zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kritéria dotací jsou někdy dosti zvláštní

23.06.2004
Obecné
Kritéria dotací jsou někdy dosti zvláštní
Podnikatelé mají největší zájem o dotace na technologie, opravy či výstavby budov a úspory energií. V případě dvou posledních variant může být získání dotace poměrně \"velkým oříškem\".
Úskalí dotace na úsporu energie
Dotace na tuto investiční akci činí 46 procent z uznatelných nákladů. Podle stanoviska České energetické agentury, která je metodickým garantem akcí zaměřených na úsporu energií, je potřeba při výpočtu uznatelných nákladů respektovat zásady vyplývající z \"Obecných zásad Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí (2001/C37/03)\". Tento dokument byl zohledněn i při tvorbě metodických pokynů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na počátku loňského roku.
Oba dokumenty stanoví, že se investiční náklady porovnávají s obdobnou investicí do klasického zdroje a dále se musí od investičních nákladů odečíst přínosy za prvních pět let provozu. Převedeno do srozumitelnější řeči - dotaci 46 procent je možné získat pouze na ty vynaložené investiční náklady, které se nenavrátí v průběhu prvních pěti let provozu.
Na jednu stranu je pochopitelné, že toto opatření je aplikováno u alternativních zdrojů energií, neboť ty jsou podporovány zvýhodněnou výkupní cenou elektrické energie. Na druhé straně však tím dochází k tomu, že budou podporovány větrné elektrárny v místech, kde \"nefouká\", nebo obdobně malé vodní elektrárny na tocích s nízkým průtokem.
Navíc zásada dotace nákladové mezery platí v případech akcí zaměřených na úspory energií (např. zateplení výrobních hal, změna systému odvětrávání, rekuperace energií apod.), kde nedochází k žádnému výkupu energie.
Dotaci tak podnikatelé mohou získat jen na nízkoúspornou akci, jejíž návratnost je delší než pět let. Otázkou zůstává, zda toto bylo záměrem tvůrců dotační politiky.

Dotace na investice do nemovitostí
Obdobné zvláštnosti panují také u dotace na investice do nemovitostí. Získání této dotace není jednoduché kvůli řadě omezujících předpokladů.
Pokud chcete například vydotovat správní budovu, šatny nebo sociální zařízení zaměstnanců, doporučuji rovnou neplýtvat energií. Větší možnosti jsou u dotací na výrobní či skladové prostory, pokud je akce realizována ve strukturálně postižené oblasti (vymezeny vládou a rozhodnutím jednotlivých krajů). V případě, že jste mimo tyto regiony, šance na dotaci rapidně klesají.
Možnosti jsou relativně zajímavé pro podporu developerské činnosti rozvojových společností, obcí, svazků obcí či krajů. Zde je možné vydotovat projekty umožňující rozvoj určitého území, podnikatelské zóny, výstavbu nájemního objektu a další.

Výše dotace na pořízení nemovitosti
Základ pro výpočet dotace ve výši 46 procent je brán z částky tzv. \"nákladové mezery\". Zjednodušeně se tato položka dá definovat jako částka rovnající se rozdílu vynaložené investice (včetně nákupu nemovitosti) a hodnoty nemovitosti po dokončení akce. V případě výdělečných projektů, tj. projektů určených z více než 25 procent pro jinou než vlastní potřebu, je možno vydotovat pouze tuto nákladovou mezeru. Jedná se tedy vlastně o dotaci na zmírnění investiční ztráty s cílem umožnit rychlejší návratnost akce z pronájmu pro developery a v případě obcí či krajů snížit ztrátu z realizace regenerace či výstavby podnikatelských zón.
U nevýdělečných projektů, tj. projektů uskutečňovaných převážně pro vlastní potřebu, lze získat dotaci až 46 procent z uznatelných nákladů. Potíž je však v tom, že žadatelem nemůže být tentýž podnik, který způsobil devastaci nemovitosti (viník současného stavu).
Pokud by podnik zvažoval investici do objektu ve velmi špatném stavu, muselo by se jednat o budovu s plochou na 1 patro větší než 250 čtverečních metrů. Objekt do něhož je investováno, navíc nemůže být před dotovanou akcí efektivně využíván. Vydotovat je ale možné i prosté odstranění nevyužívaného objektu.

Možnosti jsou velmi omezené
Pro obce, kraje, svazky obcí, developery či přímo pro CzechInvest jsou příležitosti v této oblasti velmi zajímavé. Pro klasické podnikatele jsou tak dotace na nemovitosti obtížně získatelné a jedná se de facto pouze o dotace na problematické objekty a lokality.
Navíc jsou tyto dotace omezeny pouze pro podniky zpracovatelského průmyslu, strategických služeb, technologická centra, vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory. Ostatní, pokud nepodnikají v postiženém regionu, případně zemědělské živočišné výrobě, mají šance na dotaci na nemovitost prakticky nulové.
Autor je předseda Prodotační komory ČR. Více informací je možné nalézt na stránce www.edotace.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí