zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česko nemůže mít dvojí ekologické daně

11.06.2004
Obecné
Česko nemůže mít dvojí ekologické daně
PORADCE MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU JIŘÍ HANZLÍČEK:

* Evropská komise nedávno vyhověla ČR a některým dalším zemím Evropské unie a prodloužila jim termín, do kterého mají zavést systém zdanění energií, paliv a pohonných hmoty formou ekologických daní. ČR tak má tuto povinnost od ledna 2008. Co to bude pro lidi a podniky vlastně znamenat?

V tuto chvíli to v ČR ještě nikdo pořádně neví. Problém je v tom, že u nás se již razantní a velmi účinné ekologické daně už skoro 30 let uplatňují. Pouze se jinak jmenují. Řada podniků totiž platí obrovské poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší a za odběry a vypouštění vod. Jde řádově asi o tři miliardy korun ročně. Normy pro vypouštění jsou mimochodem velmi přísné, mnohdy přísnější než v EU. Uvedené poplatky přitom nejsou ve všech zemích zavedeny. Pokuty a penále podniků se promítají do cen energií, takže je v konečném důsledku zpětně uhradí spotřebitelé. Je otázka, jestli je rozumné, aby k těmto ekologickým daním přibyly ještě další nové ekologické daně. Doporučuji proto šikovné projednání s Evropskou unií s tím, že u nás již ze zákonů zavedené poplatky přejmenujeme na spotřební nebo i na ekologické daně.

* EU má ale na mysli jiné ekologické daně - na energie, paliva a pohonné hmoty. A to s cílem, aby se snížila jejich spotřeba a tím pádem i výroba a znečišťování ovzduší.

I tak definované daně, jak jsem již uvedl, se u nás již platí. Například elektrárny, i když splňují i ty nejpřísnější zákonné limity EU pro vypouštění škodlivin do ovzduší, musí stále hradit značné poplatky, což se odráží na konečné ceně elektřiny. Nebo jsme slíbili, že se pokusíme splnit do roku 2010 cíl zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na osm procent. Rovněž to o něco prodraží cenu elektřinu. Když se to spočte dohromady, tak již dnes platíme u podnikatelů za megawatt vyrobené elektřiny dvojnásobek toho, co požaduje příslušná směrnice EU. Spotřební daň u benzínu - to je vlastně také ekologická daň, i když je tady zatím nižší než od nás chce EU. Pokud bychom museli od roku 2008 přejít na minimální limity požadované Evropskou unií, znamenalo by to další citelné zdražení elektřiny, tepla, plynu, topné nafty a pohonných hmot pro spotřebitele a podniky, aniž by to prokazatelným způsobem snížilo dopady škodlivých látek na prostředí. Prakticky je možné, že by se tím žádný efekt nezískal.

* Proč si myslíte, že si tím nezlepšíme životní prostředí?

Lidé ani firmy totiž nebudou najednou schopni ani ochotni radikálně snížit spotřebu energií. V našem i celosvětovém trendu její spotřeba stoupá. Například lidé , kteří v regionech dosud topí pevnými palivy, budou za každou cenu šetřit a spalovat v kamnech vše co hoří. Docílený efekt na přírodu i na zdravotní rizika bude výrazně negativní. Lidé a firmy tak budou opět platit vyšší cenu za energii, aniž by měli ve většině případů jiný lacinější alternativní výběr.

* Jste si jist takovým kontraproduktivním výsledkem?

Některé zkušenosti členských států EU to potvrzují, třebaže se tom u nás nemluví. Například v Německu byla zelenými prosazena ekologická daň na benzín. Výsledkem je nespokojenosti občanů, neboť mají nejdražší benzín ze států Evropské unie. Na projetých kilometrech a prokazatelném snížení výfukových plynů u motorových vozidel se to ovšem nikterak výrazně nepromítlo.

* Má vůbec smysl diskutovat u nás o tom, co nám nařizuje směrnice EU?

Rozhodně má. To, co platí v EU nyní, nemusí přece platit za několik let. Podle mého názoru i ostatní státy nebudou mít se zavedením další daně dobré zkušenosti. Současná směrnice EU by se tak mohla v budoucnu změnit. Není náhodou, že i takové státy, jako např. Belgie, Francie, Itálie a Německo, získaly u některých položek odklad pro zavedení ekologických daní. ČR by proto s novými ekologickými daněmi neměla spěchat, i když v programovém prohlášení vláda slíbila zavedení ekologických daní již v roce 2005.

* Co tedy konkrétně doporučujete?

Buď diskusi o tom, zda je pro nás výhodné ponechat současné systém v jiném pojmenování, nebo spěchat se zavedením daní podle směrnice EU. V druhém případě by se musel ovšem zrušit stávající systém poplatků, úplat a odvodů daných našimi zákony. Jinak by totiž došlo ke dvojími zdanění energií. Zrušení současného systému ale prakticky povede ke zrušení Státního fondu životního prostředí a některých příjmů obcí. Vše je proto dobré pečlivě zvážit. Přechodné období udělené EK až do konce roku 2007 nám k tomu vytváří dobré podmínky.
Zdroj: Právo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí