zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Národní alokační plán pro obchodování s emisemi - potenciální nástroj k rozvoji fytoenergetiky

21.07.2004
Obecné
Ovzduší
Národní alokační plán pro obchodování s emisemi - potenciální nástroj k rozvoji fytoenergetiky
Současný návrh paradoxně neplánuje snižování, ale naopak ponechává rezervy pro případné zvýšení emisí pro některá odvětví průmyslu.

CZ Biom

Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje Národní alokační plán pro obchodování s emisemi skleníkových plynů. Tento dokument stanoví celkové množství povolených emisí pro  energetický, chemický, hutní, cementárenský průmysl a další průmyslová odvětví. Toto množství povolenek bude přerozděleno mezi jednotlivé podniky, které s těmito povolenkami budou moci obchodovat a prodávat je v případě snížení emisí nebo v opačné případě  nakupovat. Účelem celého mechanismu je především snížit produkce emisí skleníkových plynů a zároveň podpořit investice do čističích technologií, úspor energie, ale i do obnovitelných zdrojů. Pro oblast fytoenergetiky se jedná o důležitý dokument, který může významně ovlivnit rozvoj tohoto odvětví.

Současný návrh však paradoxně neplánuje snižování, ale naopak ponechává rezervy pro případné zvýšení emisí pro výše uvedené odvětví průmyslu. Současný stav je odhadován na 89 mil. tun CO2. Návrh národní alokačního plánu uvažuje o povolení až 91,6 mil. tun emisí. Paradoxně tak může dojít k nárůstu emisí o 2,9 % což jistě nepovede ke snížení hrozby klimatických změn.

Jelikož se naše sdružení již deset let zabývá rozvojem obnovitelných zdrojů energie a především fytoenergetiky, věříme, že jsou již v současné době k dispozici technologie, které dovolí snížení množství produkovaných emisí skleníkových plynů bez negativních dopadů na kvalitu života v ČR a bez negativních dopadů na energetiku a ekonomiku. Naopak jsme přesvědčeni, že fytoenergetika, jako průmyslové odvětví téměř bez emisí skleníkových plynů může přinést zlepšení kvality života, rozvoje venkova a snížení závislosti na nákupu ropy a zemního plynu, snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích obecně.

Proto naše sdružení zaslalo na MŽP k tomu dokumentu připomínky, které uvádíme níže. Připomínky mohou posílat také jednotlivý občané nebo komerční subjekty, pouze však do 13. června! Další podrobnosti k tomuto dokumentu naleznete na webových stránkách Centra pro dopravu a energetiku, které se problematikou zabývá hlouběji

Připomínky sdružení CZ Biom k návrhu Národního alokačního plánu

Sdružení CZ Biom vítá snahu řešit problém emisí skleníkových plynů. Národní alokační plán by se mohl stát důležitý primárním nástrojem k předcházení klimatickým změnám či snížení jejich dopadů na životní prostředí a tedy i na ekonomiku ČR. Aby tento nástroj opravdu napomáhal snížit nebezpečí klimatických změn je třeba, aby množství povolovaných emisí nestoupalo, ale naopak pozvolna klesalo. Jsme přesvědčeni, že jsou k dispozici nové technologie, které toto postupné snížení emisí umožní bez snížení komfortu života v České republice i bez větších negativních dopadů na průmysl, energetiku, ekonomiku či dopravu.

K diskutovanému návrhu máme tyto připomínky

  1. Plán povolenek na příští období by neměl překračovat současný stav emisí z diskutovaného odvětví (89 mil. tun). Naopak v plánu by mělo být uvažováno o mírném snížení o několik procent např. na hladinu 86 mil tun CO2 /rok pro období 2005 – 2007.
  2. Rezervy pro nové zdroje a bonusové alokace by měly být zahrnuty do základního množství plánovaných povolenek, aby bylo zabráněno nárůstu emisí skleníkových plynů.
  3. Za velmi důležité považujeme vytvoření plánu na další období (po roce 2007), což by mohlo pomoci při strategickém rozhodování podniků investovat do nových technologií na snižování množství produkovaných emisí skleníkových plynů. Ten v současném návrhu NAP dosud chybí.
  4. Součástí Národního alokačního plánu by měla být také konkrétní opatření ke snižování emisí z mobilních zdrojů, tedy především z automobilové dopravy. Doprava tvoří cca 10 % celkových emisí. Mimo jiné díky aktuálnímu rozvoji využívání metylesteru řepkového oleje a bioethanolu je v dopravě možné zajisti postupné snižování emisí skleníkových plynů.

   Za CZ Biom předseda ing. Jaroslav Váňa

Zdroj: CZ BIOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí