zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

16.08.2004
Obecné
Krátce - různé

Ve dnech 16. až 20. srpna se ve švédském Stockholmu koná tradiční Světový týden vody podporovaný Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Více informací na stránkách Evropské agentury pro životní prostředí: http://www.eea.eu.int/Events/ Calendar.

Evropská agentura životního prostředí (EEA) prohlásila, že evropské země nejsou schopné dostát svým závazkům vůči zlepšení stavu životního prostředí. EEA poukazuje na znepokojující úroveň znečištění městského ovzduší, vodních zdrojů látkami pocházejících ze zemědělství a hromadění obrovského množství obalů a ostatního odpadu. Agentura žádá zavedení tržních opatření, která by dokázala změnit návyky obyvatel - jedinou možnou cestou je snížení spotřeby, větší podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů a přehodnocení podmínek pro dopravu. Je potřeba využít tržních mechanismů a započítat do ceny výrobků a služeb i externí náklady a zároveň poskytovat dotace na technologie nepoškozující životní prostředí a na vývoj inovací.

Dobrovolný svazek obcí Plzeň, Chotíkov a Město Touškov chce vložit zhruba deset milionů korun zisku do rozšíření skládky v Chotíkově u Plzně, která je největší skládkou komunálního odpadu v kraji. Se stavbou nové kazety se počítá nejdříve za dva roky. Bylo kvůli tomu třeba schválit nové stanovy, které umožní investovat nerozdělený zisk. Svazek nyní může získávat prostředky také z jiných zdrojů.
Skládku provozovala do konce loňského roku firma Depona. Od ledna 2004 má deponii v dlouhodobém nájmu Plzeňská teplárenská (PT), v níž má významný podíl město Plzeň. Poplatky za směsný komunální odpad se nezvýšily: občané i firmy platí 740 korun za tunu odpadu bez DPH. Na deponii bylo loni uloženo 85 000 tun odpadu a letos je v plánu 65 000 tun. Letošní zisk se odhaduje na 29 milionů korun.

V novele zákona o odpadech, kterou se chystá projednat Parlament, nebude ustanovení nutící obce k větší zodpovědnosti za černé skládky. Podle původního návrhu měla obec s rozšířenou působností pátrat po původcích černé skládky vždy, když jí odpad někdo nahlásí. Kdyby ve správním řízení nezjistila zodpovědnou osobu, uložil by úřad obce s rozšířenou působností povinnost odstranit odpad obci, na jejímž území černá skládka vyrostla, a to na její vlastní náklady. Finanční nároky na likvidaci skládek by však byly enormní, pro většinu obcí neúnosné. Podle odhadu ministerstva by nové povinnosti do roku 2010 přišly obce téměř na devět miliard korun.
Nadále tak bude platit, že černou skládku musí zlikvidovat obec s rozšířenou působností pouze v případě, že odpad ohrožuje životní prostředí. Novela zákona o odpadech se tak bude věnovat zejména elektroodpadu.

Staré zásoby polychlorovaných bifenylů a nepoužitých rizikových hnojiv by mohly být odstraněny za pět let. Delší čas je třeba k tomu, aby se je podařilo odstranit i z vody a kontaminovaných půd. Zatím byla provedena inventura 440 míst Čech a Moravy, která jsou v různé míře riziková. Pesticidy, polychlorované bifenyly a další látky jsou rozptýleny všude, jejich hladina ale většinou není akutně nebezpečná. K úplné likvidaci všech starých ekologických zátěží by podle odhadu bylo třeba až 100 miliard korun (do vyčištění lokalit po sovětské armádě dal stát za 13 let něco přes jednu miliardu). Stejně jako dosud by měl odstraňování starých ekologických zátěží financovat Fond národního majetku ve spolupráci s vybranými ministerstvy a kraji. Sebrané chemikálie je schopna likvidovat ostravská spalovna, další dvě jsou po otevření evropských hranic a trhu k dispozici v Německu.

Společnost ČEZ v prvním pololetí vyrobila 811 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jsou to 2,7 procenta z celkové produkce firmy, loni to bylo jen jedno procento. Tradičně se na výsledku podílejí z 88 % vodní elektrárny, zvýšila se však výroba elektřiny z biomasy.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí