zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chráněná dílna DAKOL-EKO

18.08.2004
Odpady
Chráněná dílna DAKOL-EKO
Chráněná dílna na zpracování elektroodpadu Dakol-Eko v Petrovicích u Karviné vznikla v rámci projektu Aktivně se vzdělávat, aktivně i žít, který získal finanční prostředky z Evropské unie a českého státního rozpočtu.
Dílna byla v roce 2002 vybavena potřebnou technologií. Nábor uchazečů a jejich proškolení proběhlo za spolupráce úřadu práce v Karviné, s nímž spolupracujeme i v současné době při chodu dílny. Po získání koncesní listiny pro nakládání s nebezpečnými odpady mohl začít provoz dílny. Slavnostní otevření proběhlo v březnu 2003.

Chráněná dílna DAKOL-EKO v současné době zaměstnává 23 osob se změněnou pracovní schopností (ZPS) a její činnost spočívá v nezávadné recyklaci elektroodpadu ekologickou a kvalifikovanou formou. Zaměstnáním 23 osob se ZPS se odlehčilo trhu práce, neboť jde o velice těžce umístitelnou skupinu občanů (jednoduše řečeno, zaměstnavatelé nechtějí tyto lidi zaměstnávat). Dalších zhruba 30 občanů se ZPS již prošlo zaškolovacím kurzem zaměřeným především na chod dílny a jsou tudíž připraveni v případě ukončení pracovního poměru některého z dosud zaměstnaných nastoupit za něho. Díky proškolení také vzrostla jejich možnost uplatnění na trhu práce. Elektroodpad je zdrojem řady druhotných surovin (Fe, Al, Cu, sklo). Jejich racionální využití přináší úspory jak z hlediska energetického (nižší spotřeba energie při výrobě kovů), tak i z pohledu ekonomického (není nutný drahý dovoz surovin na výrobu prvotních materiálů). Smyslem činnosti dílny je odstranění nebezpečných odpadů ze skládek.

Technologická linka zpracuje za rok asi 450 tun elektroodpadu. Z 95 % se jedná o produkty, které se mohou následně prodat - sklo, měď, hliník, železo, dřevo, tištěné spoje, zbytek se odváží na odstranění formou skládkování. Náklady jsou největší u oplachových strojů na sklo a řezacího stroje.

Dotace na chod

Naše chráněná dílna DAKOL-EKO se propracovala až ke stadiu samofinancování, a to i díky spolupráci s úřadem práce. Úřad práce poskytuje chráněným dílnám dotace na mzdu a na provoz dílny. Bez těchto příspěvků by byl chod dílny nerealizovatelný. V Moravskoslezském kraji bylo od počátku roku 2004 zaměstnáno devět osob se ZPS, z toho čtyři osoby právě v naší chráněné dílně.

To, že v dílně pracují těžce zaměstnatelní lidé, potvrzuje Jiří Pavlorek, 44letý invalidní důchodce z Karviné, který shrnul své zkušenosti z předchozích zaměstnání i současnou práci:

\"Pracoval jsem jako tesař v Bytostavu v Ostravě. Po několika letech jsem se na stavbě těžce zranil a dostal jsem plný invalidní důchod. Po úraze a rehabilitaci jsem našel místo v karvinské firmě Meta, kde pracovali sami invalidé. V roce 1989 byl tento podnik zrušen a já skončil na úřadu práce bez zaměstnání. Za pár měsíců jsem opět získal zaměstnání jako hlídač u jedné karvinské firmy. Bohužel tato práce trvala jen jeden rok. Od této doby jsem se marně snažil získat zaměstnání. Není se čemu divit v regionu s tak vysokou mírou nezaměstnanosti a mému postižení. V uplynulém roce jsem na základě inzerátu v novinách absolvoval tříměsíční kurz ve firmě DAKOL. V chráněné dílně pracuji víc jak šest měsíců. Velice se mi zde líbí, neboť je to práce pestrá a zajímavá, také kolektiv je dobrý a družný. Jsem nesmírně šťastný, že po dlouhých letech mám slušné zaměstnání.\"

Pilotní projekt

Podobných dílen je v ČR teprve několik. Při projektování jsme vycházeli z nejmodernějších zkušeností v ČR i v zahraničí. Působnost dílny v oblasti ekologického zpracování odpadu je v našem regionu pilotní. Spolupracujeme s chráněnou dílnou Charita Opava, která není schopna zpracovávat nebezpečný odpad - obrazovky, na základě našich zkušeností vznikla nová chráněná dílna v Mníšku pod Brdy.

Další působení chráněné dílny na trhu s elektroodpady bude ovlivněno přijetím nové legislativy v letních měsících tohoto roku. Zákon nabude účinnosti od 13. 8. 2005, neboť tento termín je dán legislativou EU. Přijetí tohoto zákona výrazně pomůže zpracovatelům elektroodpadu v oblasti ekonomické (vyšší ceny za jednotku odpadového materiálu). Hlavně a především se však zvýší tlak na odpovědné osoby produkující tento odpad, tj. výrobce a dovozce, kteří budou mít zákonnou povinnost a odpovědnost za recyklaci.

Opodstatnění působnosti naší chráněné dílny (a celé postupně vznikající sítě) tím nabude na významu. Jejich postavení na trhu nebude podmíněno libovůlí stávajících likvidátorů odpadů, kteří mnohdy nepostupují tak, aby na první místě byla snaha o recyklaci materiálu do další výroby. Často je prvním místě pouze ekonomický zájem, spočívající v co nejnižších nákladech na odstranění odpadu.

AUTOR: Radek Sikora,
Dakol, Petrovice u Karviné
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí