zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém zpětného odběru baterií v Belgii

07.07.2004
Odpady
Systém zpětného odběru baterií v Belgii
Belgický systém sběru a recyklace baterií patří k nejefektivnějším v Evropě. Je založen na ekonomické stimulaci a otevřené komunikaci subjektů.
Zpětný odběr a recyklaci baterií zajišťuje v Belgii nezisková organizace Bebat, kterou v roce 1995 založilo šest největších výrobců a dovozců.

Podle zákona je na každou z baterií uvedených na trh uvalena daň 50 centů, která je příjmem státního rozpočtu (existují však výjimky - neplatí se za baterie v lékařských zařízeních, startovací zařízení apod.).

Poměrně vysokou ekodaň však nemusí platit ten, kdo je součástí systému pro sběr a recyklaci baterií. Z tohoto nařízení vyplynulo založení organizace Bebat.

Financování systému

Pro účast v organizaci mluví ekonomické podmínky: zatímco daň je půl euro, účastníci systému platí za každou baterii recyklační poplatek ve výši 0,1239 euro (toto číslo vzniklo převedením belgického franku na euro). Ekodaň je tak vysoká, že firmy radši vstoupí do systému, aby si snížily náklady. Platí se na každý článek bez ohledu na typ. Díky tomu není potřeba speciální kalkulace pro různé výrobky, ani se nedělají podvody s deklarací baterií s jiným (levnějším) poplatkem.

Z recyklačního poplatku je možno ještě odečíst některé položky, a tím ho snížit. Pokud výrobce opatří baterii značkou s identifikačním číslem, která umožňuje dohledat, kdo výrobek uvedl na trh, dostane od Bebatu zpět zhruba 0,025 euro/kus. Samotnému Bebatu tedy zůstává poplatek ve výši kolem 0,1 euro za kus.

Z této provize platí Bebat platí náklady na sběr, podporu recyklátorů za základě smluvních vztahů, komunikaci s veřejností (informace v médiích, spoty v televizi, odměny za odevzdání baterií na školách) a svou administrativu. Organizace má 8 stálých zaměstnanců a asi 50 externích spolupracovníků. Jelikož je Bebat nezisková organizace, nesmí vytvářet zisk. Finanční přebytky proto dávají na recyklaci baterií, které se dostaly na trh od výrobců mimo systém.

Baterky mají díky tomuto systému \"viditelný\" poplatek: na všech fakturách a papírech je uvedeno, kolik se za ně platí. Výrobci a distributoři mají recyklační poplatky započítány v ceně baterií. Aby se zaplatil recyklační poplatek, musí být alespoň jeden účastník výrobního a obchodního řetězce členem Bebat. Platí se na základě smlouvy a ročního výkazu o množství baterií uvedených na trh bez dolního limitu kusů.

Sběr

Zákonná kvóta sběru je dána zákonem. V návrhu evropské směrnice je kvóta sebraných baterií 160 g/obyv./rok. Některé návrhy požadují až 200 g/obyv. rok, což je více, než kolik se prodá baterií v pobaltských zemích (tam prodají 160 g/obyv., takže by měli kvótu 100 %!).

Jediná země v EU, která splňuje limit, je Belgie. Sbírají 2465 tun za rok, což při zhruba deseti milionech obyvatel představuje sběr kolem 240 g/obyv./rok. Druhé je Holandsko se sběrem 140 g/obyv./rok.

Belgie a Česká republika jsou země přibližně srovnatelné velikostí, obě mají zhruba 10 milionů obyvatel. Nicméně ve organizaci Bebat je 700 subjektů, u nás v systému Ecobat je jich zatím kolem šedesáti.

Vysoká čísla sběru jsou dosažena mimo jiné také dobrým sběrným systémem. V Belgii funguje na 20 000 sběrných míst (viz graf). Jediné místo, kde je sběr odměňován, jsou školy. Získávají bod za každé sebrané kilo baterií, za určitý počet bodů dostávají odměny a dárky. Školy mají internetové připojení, takže Bebat s nimi hodně komunikuje. Díky tomu se sbírají velká množství a nízké ceny.

Baterie přicházejí v krabicích ze sběrových míst do třídicího centra. Třídí se na čtyři základní kategorie a každý typ má svou vlastní technologii recyklace.

Nomenklatura

Pro usnadnění komunikace se zúčastněnými subjekty vypracoval Bebat nomenklaturu všech baterií, které jsou na trhu. Zaznamenává se značka, chemismus, velikost, hmotnost jednoho kusu (velmi důležitý údaj). Každá baterie patří do skupiny, které odpovídají základním elektrochemických typům. Měsíční hlášení jsou založena na nomenklatuře. Klienti vyplňují do přehledných tabulek jen údaje o hmotnosti, které jsou pro ně nejpřístupnější - systém si sám údaje převede a analyzuje. Systém komunikuje co nejjednodušeji, vše chodí elektronickou poštou a k napojení na centrálu dostávají klienti speciální software.

První nomenklaturu vytvořili zakladatelé systému, ale dále se rozšiřuje - v seznamu je nyní 1300 položek. Kolektivní systém ručí za důvěrnost klientských informací. Firmy nemají zájem, aby se údaje o množství atd. dostaly konkurenci. Proto byla vytvořena nezávislá vnitřní organizace, která tyto informace zpracovává. Na její kontrolu mají externí dozor.

Důvodů úspěchu systému Bebat, vyjádřenému vysoce úspěšným sběrem, je několik. Jednak má Belgie konsistentní systém legislativy - ta dává vysoké kvóty, ale také možnosti financování. Výhodou je také jednotný \"monopolní\" systém. Pokud by existovalo v zemi více paralelních systémů, jejich síly by se rozmělnily, a nebyly by tak efektivní. Výhodné bylo zavedení moderních způsobů komunikace s veřejností (internet) a otevřený vztah s úřady. Jednoduše řečeno: k úspěchu vede spojení vůle všech hlavních hráčů na trhu.
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí