zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vlivy nevytříděného odpadu na životní prostředí

14.06.2004
Odpady
Vlivy nevytříděného odpadu na životní prostředí

Ve směsném komunálním odpadu se objevují látkové složky, které mají toxický či jiný nepříznivý vliv na živé složky přírody.

Jedná se zejména o odpady s obsahem barev, organická rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky či jiný odpad s obsahem rtuti, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická zařízení či náplně s obsahem PCB a jiné.

Některé látky působí přímo jako biocid a zabíjejí vše živé, co se dostane do jeho kontaktu (např. organická rozpouštědla, kyseliny či zásady).

Velkým  problémem jsou tzv. rizikové chemické prvky -  rtuť, olovo, kadmium a další. Tyto látky zůstávají v přírodě jako zbytky cizorodých látek na věčné časy. Buď se hromadí v tkáních organismů živočichů či rostlin a dostávají se tak do potravních řetězců včetně potravního řetězce člověka, nebo jsou tyto prvky v přírodě dále rozptylovány a  ředěny.

U látek, jakými jsou polychlorované bifenyly (PCB) nebo jiné chlorované fenyly, dochází též k hromadění v tkáních organismů - biologický poločas jejich rozpadu je cca 30 let.

Doba rozpadu u látek, které nepůsobí toxicky na prostředí ( např.plasty), je cca 30 let. Lze obecně říci, že řízená skládka  komunálního odpadu splyne s prostředím do 50 let. Je pochopitelné, že při skládkování  může dojít k neřízené chemické reakci, kde se shodou okolností dostanou k sobě látky, které mezi sebou reagují. Může dojít ke vzniku i látek nebezpečných životnímu prostředí. Každá skládka je potenciální časovanou bombou. Z toho hlediska město Mělník velkou část zbytkového odpadu likviduje ve spalovně komunálního odpadu v Liberci. Tato spalovna využívá získané teplo k vytápění a dále k výrobě elektrické energie.

 

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník
www.politikon.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí