zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo průmyslu a kraj jsou proti ptačí oblasti Poolzí

23.07.2004
Příroda
Ministerstvo průmyslu a kraj jsou proti ptačí oblasti Poolzí

PRAHA/OSTRAVA – Ministerstvo životního prostředí bude zítra jednat o navržené oblasti ochrany ptactva Heřmanský stav–Odra–Poolzí na Ostravsku, která má být zařazena do vznikající evropské sítě chráněných území Natura 2000. Vyhlášení chráněné oblasti se nicméně snaží zablokovat ministerstvo průmyslu a Krajský úřad Severomoravského kraje a na místě ptačí oblasti prosazují výstavbu strategické průmyslové zóny Dolní Lutyně. Průmyslovou zónu odmítají místní obyvatelé, některé obce a řada občanských sdružení.

„K vyhlášení ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000 jsme se zavázali při vstupu do Evropské unie a tento závazek měl být již dávno splněn,“ říká Ing. Vlastimil Karlík, vedoucí Programu ochrana přírody sdružení Arnika. „Porušování směrnic v oblasti ochrany přírody by pro Českou republiku mohlo znamenat udělení sankcí, které mohou dosáhnout až sta tisíc euro denně. Vytvoření systému Natura 2000 je jednou z priorit EU v oblasti životního prostředí,“ dodává Karlík. Arnika a Česká společnost ornitologická proto dnes zveřejnily petici, která má podpořit vyhlášení ptačí oblasti v původním rozsahu a bez průmyslové zóny.

Podle odborníků má oblast Heřmanský stav–Odra–Poolzí sice malou rozlohu, ale velký potenciál pro hnízdění ptáků. „V navržené ptačí oblasti se vyskytují různé typy mokřadů, vodní toky či rybníky, na něž jsou četné ptačí druhy vázány. Území představuje jednu z nejlepších tuzemských lokalit pro chráněného motáka pochopa, ledňáčka říčního, bukáčka malého a slavíka modráčka. V oblasti žije přes sto dvacet druhů ptáků, jedná se o důležitou tahovou lokalitu a nejvýznamnější zimoviště severní Moravy,“ vysvětluje Mgr. David Lacina z České společnosti ornitologické.

Vzhledem k tomu, že okolí Dolní Lutyně je významnou zemědělskou oblastí, proti výstavbě průmyslové zóny protestují místní obyvatelé. Ti nedávno sepsali petici podporující vyhlášení ptačí oblasti, kterou podepsala již tisícovka signatářů. V současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení, které bude v pátek 22. července ukončeno projednáním na ministerstvu životního prostředí. Pak by měl jít návrh na vyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav–Odra–Poolzí, spolu s dalšími návrhy, k projednání do vlády. Oblast Poolzí zdaleka není jediným místem ze seznamu Natura 2000, kde je ochrana přírody v konfliktu s průmyslovými záměry.

Kompletní seznam navržených ptačích oblastí najdete na www.natura2000.cz

Příloha:

Petice za vyhlášení ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolzí a proti výstavbě průmyslové zóny v Dolní Lutyni

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme své přání vyhlásit ptačí oblast Heřmanský stav-Odra-Poolzí a projevujeme zásadní nesouhlas s plánovanou výstavbou průmyslové zóny v Dolní Lutyni. Apelujeme na příslušné orgány státní správy a samosprávy, aby nás v našem úsilí o zachování této unikátní přírodní oblasti podpořily.

Území Heřmanský stav-Odra-Poolzí představuje jednu z nejlepších tuzemských lokalit pro čtyři pravidelně hnízdící ptačí druhy uvedené v příloze I. směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (moták pochop, ledňáček říční, bukáček malý, slavík modráček). Bylo zde zjištěno více než 120 pravidelně hnízdících druhů ptáků, několik z nich tu nalézá jediná optimální hnízdiště na severní Moravě. Oblast je také důležitou tahovou lokalitou a v zimních měsících se zde nachází nejvýznamnější zimoviště vodních ptáků v rámci severní Moravy. Stavba průmyslové zóny by podstatným způsobem poškodila populaci motáka pochopa, druhu, pro nějž má být ptačí oblast vyhlášena, a ovlivnila by i další kriticky a silně ohrožené druhy (strnad luční, chřástal polní, křepelka polní).

Cílem vytváření soustavy Natura 2000 je zachování biologické rozmanitosti, ochrana vzácných rostlin a živočichů a zajištění trvalé péče o nejhodnotnější přírodní lokality Evropské unie. K vyhlášení příslušných oblastí se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do EU (ptačí oblasti měly být vyhlášeny k datu vstupu ČR do EU, tedy do 1. 5. 2004). Oblasti se vyhlašují na základě odborných kriterií; nevyhlášení oblastí, které splňují odborná kritéria, by vedlo k uplatnění sankcí Evropské komise vůči České republice, jež by mohly dosáhnout až sta tisíc euro denně. Dosud známé rozsudky Evropského soudního dvora ukazují, že zmenšení návrhu ptačí oblasti není cestou, jak se vyhnout postihu za degradaci oblasti, která splňuje odborná kritéria, ale nebyla vyhlášena.

Po propadu průmyslové výroby a útlumu těžkého průmyslu na počátku 90. let zůstaly na Ostravsku dodnes opuštěné a nefunkční areály někdejších podniků, které hyzdí obce i krajinu. Trendem v současné Evropské unii při umisťování průmyslových aktivit je jednoznačná preference již urbanizovaných a aktuálně nevyužitých ploch – „brownfields“ – před stavbami na „zelené louce“. Taková strategie pomáhá chránit přírodu i zemědělskou půdu a zároveň zbavuje obce chátrajících objektů, které by jinak bylo nezbytné nákladně sanovat. Moravskoslezský kraj by se měl zaměřit na využití stávajících brownfields a o spoluúčast při financování jejich sanace žádat zástupce evropských strukturálních fondů. Podle evidence agentury CzechInvest je v Moravskoslezském kraji 219 brownfields s celkovou rozlohou několika tisíc hektarů, vhodných k novému využití.

Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme tímto odpovědné orgány České republiky, aby se plnou měrou zasadily o podporu našeho požadavku proti aktivitám, které mohou být v rozporu s právními předpisy ČR a EU. Žádáme, aby zájmové území bylo chráněno v plném rozsahu dle zpracovaných odborných návrhů v souladu s legislativou a aby bylo upuštěno od plánované výstavby průmyslové zóny v Dolní Lutyni.

V Ostravě dne 15. července 2004.

Petiční výbor ve složení: Pavel Dobeš (hudebník), Mgr. David Lacina (Česká společnost ornitologická), Ing. Vlastimil Karlík (sdružení Arnika)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí