zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

20.07.2004
Obecné
Krátce - různé

BIO POTRAVINY NEJSOU BIO
Nápis přírodní nebo ještě lépe bio. Takto láká na své zboží zákazníky mnoho výrobců potravin, kterým však chybí potřebný certifikát nebo osvědčení. Tito výrobci klamou spotřebitele. V ČR zástupci spotřebitelské organizace nakoupili jak v obchodních řetězcích, tak ve specializovaných prodejnách se zdravou výživou asi patnáct druhů potravin od chleba,přes vločky, výživu pro děti až po mražené ryby. Většina produktů byla označena termínem natural, nature, přírodní, 100 % přírodní, řada zboží měla slovo přírodní také v názvu, obchodní značce nebo na etiketě, a to přesto, že používání těchto výrazů je povoleno pouze v přesně stanovených případech. To potvrzují i zástupci obecně prospěšné společnosti Kontrola ekologického zemědělství (KEZ). Ta ze zákona kontroluje produkty ekologického zemědělství a navrhuje ministerstvu zemědělství zahájení správního řízení nebo udělení pokuty.

Prachaticko - Turisté i cykloturisté by měli bezesporu na svých cestách za krásami přírody dbát jistých pravidel a podmínek. Tím spíše, pohybují-li se na území národního parku.
\"Bohužel se najdou jedinci, kteří podmínky návštěvního řádu nedodržují a neakceptují,\" uvedl včera Karel Kovařík, vedoucí odboru strážní služby Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Podle K. Kovaříka se jedná například o nepovolené stanování a přespávání, pohyb mimo vyznačené trasy či rozdělávání ohně.
\"Přespávání a stanování v nepovolených lokalitách je přestupkem a naše stráž přírody takový prohřešek může s turisty řešit okamžitě, přímo na místě, blokovou pokutou,\" uvedl dále K. Kovařík.
Noc strávená na nepovoleném území může pak turistu přijít až na 1000 korun. \"Tisíci korunovou pokutu samozřejmě stráž přírody nedává pravidelně, za jakýkoli prohřešek. Uváží závažnost přestupku a podle něj pak rozhodne i o výši sankce,\" informoval dále Karel Kovařík.

Evropská komise společně s Agenturou pro životní prostředí zveřejnily statistiky o emisích skleníkových plynů v roce 2002. Oproti předchozímu období, kdy emise rostly (v roce 2000 o 0,2 % a v roce 2001 o 1,3 %) došlo v rámci EU-15 k pokl

NOVÁ SMĚRNICE EU TÝKAJÍCÍ SE OBALŮ
Od února tohoto roku nabyla účinnosti směrnice 2004/12/CE, týkající se obalového odpadu, která novelizuje původní směrnici 94/62/EC. Nová směrnice ukládá členským státům povinnost zajistit na svých územích využití a recyklaci obalového odpadu. Jelikož jsou nové požadavky poměrně náročné, bylo uděleno několik přechodných období. ČR má vyjednáno přechodné období do roku 2012, kdy by měla dosáhnout hodnot využití, které jsou vesměs vyšší, než požaduje EU. Novela klade důraz na to, aby opatření k zvýšení využití obalů v jednotlivých zemích nenarušila vnitřní obchod Unie. Materiálové značení obalů zůstává nadále dobrovolné, podobně jako v minulé směrnici.

PODNIKATELÉ POŽADUJÍ ODLOŽENÍ OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI
Evropští podnikatelé nebudou konkurenceschopní, pokud EU začne aplikovat Kjótský protokol ještě předtím, než se k němu připojí Spojené státy a Rusko. S touto výzvou vystoupil svaz evropských podnikatelů a zaměstnavatelů UNICE. Organizace vyzvala Evropskou komisi, aby odložila zvláště obchodování s emisemi, které má začít už na počátku příštího roku. Kjótský protokol po signatářích žádá, aby do roku 2012 snížili objem oxidu uhličitého o 5,2 procenta pod úroveň roku 1990. Unie se dohodla, že hranici posune až na osm procent. Každý stát se navíc zavázal ke kvótám na produkci skleníkových plynů. Pokud by je překročil, má ještě možnost nakoupit si nevyužité kvóty jiné země.

Jičín - Titulem Nejzelenější poslanec 2003 se může pyšnit poslankyně parlamentu Ing. Iva Šedivá (ČSSD). Pravidelně ho uděluje Asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh za přínos k ochraně životního prostředí a účasti veřejnosti na rozhodování při práci v poslanecké sněmovně. \"Organizátoři dlouhodobě sledují hlasování jednotlivých poslanců při schvalování zákonů týkajících se ochrany přírody. Ten, kdo nejčetněji hlasoval pro přijetí takových zákonů, zvítězí. Jsem nesmírně šťastná, že jsem tento titul obdržela,\" uvedla Iva Šedivá. Za zaznamenání stojí i fakt, že poslanec a ministr, který má ochranu přírody v pracovní náplni, Libor Ambrozek, se umístil až jako druhý.

Liberec - Deset milionů korun bude mít Liberecký kraj na speciálním účtu pro případ, že by na jeho území hrozilo závažné ohrožení či znečištění povrchových nebo podzemních vod. Finanční zdroje budou tvořit zbylé prostředky tohoto fondu z předchozího roku, poplatky za odběry podzemní vody na území kraje, dotace, dary, příspěvky a další. K fondu byl rovněž zpracován návrh jeho statutu. Se zřízením Fondu ochrany vod souhlasili krajští radní na svém posledním zasedání.

Propagovat ekologické chování na českých úřadech chce sdružení Arnika pomocí výstavy Papír jako surovina, která se koná od 19. července do 6. srpna na radnici Prahy 7. V rámci kampaně Šetrné papírování informuje prostřednictvím posterů o výhodách používání recyklovaného papíru a motivuje k třídění odpadů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí