zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

15.07.2004
Odpady
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje
Oznámení koncepce dle zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Oznámení koncepce Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje zpracovali:

 • RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93
 • Ing. Zdeněk Obršál, držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 6890/218/OPV/93
 • Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
 • RNDr. Ladislava Rohlová

Obsah:

 1. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
  1. Název organizace
  2. IČ, bylo-li přiděleno
  3. Sídlo (bydliště)
  4. Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele
 2. ÚDAJE O KONCEPCI
  1. Název
  2. Obsahové zaměření (osnova)
  3. Charakter
  4. Zdůvodnění potřeby pořízení
  5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
  6. Hlavní cíle
  7. Přehled uvažovaných variant řešení
  8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry
  9. Předpokládaný termín dokončení
  10. Návrhové období
  11. Způsob schvalování
 3. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
  1. Vymezení dotčeného území
  2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny
  3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
  4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území POH kraje specifikuje problémy životního prostředí v dotčeném území Středočeského kraje z hlediska nakládání s odpady a odpadového hospodářství jako celku.
 4. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
 5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
  1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
  2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
  3. Další podstatné informace předkladatele o případných možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí