zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spoluspalování ničí výtopny na biomasu

10.08.2004
Odpady
Spoluspalování ničí výtopny na biomasu
Největší česká komunální výtopna na biomasu s výkonem 9 MW stojí už více než dva roky v Bystřici nad Pernštejnem. Je moderní, funguje, jak má, ale přesto se nyní může dostat do problémů. Proč?
Kvůli spoluspalování biomasy ve velkých uhelných elektrárnách. \"Dali jsme si udělat analýzy trhu a došli jsme k závěru, že spalování biomasy je perspektivní, a to jak v místních souvislostech - k tomu patří pěstování biomasy v regionu, tak i v souvislostech evropských, protože Evropská unie na obnovitelné zdroje hodně sází,\" říká dlouholetý bystřický starosta a nezávislý senátor Ing. Josef Novotný. V kotelně topí dřevní štěpkou, kterou odebírají z různých dřevozávodů v okolí. Běžně se vozí ze vzdálenosti do 80 či 100 km.

Biomasa v kotlích ČEZ

V poslední době začal ve velkém biomasu skupovat ČEZ, protože ji používá jako příměs do svých uhelných elektráren. A důvod spoluspalování? \"Naše veřejné rozpočty jsou enormně zadlužené,\" říká senátor Novotný. \"Skutečné prokazatelné zadlužení je 1,3 bilionu Kč (!) veřejných financí dohromady, státního rozpočtu, obecních rozpočtů apod. A to je finanční katastrofa, ze které se hned tak nedostaneme. To znamená, že do obnovitelných zdrojů nemůžeme z veřejných prostředků prakticky nic investovat. Přitom jsme se zavázali Evropské unii, že do roku 2010 budeme 8 % elektřiny vyrábět z obnovitelných zdrojů. Jenže kde vzít na jejich výstavbu peníze?

Nu, a tak se vymyslela česká cesta spoluspalování biomasy v uhelných elektrárnách. Všichni budou spokojeni, protože my splníme kvóty, ke kterým jsme se Evropské unii zavázali, a celou akci zaplatí plíživým způsobem zákazníci ve vyšších cenách energie. Jenže podpora spoluspalování je v rozporu s naším zákonodárstvím na ochranu hospodářské soutěže i s různými evropskými směrnicemi.\"

Loni stát podporoval spoluspalování výkupní cenou 2,50 Kč/kWh, letos se výkupní cena snížila na 2 Kč/kWh. Ceny stanovuje Energetický regulační úřad. \"Regulace vede k naprostému pokřivení trhu. V letošním roce se po vyvinutí tlaku nezávislých výrobců sice podpora snížila na 2 Kč/kWh, ale i to povede k neoprávněné podpoře spoluspalování ve výši 500 mil. Kč za rok. Zákon by měl této činnosti dodat stabilitu. Tím by se znemožnil ještě víc rozvoj alternativních zdrojů,\" tvrdí senátor Novotný. \"Postavit novou investici je mnohonásobně dražší než provést změny uhelné elektrárny, aby se v ní dalo spalovat dřevo. S naprosto minimálními investicemi tak ČEZ inkasuje naprosto neskutečné zisky.\"

Poté, co ČEZ začal ve velkém biomasu skupovat, jde její cena nahoru. Zvýšila se již o 30-50 % u stálých dodavatelů, se kterými mají v Bystřici dlouhodobé smlouvy. Na volném trhu stoupla v zimě cena štěpky až o 100 %. \"Výrobci pelet a briket jsou z toho nešťastní, protože mají své provozy zainvestované, nemají je splacené, a najednou se jim takto drasticky zvedne cena vstupní suroviny. To znamená, že oni musí dejme tomu o 50 % zvednout cenu briket či peletek, která je i bez zvýšení na hraně ceny uhlí. Doteď měli velký exportní potenciál, většinu produkce vyváželi, ale s tím bude nyní konec. Další jsou na řadě výrobci dřevodesek. Ohrožena je i obrovská investice Kronospanu v Jihlavě v řádu miliard.

Přitom i kdyby se cena štěpky zvýšila třikrát, ČEZ z toho bude mít ještě zisk - už nyní může nabízet dvojnásobné ceny a ještě pořád má rezervy. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je takový zásah do tržního prostředí, který Česká republika neunese. Pokud totiž zdraží dřevodesky, zdraží i nábytek. Tento zásah se výrazně projeví i na inflaci, protože ceny elektřiny se promítají do všech výrobků. Zahraniční investoři do výroby dřevodesek si ovšem na své peníze přijdou přes arbitráže vůči státu,\" předpovídá Ing. Novotný další vývoj.

Spoluspalování není objektivní

Sdružení nezávislých výrobců energie si dalo u firmy CityPlan, spol. s r. o., vypracovat studii Posouzení podpory společného spalování biomasy a fosilních paliv. \"Podle této studie z hlediska hospodářské soutěže není spoluspalování biomasy a fosilních paliv transparentní a objektivní, protože při vykazování se vychází z dodacích listů. Vyhláška č. 218/2001 Sb. přesně popisuje, jak má vypadat měření spotřeby elektřiny. Ale při vykazování jen z dodacích listů se nic průkazně měřit nedá. Velcí výrobci si tak mohou vykázat úplně všechno. Dokonce v elektrárně ani nemusí pálit vůbec žádnou štěpku, mohou jen vykazovat dodávky z nějaké virtuální pily. Nějaké s. r. o. může fiktivně dodávat prvotřídní štěpku s vysokou výhřevností a na základě toho majitel elektrárny inkasuje 2 či 2,50 Kč, aniž cokoli kdokoli spálil. A i pokud se vše dělá poctivě, činí chyba při vykazování elektřiny ze spoluspalování 40 %, zatímco měření připouští pouze 1 % chyby. Energetický reg! ulační úřad se tento stav snaží zakrýt, protože má máslo na hlavě,\" říká rozhořčeně senátor Novotný. \"Chystám podání na Úřad pro hospodářskou soutěž, protože přece není možné, aby měl někdo zásahem státu rentabilitu 1788 %, když běžná rentabilita je 6 či 8 %. To je opravdový zelený tunel.\"

Uvedená studie mu dává za pravdu, na str. 16 se zde píše: \"Cena 2000 Kč/MWh umožňuje vlastníkům zdrojů spoluspalujících biomasu přeplatit její cenu 2,787 krát (ze 192 Kč/MWh na 534/MWh)\", a na str. 17.: \"Dosažená rentabilita investora je IRR 1788 %. Získaný hotovostní tok tak umožňuje zahájit nekalou cenovou válku - marketingový útok na dodavatele biomasy a přebrat zdrojům spalujícím čisto bio-masu její dodavatele\".

Ze studie dále vyplývá, že environmentální efekty jsou při spoluspalování dvakrát horší z hlediska spotřeby nafty než u malých výtopen, které berou štěpku jen ze svého okolí.

\"Další efekt, který nás čeká a který jde zcela proti životnímu prostředí, je vymizení levného palivového dřeva pro venkov,\" uvádí další nepříznivé důsledky spoluspalování senátor Novotný. \"Dnes lidé na vesnicích hodně topí dřevem.. Jestliže dřevo zmizí v kotlích uhelných elektráren, budou lidé pálit plasty, staré gumáky atd. A to zásadním způsobem zhorší životní prostředí v malých obcích.\"

Senátor Novotný shrnuje: \"Naše kotelna je nejrentabilnější ze všech devadesáti, které u nás jsou. Na její pořízení jsme dostali dotace ze SFŽP i z EU, což trochu celkové prostředí zkresluje. Mnohé další projekty jsou ale rentabilní mnohem méně a některé venkovské jsou i vyloženě ztrátové. A jestliže začne mít vážné problémy naše výtopna, tak ty ostatní na tom budou ještě mnohem hůř. Stát přece nemůže podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale už nepodpořit výrobu tepla z obnovitelných zdrojů, pak by prostě musel dotovat všechno. Nebo nic.\"

AUTOR: Jana Plamínková
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí