zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Do riešenia environmentálnych problémov treba spojiť národné kapacity

07.06.2004
Obecné
Do riešenia environmentálnych problémov treba spojiť národné kapacity
Slovenská republika prijala záväzky týkajúce sa riešenia globálnych environmentálnych problémov spojených s klimatickou zmenou, biologickou diverzitou a degradáciou krajiny a pôdy.

V súlade s Národnou stratégiou pre trvalo udržateľný rozvoj (2001), ako aj harmonizáciou národnej legislatívy s legislatívou EÚ je žiaduce zabezpečiť potrebné národné kapacity pre riešenie globálnych environmentálnych problémov.

Vo februári 2004 sa začal projekt podporovaný UNDP s názvom: „Identifikácia priorít a rozvoja kapacít pre plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z globálnych environmentálnych konvencií“. Výkonnou agentúrou projektu je Ministerstvo životného prostredia SR a implementačnou agentúrou je Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy.

Hlavným cieľom je identifikovať kapacity pre plnenie týchto troch globálnych konvencií, pričom projekt bude analyzovať inventarizáciu súčasného stavu, identifikáciu nedostatkov v kapacitách a vymedzenie priorít, bariéry plnenia medzinárodných konvencií, identifikáciu príčin, ktoré vznikli v dôsledku nedostatočných kapacít, prostriedky pre čo najefektívnejšie riešenie a návrh na elimináciu zistených nedostatkov.

Hlavnými výstupmi riešenia bude Hodnotiaca správa kapacít pre plnenie globálnych dohovorov a Národný akčný program. Tento bude obsahovať konkrétne kroky a opatrenia (vrátane projektov) zameraných na zvýšenie efektívnosti existujúcich kapacít a rozvoj nových kapacít, ktoré zvyšujú účinnosť navrhovaných opatrení.

Uvedené výstupy by mali poukázať na jestvujúce nedostatky a prispieť k integrácii spolupráce zainteresovaných zložiek (najmä MŽP SR a MP SR), ako aj k posilneniu synergického efektu riešenia globálnych environmentálnych problémov do procesu národného rozvoja.

www.changenet.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí