zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

04.06.2004
Obecné
Krátce - různé

Nejslanější a nejníže položená mořská plocha planety - Mrtvé moře - do 50 let vyschne, jestliže do něj nebude přečerpávána voda odjinud. Jordánsko, na jehož západní hranici s Izraelem Mrtvé moře leží, se proto obrátilo na mezinárodní společenství, aby se záchranou této ekologicky mimořádné lokality pomohlo. Řešením by mohlo být přečerpávání vody z Rudého moře. Podle odborníků by to musely být dvě miliardy kubických metrů vody za rok, uvádí server BBC. Projekt zvaný Iniciativa pro Mrtvé moře představili experti na konferenci o hospodaření s vodními zdroji, která se konala v Jordánsku. Mezi účastníky byl také jordánský ministr zemědělství Hazím Násir. \"Hladina moře ročně klesá o metr. To má negativní důsledky pro Mrtvé moře i okolí a tato situace ohrožuje celý ekologický systém. Je třeba reagovat rychle, máme-li ekologický dopad zmírnit,\" řekl. Upozornil rovněž na to, že s vysycháním Mrtvého moře ubývá také podzemních vod v oblasti, což by se mohlo projevit větším množstvím zemětřesení. S financováním plánu na přečerpávání vody z Rudého moře Jordánsku pomáhá Světová banka. Cílem je zvýšit hladinu na původní úroveň, tedy na 395 metrů pod mořem. V současnosti je hladina asi o 15 metrů níž. Na projekt se dosud podařilo získat miliardu dolarů, ale to zdaleka nestačí.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) publikovala zprávu nazvanou EEA Signals 2004. Zpráva se věnuje trendům vývoje v řadě indikátorů životního prostředí. Jako jeden z hlavních problémů bylo identifikováno rostoucí zatížení evropské ekonomiky katastrofami spojenými se změnou klimatu.

Evropská komise zveřejnila svou každoroční zprávu Bathing Water Report 2004, ve které hodnotí kvalitu vody určené ke koupání. Tato zpráva je založená na hodnocení kvality vody ke koupání na základě směrnice 76/160/EEC. Podle zprávy dochází k neustálému zlepšování kvality vody. V roce 2003 vyhovovalo požadavkům směrnice 98,6 % pobřežních vod a 92,3 % veškerých sladkovodních ploch.

ZNAČKU KLASA DOSTALO 439 POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
Značku Klasa pro kvalitní domácí potraviny získalo zatím 439 výrobků od 83 firem. Někteří zájemci neuspěli. Při posledním výběru neudělila komise značku osmi produktům. Šlo například o chlazené, avšak pouze dělené a dále nezpracované části kuřat. Pro udělování známky Klasa jsou připravena nová, přísnější pravidla. Individuálně se například posuzují alkoholy, které jsou pro udělení známky citlivou komoditou. Napříště nebudou zařazovány výrobky, které obsahují strojově oddělované maso, potraviny s nízkou trvanlivostí či produkty, které vznikly pouhým dělením jinak nezpracované suroviny bez vyšší přidané hodnoty.

ČEŠI MOHOU PŘISPĚT NA EKOLOGICKOU ELEKTŘINU
Společnost Pražská energetika dodává elektřinu asi 680 tisícům odběratelů. Jen asi tři čtvrtiny procenta energie, kterou vyrobí, ale pochází z obnovitelných zdrojů. Proto společnost přišla s produktem PREKO, který ekologickou elektřinu podpoří. Zákazníci Pražské energetiky (PRE), kteří se pro tarif rozhodnou budou dostávat energii vyrobenou za pomoci větru, vody, slunce a biomasy. Z každé kilowatthodiny, kterou zaplatí, vyčlení PRE deset haléřů, které uloží na zvláštní účet. K takto nastřádaným penězům pak přidá sto tisíc korun, které posléze dostane ten, kdo představí nejlepší projekt na výrobu ekologické elektřiny. Podmínkou pro získání grantu je, aby alespoň část elektřiny dodal do sítě pro ostatní odběratele.

UNIE MÁ PROBLÉM S OBNOVITELNÝMI ZDROJI
EU nestíhá měnit energetickou politiku podle představ z konce devadesátých let minulého století. Závazek, aby se v roce 2010 vyrábělo 22 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů se nedaří plnit. Oznámila to Evropská komise s tím, že velký otazník visí i nad celkovým podílem zelené energie v unii. Ten měl činit 12 procent. Energetický výhled je špatný. Většina zemí nemá šanci dosáhnout většího podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny než 18 až 19 procent. Větší podíl obnovitelných zdrojů by přitom ušetřil státům stovky miliard eur v ochraně přírody, a pokud by se podařilo dosáhnout jejich dvacetiprocentní podíl na energetice do roku 2020, vznikly by až dva milióny nových pracovních míst. Podíl obnovitelných zdrojů činí celkově na unijní energetice v současnosti 6 procent

TEPLO Z KOMÍNŮ SE DÁ PŘEMĚNIT NA ENERGII
Zařízení schopné zachycovat a přetvořit teplo, které uniká bez užitku z průmyslových komínů, na elektrickou energii - to je klíč jak zvýšit efektivitu výroby energie a snížit emise skleníkových plynů i jedovatých látek do ovzduší. Základem myšlenky amerických inženýrů Daniela Stingera a Farouka Miana je využití propanových výparů namísto běžné vodní páry k roztočení turbíny vyrábějící elektřinu. Tato technika umožňuje využít unikající teplo, protože v běžných parních turbínách musí pára dosahovat teploty 650 stupňů Celsia. Jestliže teplota klesne pod 450 stupňů, přestanou generátory pracovat. Teplo pod 450 stupňů odchází zcela nevyužito do atmosféry. Daniel Stinger a Farouk Mian umístili druhou turbínu do komína. Tu roztáčí právě zbytkové unikající teplo. Podle výpočtů stačí k fungování systému teplota 55 stupňů Celsia.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí