zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Distanční vzdělávací program v odpadovém hospodářství

23.07.2004
Odpady
Distanční vzdělávací program v odpadovém hospodářství
Možnost organizovat si vzdělávání podle vlastních časových možností a diskutovat o problémech odpadového hospodářství s pracovníky stejného zaměření a úrovně, případně s uznávanými odborníky - to je cíl nově budovaného systému distančního vzdělávání.
Vzdělávací program \"Odpadář\" je vytvářen Institutem pro strukturální politiku, o. p. s. (IREAS). V současnosti končí jeho první, pilotní běh a od září by se program měl rozběhnout naplno. \"Náš program by měl být vysloveně praktické povahy,\" říká Ing. Jan Slavík, který je v IREAS za program zodpovědný. \"Před vytvořením programu proběhlo databázové šetření zhruba u tisíce pracovníků státní správy, kteří se věnují odpadovému hospodářství. Z šetření vyplynulo, že jim nejvíc chybí ekonomická problematika: pracovníci mají většinou vysoké školy technického směru a potřebují ekonomické informace.\"

Časová flexibilita

Vytvořený kurs je organizován prioritně pro pracovníky veřejné správy. Zvolená forma distančního studia je koncipována tak, aby studující měli co největší časovou flexibilitu a mohli tak studovat podle svých časových možností. Významnou pozici v programu zaujímá tzv. tutor, který funguje jako metodický zprostředkovatel distančního vzdělávání a hodnotitel výsledků jeho účastníků. Ve své činnosti částečně nahrazuje učitele v prezenční formě studia, a to zejména v komunikaci se studujícími. Ta může probíhat přímo na seminářích (tutoriálech) nebo nepřímo prostřednictvím různých komunikačních kanálů, nejčastěji internetu. Je nutné zdůraznit, že rolí tutora není přímá výuka. Ani při seminářích (tutoriálech) není látka přednášena. Studující by již měli na seminář přicházet s nastudovanými znalostmi, které získají studiem kvalitně zpracovaných distančních opor. Na těchto seminářích se jen konzultují problémové pasáže.

\"Na počátku jsme nepředpokládali přímý kontakt s vyučujícím \" říká Ing. Slavík. \"Podle našeho šetření se však ukázalo, že účastníci nejsou na distanční vzdělávání připraveni. Proto jsme zařadili tutoriál: setkání s tutory, autory projektů, a učebních opor. Jako tutory jsme nevyhledávali pouze vysoce specializované odborníky. Naopak, dáváme přednost osobnostem s větším záběrem a přehledem (a samozřejmě také odborně kvalifikované), kteří jsou schopni se studenty pracovat komplexněji.

Po celou dobu studia mají studenti možnost komunikace v rámci internetové konference (chatu). Přístup do tohoto komunikačního (chatového) prostředí mají studující kdykoli s tím, že mezi položeným dotazem a odpovědí tutora bude časové rozpětí maximálně tři dny. Mezitím však na položený dotaz mohou reagovat ostatní studující.

Moduly

Vzdělávací kurz Odpadář se skládá ze šesti vzdělávacích modulů. První z nich, základní, je povinný, ostatní si budou moci studenti volit podle své specializace. Kombinací jednotlivých modulů vznikají vzdělávací programy, které budou akreditovány Ministerstvem vnitra. Povinný první modul - studující musí zpracovat odpovědi na otázky tutora v průběhu modulu, přičemž se předpokládají celkem čtyři otázky ke studované problematice každé tři týdny standardní délky studia (tedy tři měsíce), vyplnit test na konci modulu, který ověřuje získané znalosti studujícího.

Volitelné další moduly - studující si vybírá jeden z nabízených volitelných modulů a pro jeho úspěšné absolvování je povinen zpracovat tři případové studie reagující na diskutované problémy v rámci studované problematiky (témata případových studií jsou zadána tutorem) a zpracovat závěrečnou práci na konkrétní téma, opět po dohodě s tutorem. Studium volitelného modulu je ukončeno odevzdáním závěrečné práce na téma, které studující budou konzultovat s tutorem na počátku studia.

Pilotní kurz

V současné době končí závěrečnými testy pilotní kurz, který představuje budoucí povinný modul programu. Je proto zaměřen na ekonomické problémy (omezené přírodní zdroje, možnosti recyklace atp.).

Ing. Slavík vysvětluje: \"V rámci pilotního projektu dostali studenti tři série otázek, na něž museli na základě vlastního studia a učebních opor, které jim dodáváme, vypracovat odpovědi a posléze je prodiskutovat v rámci tutoriálu. Otázka například zněla, jaký je rozdíl mezi cenou a hodnotou a jak by se tento rozdíl projevil v případě kompostu nebo jak se POH projeví na konkurenceschopnosti objektů na trhu.

Na pilotní kurz se přihlásilo dvanáct lidí, dva kurz nedokončili a ostatní by měli program dokončit závěrečným testem, podle jejich dosavadních výsledků předpokládám, že úspěšně.\"

Náplň povinného modulu je díky pilotnímu programu již hotová. IREAS slibuje dokončit další dva moduly - komunální odpady a vybrané výrobky - do podzimu, kdy se rozběhne pravidelné studium. Všechny moduly by měly být dokončeny v roce 2005.

Celý program je zatím financován z programu Věda a výzkum (VaV) Ministerstva životního prostředí. Ing. Slavík dodává: \"Předpokládáme, že po skončení grantu převezme program v rámci svých možností MŽP. Lze ale také přizvat kromě veřejné správy také odbornou veřejnost formou placeného distančního studia.\"

Podrobné informace o programu lze nalézt na www.ireas.cz


\"OD0407s28
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí