zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový lesný zákon nemá vlastnosti moderného lesného zákona

04.06.2004
Les
Nový lesný zákon nemá vlastnosti moderného lesného zákona
Transformácia spoločnosti na Slovensku – zmena vlastníckych vzťahov, transformácia ekonomiky i začleňovanie SR do medzinárodných politických a hospodárskych štruktúr si vyžiadali zmeny množstva legislatívnych predpisov.

Medzi najviac očakávané nové zákony patrí Lesný zákon, ktorého pôvodná verzia pochádza ešte z roku 1977.

Minister pôdohospodárstva minulého roku menoval Komisiu pre tvorbu nového lesného zákona, ktorá pozostávala zo zástupcov všetkých nárokových skupín. Prvýkrát v histórii bola nádej, že vznikne moderný lesný zákon rešpektujúci názory lesníkov, štátnych i súkromných lesohospodárov i mimovládnych organizácii. Komisia pracovala veľmi konštruktívne a efektívne. Z neznámych dôvodov bola koncom minulého roku práca Komisie zastavená a ministerstvo sa rozhodlo pre kabinetnú prípravu tohto zákona.

Dňa 14. 5. 2004 predložilo túto verziu zákona Ministerstvo pôdohospodárstva do medzirezortného pripomienkového konania.

Tento návrh považuje Lesoochranárske zoskupenie VLK za zákon, ktorý nemá vlastnosti moderného lesného zákona. Návrh zákona je nekompatibilný s Zákonom 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a s medzinárodnými dohovormi, ktorými je SR viazaná. Obsahuje protiústavné obmedzenia verejnosti (blokovanie vstupu občanov prakticky do všetkých lesov SR) a neadekvátne zvýhodnenia úzkej skupiny privilegovaných občanov.

Nedostatočne chráni verejnoprospešné funkcie lesov, umožňuje ničenie vodných tokov, umožňuje nekontrolované prekročenie etátu – maximálnej výšky ťažby predpísanej desaťročným lesným hospodárskym plánom.

Zrušením označovania ťažby obmedzuje možnosť kontroly legálnosti ťažby, výrazne preferuje záujmy poľovníckych záujmových skupín pred verejnosťou a neumožňuje prístup verejnosti k údajom z lesných hospodárskych plánov.

Navyše návrh tohto zákona prichádza nelogicky pred schválením Národného lesníkeho programu, ktorý má v celonárodnej diskusii definovať smerovanie slovenského lesníctva do budúcnosti!

Na základe legislatívnych pravidiel vlády preto Lesoochranárske zoskupenie VLK predkladá v podobe hromadnej pripomienky ministerstvu pôdohospodárstva žiadosť o stiahnutie návrhu lesného zákona z medzirezortného pripomienkového konania a jeho zásadné prepracovanie.

www.changenet.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí