zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nebuďme líní, třiďme odpad!

18.06.2004
Odpady
Nebuďme líní, třiďme odpad!
\"TříděníKaždý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150-200 kilogramů odpadů. Z toho je asi 30 kilogramů papíru, 25 kilogramů plastů a 15 kilogramů skla. Tyto materiály lze z velké části znovu použít.

Papír je možné recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Vytříděný papír se zpracovává v papírnách, přidává se do směsi na výrobu papíru. Výrobky z recyklovaného papíru zná asi každý, jsou to např. novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Plasty se zpracovávají různými druhy technologií podle svého složení.

Z PET láhví se nejčastěji vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu či protihlukové stěny u dálnic. Vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.

K získání takto využitelných materiálů je ale potřeba domácí odpad vytřídit. Podmínky pro třídění odpadů vytváří především obec. Město České Budějovice spolupracuje s firmou .A.S.A České Budějovice s.r.o., která zabezpečuje svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování. V ulicích se tak můžeme setkat s modrými, zelenými a žlutými kontejnery, do kterých se ukládají papír, sklo a plast. Celkem je na území Českých Budějovic rozmístěno 602 těchto kontejnerů. Z toho 192 žlutých na plasty, 300 modrých na papír a 110 zelených na sklo.

Město zatím používá kontejnery s horním výsypem, ovšem od 1. června jsou postupně nahrazovány nádobami se spodním výsypem. Nádoby s horním výsypem se neosvědčily - jsou otevřené a neukáznění občané do nich vhazovali i nebezbečný či velkoobjemný odpad, který do nich nepatří, nebo dokonce u kontejnerů ničili zámky. Nové nádoby mají větší objem, což je výhodné především u plastů. Občané totiž téměř nesešlapávají PET lahve, kontejner se rychle zaplní a tím se podstatně zvyšují náklady na vývoz.

V Českých Budějovicích jsou kontejnery s plastem vyváženy jedenkrát týdně, kontejnery se sklem jsou vyváženy jednou za čtyři týdny a kontejnery s papírem jednou za tři týdny. Vytříděný odpad je svážen do areálu firmy .A.S.A. České Budějovice s.r.o. v Lišově. Zde probíhá dotřídění plastů na PET (čiré, zelené a modré), PET fólie a igelity. Sklo si k dalšímu využití odebírá sklárna AMT Příbram. Papír se dotřiďuje na jednotlivé složky (karton, novinový, bílý kancelářský, ostatní) a předává Sběrným surovinám a.s. či jinému odběrateli dle aktuální poptávky na trhu. Toto vše se děje prostřednictvím firmy .A.S.A. Drusur Brno, která zprostředkovává odbyt těchto komodit všem pobočkám firmy .A.S.A. v ČR.

Město České Budějovice je zapojeno do systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů. Účast v systému zabezpečuje obci pravidelné platby odměn za vytříděný odpad. Systém EKO-KOM úspěšně funguje již od roku 1999. Na základě zákona o obalech vybírá od výrobců, dovozců, nebo plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Z vybraných peněz pak EKO-KOM, a.s. vyplácí obcím čtvrtletně odměnu, jejiž výše závisí na množství vytříděného odpadu. Čím více tedy občané odpadů vytřídí, tím více peněz město obdrží.

Nezbytnou podmínkou pro vyplacení odměny je předání vytříděných odpadů k dalšímu využití – recyklaci. Pokud se tato zásadní podmínka poruší, obec peníze nedostane. Odměna přitom dokáže velmi výrazně snížit náklady obce na plnění její zákonné povinnosti – třídění komunálního odpadu.

V roce 2003 občané Českých Budějovic vytřídili celkem 757 tun tříděného odpadu. Z toho 239 tun papíru, 252 tun plastů, 191 tun skla a 75 tun kovu. Od roku 2000 v Českých Budějovicích množství tříděného odpadu stále narůstá. Ovšem, vzhledem k ochraně životního prostředí by bylo potřeba ještě většího zapojení občanů do systému třídění odpadů.

Z celorepublikových průzkumů vyplývá, že zatímco dostupnost sběrných míst pro třídění rychle roste, jejich skutečné využití občany zaostává. Pro zvýšení množství recyklovaného odpadu se tak stala klíčovou ochota obyvatel skutečně třídit a nikoli dostupnost kontejnerů. Podle požadavků EU musí účast obyvatel na třídění odpadu vzrůst ze současných 62% na 75% v roce 2005 a přesáhnout 85% po roce 2008. Dosavadní růst účasti neodpovídá těmto požadavkům a je nutné ho urychlit. Zvýšení účasti obyvatel na třídění si vyžádalo celostátní propagaci tříděného sběru.

Počátkem letošního roku proto byla zahájena tříletá komunikační kampaň jejímž cílem je zvýšit účast obyvatel na třídění odpadu. Součástí této kampaně se staly také takzvané Barevné dny – akce, které proběhnou v téměř 50 městech České republiky. Základem akcí je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již téměř 2000 základních škol a jejímž prostřednictvím bylo osloveno půl milionu dětí. Tonda Obal je maskot, který provádí děti světem recyklace a třídění. Zábavná akce pro celou rodinu – Barevné dny zavítaly také do Jihočeského kraje.

Zajímavé internetové odkazy ke třídění odpadu:
www.ekokom.cz - v části pro veřejnost a pro školy vše o odpadech v domácnosti, třídění, využití odpadů, Tonda obal – pro děti, kalendáře akcí a další
www.tonda-obal.cz – stránky o třídění a recyklaci odpadů určené dětem

Autor: Radim Dvořáček

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí