zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr Ambrozek nechal testovat svou krev na obsah toxických látek

24.06.2004
Chemické látky
Ministr Ambrozek nechal testovat svou krev na obsah toxických látek

PRAHA - Ministr životního prostředí Libor Ambrozek se dnes na výzvu Arniky přidal k ministrům jedenácti zemí EU (1) a zúčastnil se odběru krve pro zjištění přítomnosti nebezpečných chemických látek. Cílem této celoevropské akce koordinované Světovým fondem na ochranu přírody (WWF), kterou v České republice zajišťuje sdružení Arnika, je upozornit na nebezpečí používání rizikových chemických látek.

„Obklopuje nás takové množství chemických látek, že o většině z nich nemáme ani tušení. Proto jsem se rozhodl, že přijmu nabídku sdružení Arnika a nechám zjistit, kolik nadbytečných chemikálií obsahuje moje krev. Doufám, že to přispěje k diskusi o rizicích, která nás obklopují a možnostech, jak je minimalizovat,“ komentoval svůj dnešní odběr krve ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek. Při podobné akci byly v loňském roce nalezeny v krvi europoslanců látky, jejichž výroba a používání byly zakázány již před desítkami let. Krev ministra Ambrozka bude zkoumána na přítomnost 101 průmyslových chemických látek z pěti skupin (2). Rozbory provede na objednávku Světového fondu na ochranu přírody (WWF) britská laboratoř. Výsledky budou známy za tři měsíce.

„Krev ministrů bude testována také na přítomnost polychlorovaných bifenylů a DDT. O těchto látkách si lidé původně mysleli, že jsou zcela neškodné, neměli o nich dostatek informací. Z desetitisíců dnes používaných chemických látek máme dostatečné informace o jejich vlivech na zdraví jen u zlomku z nich. To by měla změnit nová evropská chemická politika, pro niž se vžila zkratka REACH. Arnika usiluje o to, aby politici reprezentující Českou republiku přistoupili na požadavky (3) evropských nevládních organizací, které prosazují dostatečně účinný REACH,“ řekl dnes Ing. Petr Hrdina ze sdružení Arnika.

REACH zavádí povinnou registraci všech chemických látek vyráběných v množství nad jednu tunu ročně. Látky, které jsou produkovány ve velkých objemech a látky u kterých je podezření na škodlivé vlastnosti, budou muset projít procesem vyhodnocování zdravotních dopadů. Látky vyhodnocené jako rizikové nebudou moci být používány, pokud jim nebude udělena výjimka.

Současný návrh REACHe však obsahuje některé nedostatky, které jsou výsledkem masivní kampaně chemického průmyslu proti zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí. Arnika proto vyzvala ministra Ambrozka, aby na nadcházející schůzi Rady ministrů prosazoval posílení ochrany zdraví a životního prostředí.

Přílohy:

1) Odběrů se kromě ministra Ambrozka zúčastnili ministři Dánska (Hans Christian Schmidt), Estonska (Olavi Tammemäe), Finska (Jan-Erik Enestam), Francie (Serge Lepeltier), Litvy (Juozas Olekas), Maďarska (Miklos Persanyi), Polska (Izabela Jaruga-Nowacka), Slovenska (Laszlo Miklos), Španělska (Cristina Narbona), Švédska (Lena Sommestad) a Velké Británie (Alun Michael).

2) Krev dobrovolníků je testována na přítomnost následujících skupin látek: 12 organochlorových pesticidů (včetně DDT či lindanu), 45 kongenerů polychlorovaných bifenylů (PCB), 23 bromovaných zpomalovačů hoření (PBDE, HCBD, TBBP-A), 8 ftalátů (vč. DEHP) a 13 sloučenin fluoru.

3) Pět klíčových požadavků nevládních organizací pro zlepšení politiky REACH

-- Použití zvlášť nebezpečných chemických látek nesmí být povoleno, není-li jejich použití ospravedlněno významným společenským zájmem, nebo pokud jsou k dispozici bezpečnější alternativy. Tento substituční princip musí být povinný - REACH musí dát jasný signál, které chemické látky mají být užívány méně nebo vůbec. Jinak budou vhodné alternativy chemickým průmyslem ignorovány, a spotřebitelé budou nadále vystaveni nepřijatelnému riziku.

-- Registrace látek musí zajistit doplnění chybějících informací o bezpečnosti. V návrhu REACHe je dnes 20,000 chemických látek produkovaných v množství 1-10 t/rok vyřazeno z úplného hodnocení jejich bezpečnosti. Bez dostatečných informací, včetně testů biodegradability, nelze tyto chemické látky klasifikovat či určit priority pro další postup.

-- Informace průmyslu musí mít záruku kvality. REACH nabízí průmyslu možnost převzít zodpovědnost za chemickou bezpečnost. To však může uspokojivě fungovat pouze za předpokladu, že bude zaručena kvalita dat a úřední kontrola zajišťující jejich správnost. Registrační podklady by měly být posouzeny z hlediska kvality nezávislou třetí stranou nebo oprávněnou institucí a nejméně 5% z nich musí být posouzeno státními úřady.

-- Chemické látky používané v dováženém zboží musí splnit stejné informační požadavky, jako zboží vyráběné v EU. Současné nízké požadavky mohou znamenat tlak na určité sektory výroby v EU, a nebudou chránit v dostatečné míře spotřebitele před nebezpečnými chemickými látkami v dovážených výrobcích. Evropa je největším světovým trhem a neměla by váhat nastavit nový standard globální bezpečnosti.

-- Dostatečné informace musí být zpřístupněny veřejnosti. Informace o chemických látkách musí umožnit třetím stranám provést vlastní posouzení rizik, uživatelům chemických látek najít na trhu lepší alternativy a spotřebitelům dovědět se o nebezpečných chemických látkách ve výrobcích, které zamýšlí koupit. Rozsah informací, které nemohou být předmětem obchodního tajemství musí být rozšířen tak, aby dostupné informace obsahovaly názvy firem, které chemické látky registrují, kategorii svazků a nebezpečí vystavení. Data o bezpečnosti musí být výrobci poskytnuta dále tak, aby nákupci a spotřebitelé věděli, zda jsou ve finálním výrobku přítomny nebezpečné chemikálie. Procedura poskytování informací musí být urychlena a vylepšena.

Další informace o testování krve politiků: www.panda.org
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí