s přihláškou zaslali své dotazy  k uvedené problematice,  které budete chtít  v průběhu seminářů zodpovědět.

4.  Další informace získáte na tel. č. 573 330 38, č. 737 621 154, e-mailové adrese j.herodes@tiscali.cz,  nebo www.pask.cz (zde najdete také orientační plánek místa konání semináře).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí