zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O novém přístupu k nebezpečným látkám (v harmonizovaných evropských normách)

21.07.2004
Chemické látky
O novém přístupu k nebezpečným látkám (v harmonizovaných evropských normách)
Bylo již vydáno více než 120 harmonizovaných evropských norem v oblasti stavebnictví, další evropské normy (zhruba 150 EN) budou v brzké době připraveny k harmonizaci
Vstupem České republiky do Evropské unie vznikla pro řadu výrobců povinnost označovat stavební výrobky označením CE. Bylo již vydáno více než 120 harmonizovaných evropských norem v oblasti stavebnictví, další evropské normy (zhruba 150 EN) budou v brzké době připraveny k harmonizaci. Členské státy mohou v krátké době očekávat na trhu stavební výrobky s označením CE, které nebude doplněno informacemi o uvolňování nebezpečných látek. Přitom podle článku 4 odst. 3 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích jsou tyto výrobky vhodné ke svému určenému použití.

Vzhledem k tomu, že údaje o nebezpečných látkách nemohly být z objektivních důvodů doposud zapracovány do harmonizovaných EN, zejména z důvodu neexistence potřebných zkušebních metod, a aby nedocházelo ke zpoždění při tvorbě harmonizovaných EN, bylo zvoleno řešení v této oblasti ve dvou etapách.

Během první etapy jsou podrobnosti o uvolňování nebezpečných látek a o ionizačním záření vynechány z tvorby harmonizovaných evropských norem první generace. V této první generaci harmonizovaných EN je do norem začleněn text, který uvádí, že výrobek musí vyhovovat všem národním předpisům o nebezpečných látkách v členském státě určení.

Ve druhé etapě v další generaci harmonizovaných evropských norem (a evropských technických schválení) bude uvolňování (únik) nebezpečných látek a ionizačního záření již zařazeno. Počítá se přitom s omezením rozsahu norem pro výrobky. Předmětem by měly být pouze omezení a zákazy, stanovené v evropských nebo národních předpisech, ochrana uživatelů a sousedů staveb apod. Předmětem by naopak neměly být ochrana pracovníků, etapy výroby výrobku, demolice staveb a zneškodňování odpadů, obecná ochrana životního prostředí (např. ozónová vrstva), styk výrobků s pitnou vodou.

Evropský výbor pro normalizaci CEN se snaží vypracovat pro zjišťování úniků nebezpečných látek a ionizačního záření ze stavebních výrobků horizontální zkušební metody. K tomu bude nezbytné zajistit součinnost průmyslových subjektů, členských států a Komise. Jakmile budou zkušební metody k dispozici, bude na technických komisích CEN rozhodnout, zda uvolňování všech nebezpečných látek se bude týkat jejich norem výrobků, nebo které z nich budou důležité. Pokud bude únik nemožný nebo bude pod hranicí zjištění, budou moci být dané látky z normy vypuštěny nebo stanoveny jako nepodstatné (obdobně jako třída A u reakce na oheň).

Na počátku roku 2003 byly formulovány a vytyčeny politiky EU v oblasti nebezpečných látek ve stavebních výrobcích:

Šestý akční program v oblasti životního prostředí - zvýšená povinnost výrobců poskytovat údaje a posouzení o zdravotních rizikách, vývoj jednotného systému pro zkoušení hodnocení a řízení rizik.

Integrovaná politika výrobků (IPP -Integrated Product Policy) - posílení politiky na ochranu životního prostředí se zaměřením na výrobky, rozvoj trhu se zelenými výrobky, možnost harmonizovaných EN podle integrovaných environmentálních charakteristik, výměna a dostupnost informací poskytovaných výrobcem a přístupných prodávajícím, spotřebitelům a kupujícím.

Strategie budoucí politiky v oblasti chemikálií -jednotný systém pro nové a existující látky, lepší ochrana zdraví a životního prostředí, registrace, hodnocení a autorizace chemikálií, spolupráce základního průmyslu.

AUTOR: Ing. LUDMILA KRATOCHVILOVÁ
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí