zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rezervace část lidí nechce

26.07.2004
Příroda
Rezervace část lidí nechce
Brno Na protesty naráží vymezování dalších území ochrany přírody evropského systému Natura 2000. Pod různé stupně ochrany by mělo připadnout dvanáct procent území kraje, což znamená zásah do práv uživatelů půdy i do rozvojových plánů. \"Přibližně polovina lokalit je mimo území, která již nyní chráněná jsou,\"poznamenal předseda krajské komise pro životní prostředí Martin Hovorka. Podle něj odborníci na jižní Moravě navrhují 176 evropsky významných stanovišť rostlin a živočichů, ptáky v to nepočítaje. \"Je tak velice složité najít kompromis mezi zájmy týkající se hospodaření v těchto oblastech i územního rozvoje obcí a kraje jako takového,\"podotkl. Náročnost jednání potvrzuje i vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka - právě jednotlivé správy jednání o vymezení oblastí i mimo svou běžnou působnost garantovaly. \"V naší působnosti se nachází 34 lokalit a pouze u dvou z nich, u Bosonožského hájku a u Stepních strání u Kobeřic, jsme nedostali jedinou připomínku,\"poznamenal. O dalších vedou složitá jednání. \"Jednali jsme s majiteli i dalšími zainteresovanými, mnozí však mají rozdílné názory,\"přiznává. Většinu neshod prý již vyřešili, některými se ale budou zabývat dnes na jednání s ministerstvem životního prostředí. Například ředitel Školního lesního podniku MZLU Masarykův les ve Křtinách Jaroslav Martínek poznamenal, že ochrana by se dotkla většiny pozemků, které spravují. \"Tak cenné jsou určitě i vlivem péče, kterou území věnujeme. Nepřeme se o území, které je již nyní chráněné, o spolupráci na dalších pozemcích jsme připraveni jednat, ale musíme znát podrobné podmínky,\"konstatoval. Právě prováděcí vyhlášky však zatím chybějí. První náměstek hejtmana František Polách, který má na starosti i územní rozvoj kraje, připomíná, že jde o velice citlivou záležitost. Kraj již v minulých měsících vznesl připomínky k vymezení takzvaných ptačích oblastí Natura 2000, které se dostávají do konfliktu například s plánovanými silnicemi. \"Často stačí hranici posunout o několik metrů - ale úspěch jsme nezaznamenali,\"dodal Polách. Je potřeba také posoudit, zda výskyt některé rostliny či zvířete není pouze nahodilý a zda je skutečně úměrné uplatňovat přísná opatření. Společně s Hovorkou proto předpokládá, že se podaří nyní uplatnit některé připomínky. \"Nemělo by se opakovat hektické a stresové tempo, které nastalo u vymezování ptačích oblastí,\"soudí Hovorka. Podle Polácha navíc mnozí představitelé obcí nezvažují všechny aspekty dopadu zařazení do soustavy Natura 2000, někteří vše podceňují, jiní mu zase přikládají příliš velkou váhu. \"Proto chceme obcím v této oblasti poskytnout odborné konzultace,\"řekl. V Jihomoravském kraji je zatím navrženo osm evropských ptačích oblastí Natura 2000 a 176 významných lokalit pro živočichy a rostliny. Některé se navzájem překrývají, celková plocha činí asi 86 tisíc hektarů, což je dvanáct procent území kraje.

Na jižní Moravě žijí desítky evropsky významných živočišných druhů (například vydra říční, tchoř stepní, bobr evropský, sysel obecný, sedm druhů netopýrů, tři druhy čolků, roháč obecný a další) a rostou stejně významné rostliny (střevíčník pantoflíček, pelyněk jihomoravský, koniklec jihomoravský a jiné).
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí