zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nastupují ekologické počítače

23.08.2004
Obecné
Nastupují ekologické počítače
Jedním z faktorů, který bude po přistoupení ČR do Evropské unie výrazně ovlivňovat náš život i práci je ekologie. Málokdo si však dnes uvědomuje, jak silně se toto téma týká právě IT a světa počítačů.
Zapomeňte na to, že po inovaci starý počítač prostě vyhodíte, použité součástky totiž často patří do kategorie nebezpečných odpadů. Výrobci už proto začali připravovat počítače koncipované už přímo s ohledem na ekologickou budoucnost.

Jako první výrobce uvedla na trh pod označením Scenic E první sériově vyráběné ekologické PC společnost Fujitsu-Siemens Computers (FSC). Výrobní proces počítače je certifikován ekologickou normou ISO 14001. Na 13. ročníku veletrhu Invex 2003 získal tento počítač v soutěži o nejlepší exponáty Křišťálový disk nejvyšší ohodnocení v kategorii Počítače a pracovní stanice, a zároveň získal cenu mediálního partnera soutěže, Cenu Hospodářských novin. Odborná porota ocenila SCENIC E jako produkt, který \"již dnes splňuje ekologické předpisy Evropské unie plánované pro rok 2006 při zachování standardních technických a ergonomických parametrů a běžné ceny.\"

SCENIC S2: \"zelené\" PC

Tento malý desktop se vyznačuje malou spotřebou energie, nízkou hlučností (v testech nezávislých zkušeben se prosadil jako jeden z nejtišších počítačů ve své kategorii), a maximálně sníženým množstvím olova a halogenů. Počítač nemá jen ekologicky příznivé prvky jako plasty bez ohnivzdorných prvků založených na halogenech, funkce úspory energie pro zdroj a recyklovatelnou konstrukci, ale také základní desku kompatibilní s životním prostředím.

Klíčovým je už výběr materiálů použitých pro základní desku D1382-G Green Mainboard. Používají se bezolovnaté a bezhalogenové tištěné obvody, výroba a letování bez použití olova umožnilo snížit množství olova na základní desce z původních běžných 12 g na desku na necelé 3 gramy. Zbývající olovo je použito pouze v komponentách a čipech. Ekologický SCENIC E rovněž nepoužívá plasty s halogeny a obsah těchto prvků byl výrazně zredukován i v plošných spojích základní desky, z 12% na 0,15%. Díky použití čipsetu Intel 845G je grafika, audio i síťové připojení vestavěno už přímo na základní desce, což znamená, že ani pro tyto funkce nejsou potřeba žádné doplňkové karty obsahující olovo a halogeny. Základní deska \"green PC\" je rozšířena o další dodatečné ekologické rysy. Například funkce řízení termoregulace \"Thermal Management\", která optimalizuje provoz větráku počítače podle aktuální teploty procesoru umožňuje snížit hluk produkovaný chladicími ventilát! ory u napájecího zdroje a procesoru. Chlazení je zapínáno jen pokud počítač běží na plný výkon a teplota procesoru stoupne nad určenou hranici. Jinak je chladicí systém přepnut do \"tichého módu\", nebo dokonce zcela vypnut. Spotřebu energie šetří i funkce \"IA-PC\" (Save-To-RAM), pomocí níž lze uvést počítač do úsporného režimu bez nutnosti zapisovat data na pevný disk. Spotřeba počítače v tomto pohotovostním režimu se snižuje na pouhých 5 W. Když je počítač po vypnutí opět zapnut, během několika sekund se vrací do stavu před vypnutím, bez časově náročného nabíhání (bootování) systému. Díky tomu se vyplatí vypínat PC i v relativně krátkých přestávkách v práci, což opět šetří energii.

Environmentální politika

SCENIC S2 však není ojedinělým příkladem péče FSC o životní prostředí. Ekologická strategie je zahrnuta do celého výrobního procesu, podle normy ISO 14001. Obsáhne celý životní cyklus produktu, počínaje vývojem přes výběr materiálů a výrobních metod, přes denní použití až po závěrečnou recyklaci.

Politika vztahu k životnímu prostředí, kterou firma uplatňuje je založena na zodpovědnosti a vychází z několika základních principů:

Firma je zodpovědná za společnost a přístup k ochraně životního prostředí, snaží se neustále průběžně minimalizovat dopady výrobních aktivit na životní prostředí nad rámec zákonů a předpisů (právních požadavků), a ekologické a ekonomické chování se očekává i od zaměstnanců firmy. Jde o jakýsi souhrn doporučení od udržování čistoty na pracovišti, úspory energie a dodržování předpisů až po směrnice jak se vyhýbat produkování zbytečných odpadů, nepoužívat jednorázové nádobí, ekonomické nakládání s kancelářskými potřebami a papírem, šetření energií od rozsvěcení světel jen když je to potřebné, až po dodržování uzavřených oken v prostorách vybavených klimatizací.

Vývoj

Ochrana životního prostředí začíná už ve fázi designu a přípravných prací, a prochází plným okruhem až po konečnou recyklaci strojů vrácených od uživatelů výrobci, když skončí životního cyklus těchto zařízení. Základem jsou vnitřní směrnice vytváření produktů přátelských k životnímu prostředí. Přesně a jednoznačně definují co se rozumí kompatibilitou se životním prostředím a recyklovatelností v kontextu úsilí o minimální spotřebu energie, vyloučení nebezpečných substancí, a snižování odpadu. Výrobce se snaží snižovat spotřebu jak materiálu, tak energie, konstrukce výrobku je řešena nejen s ohledem na požadované parametry, ale také na možnost pozdější následné recyklace. Recyklační náklady musí být započítány už do ekonomických plánů výroby, pro nové výrobní linky se provádí recyklační analýza. Při výrobě se je respektován seznam nebezpečných substancí a firma se jim důsledně vyhýbá. Od dodavatelů produktů a komponent jsou vyžadována po! tvrzení o nezávadnosti, tištěnými obvody počínaje až po plastové boxy a obaly. Požadavky odpovídající nárokům na životní prostředí jsou integrovány do výrobních smluv.

Výrobní proces používá minimum energie a absolutně žádné CFC prvky (chlorofluorokarbony) či chlorované uhlovodíky. Plastové skříně neobsahují žádné samozhášecí přísady, které by vytvářely dioxiny, nebo furany. Zákazníci mají možnost zvolit si na přání i bezhalogenové kabely, tzn. mj. bez PVC obalu, které se mnohem snadněji recyklují a případě ohně nevytvářejí žádné dioxiny ani kyselinu chlorovodíkovou.

Vývoj musí brát v úvahu tyto základní aspekty:

V produktech nebudou používány žádné nebezpečné substance, používané baterie jsou bez kadmia a rtuti

Jsou používány výhradně znovupoužitelné syntetické materiály, s potvrzením nezávadnosti

Řešení s ohledem na snižování úrovně hlučnosti a možností řízení spotřeby

Konstrukce je řešena s ohledem na snadnou demontáž

Výrobky jsou koncipovány modulárně, aby byla možná jejich bezproblémová oprava či upgrade

Výrobce poskytuje záruku zpětného převzetí výrobku po skončení jeho životního cyklu

Výroba

Systémy jsou \"šity na míru\" požadavkům zákazníků, ale spíše než výroba systémů může poškozovat životní prostředí systém jejich výroby, konstatují představitelé FSC. Proto byl vytvořen koncept ekologicky příznivých procesů, který kromě zmíněné možnosti recyklace zahrnuje: nejnižší možné znečišťování životního prostředí během doby chodu systému, účelné hospodaření se zdroji snižující odpad.

Budování tzv. recyklačních okruhů během výroby v rámci výrobních linek umožňuje úsporu většiny důležitých zdrojů - surovin, energie a vody. Příkladem může být výroba tištěných obvodů: Destiluje se a znovu používá více než 99 % vody používané k umývání pájecích masek a kopírovacích sítí. Méně než 1 % je zbytkový kal, který ale nesmí poškozovat životní prostředí.

Počítač se stává součástí širšího recyklačního okruhu až do konce své užitkové životnosti. Pak ho výrobce odebere zpět a rozebere. Jeho součásti a materiál mohou být znovupoužity nebo recyklovány jako surovina. Rozhodnutí jak umožnit a ulehčit recyklaci se rodí už ve fázi vývoje: to znamená mj. vyhýbat se kombinovaným kompozitním materiálům, snažit se udržovat počet různých plastů tak nízký, jak jen lze, a klasifikovat je pro pozdější třídění.

Většina velkých jednoúčelových obalových materiálů byla vyměněna za víceúčelové znovupoužitelné obaly. Díky neustálému postupnému zlepšování kvality se podařilo snížit čas potřebný k testování a ušetřit tak značné množství energie. Rovněž vlastní výroba základních desek je příspěvkem životnímu prostředí. Výroba \"Made in Europe\" totiž mj. znamená každoroční úsporu několik miliónů tun leteckého paliva ve srovnání s dovozem z dálného východu.

\"Používáme svou tvořivost a schopnosti technologických inovací k ochraně našeho životního prostředí\'

AUTOR: Adrian von Hammerstein (CEO FSC)
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí