zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Emisní zatížení regionu je pod republikovým průměrem

30.07.2004
Ovzduší
Emisní zatížení regionu je pod republikovým průměrem
Jižní Morava Před nedávnem byl na půdě krajského úřadu veřejně projednán dokument \"Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Jihomoravského kraje\". O významu tohoto dokumentu pro čisté ovzduší v celém regionu jsme hovořili s členem Rady JMK a s předsedou Řídícího výboru \"Územního programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší JMK\"Jiřím Tomkem.

Co je základem tohoto územního programu?

Programy snižování emisí a imisí jsou vypracovány na základě ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Obecně se dá říct, že cílem uvedených programů je zejména snížení emisí jednotlivých škodlivin a dosažení imisních limitů jednotlivých látek nebo jejich skupin. Z programů snižování emisí se pak vychází právě při výkonu veřejné správy na krajské a místní úrovni - při územním plánování, územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn, a při posuzování záměrů, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší resp. při posuzování rozvojových koncepcí a programů rozvoje jednotlivých oborů a odvětví.

Jaké vlastně je emisní zatížení jižní Moravy oproti ostatním krajům?

Za kriterium umožňující určité srovnání emisního zatížení jednotlivých krajů České republiky můžeme považovat hodnocení pomocí měrných emisí vztažených na rozlohu území kraje popřípadě počet obyvatel. Z tohoto pohledu je emisní zatížení našeho kraje opravdu pod průměrem celé ČR. Měrné územní emise hlavních znečišťujících látek - např. tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxid uhelnatý - dosahují od 23 do 64 % úrovně měrných emisí v celé republice.

Dají se do budoucna odhadnout hlavní rizika při ochraně ovzduší v kraji?

Na území Jihomoravského kraje není umístěn žádný ze zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou v souladu s legislativou Evropské unie zahrnuty do Národního programu snížení emisí tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. Vzhledem k tomu, že na území kraje ani není plánována výstavba zařízení tohoto typu, lze předpokládat, že úroveň znečištění ovzduší stávajícími spalovacími zdroji se nezvýší. Významným zdrojem znečišťování ovzduší v regionu je samozřejmě doprava, a to zejména z pohledu emisí oxidů dusíku, které vznikají jako konečný produkt spalovacího procesu ve spalovacích motorech. Tyto emise představují asi 65 % celkových emisí této znečišťující látky na území kraje. Vzhledem k tomu, že pro oblast dopravy nemá kraj k dispozici nástroje k omezení emisí z mobilních zdrojů, je nutno konstatovat, že bez účinných nástrojů státní dopravní politiky lze s rozvojem dopravy očekávat další nárůst těchto emisí. V Jihomoravském kraji je dále na území 53 obcí překračován imisní limit pro takzvané prachové částice frakce PM10. Vzhledem k tomu, že se v otevřené krajině na této skutečnosti významným způsobem podílí i prašnost způsobená větrnou erozí, budeme se snažit tento jev omezit.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí