zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Množství vytříděného odpadu roste

20.08.2004
Odpady
Množství vytříděného odpadu roste
Teplice - Podmínky pro třídění odpadů vytváří především obec. Teplice spolupracují při zajištění sběru a odvozu separovaného odpadu s firmou Krušnohorské komunální služby a.s.. V ulicích lázeňského města se tak můžeme setkat s modrými a žlutými kontejnery, do kterých se ukládají papír a plast. Celkem je na území Teplic rozmístěno 300 těchto kontejnerů na 150 stanovištích. Kontejnery jsou vyváženy jednou až dvakrát za čtrnáct dní.
Vždy jednou za čtvrtletí probíhá vyhodnocení množství vyseparovaných odpadů a popř. navýšení četnosti svozu nádob v separačním hnízdě, kde již kapacita svozu jednou za čtrnáct dní nedostačuje.
Kontejnery na sklo byly na půlroční zkušební dobu rozmístěny do dvanácti vytipovaných separačních míst v Trnovanech. Po uplynutí této půlroční zkušební doby se separovaný sběr skla ukázal jako naprosto neefektivní. Přestože kontejnery byly řádně označeny nálepkou, na které bylo vyznačeno, na jaký druh odpadu je kontejner určen, sklo se v nich objevilo jen zřídka. Většinou sem občané odkládali komunální odpad nebo tyto kontejnery zely prázdnotou. Z těchto důvodů a také vzhledem k tomu, že provoz separačních míst není levnou záležitostí bylo od původního záměru rozšířit separační místa o kontejnery na sklo upuštěno. Občané, kteří sklo přesto třídí, jej mohou odevzdávat ve sběrném dvoře.
V roce 2003 občané Teplic vytřídili 146 tun papíru a 68 tun plastů. Ve srovnání s minulými roky můžeme konstatovat, že množství vytříděného odpadu roste, což je vzhledem k ochraně životního prostředí potřeba.
Z celorepublikových průzkumů ale vyplývá, že zatímco dostupnost sběrných míst pro třídění rychle roste, jejich skutečné využití občany mnohde zaostává. Pro zvýšení množství recyklovaného odpadu se tak stala klíčovou ochota obyvatel skutečně třídit a nikoli dostupnost kontejnerů.
Podle požadavků EU musí účast obyvatel na třídění odpadu vzrůst ze současných 62% na 75% v roce 2005 a přesáhnout 85% po roce 2008. Dosavadní růst účasti neodpovídá těmto požadavkům a je nutné ho urychlit. Zvýšení účasti obyvatel na třídění si vyžádalo celostátní propagaci tříděného sběru. Počátkem letošního roku proto byla zahájena tříletá komunikační kampaň, jejímž cílem je zvýšit účast obyvatel na třídění odpadu. Součástí této kampaně se staly také takzvané Barevné dny akce, které proběhnou v téměř 50 městech České republiky.
Základem akcí je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již téměř 2000 základních škol a jejímž prostřednictvím bylo osloveno půl milionu dětí. Tonda Obal je maskot, který provádí děti světem recyklace a třídění.
Teplice nejsou zapojeny do systému EKOKOM, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů. Účast v systému by ale městu zabezpečila pravidelné platby odměn za vytříděný odpad. Systém EKOKOM úspěšně funguje již od roku 1999. Na základě zákona o obalech vybírá od výrobců, dovozců, nebo plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Z vybraných peněz pak EKOKOM, a.s. vyplácí obcím čtvrtletně odměnu, jejíž výše závisí na množství vytříděného odpadu. Čím více tedy odpadů vytřídí, tím více peněz daná obec obdrží.
Nezbytnou podmínkou pro vyplacení odměny je předání vytříděných odpadů k dalšímu využití recyklaci. Pokud se tato zásadní podmínka poruší, obec peníze nedostane. Odměna přitom dokáže velmi výrazně snížit náklady obce na plnění její zákonné povinnosti třídění komunálního odpadu.
Zdroj: 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí