zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čisté město je zrcadlem jeho obyvatel

31.08.2004
Obecné
Čisté město je zrcadlem jeho obyvatel
Vzhled města napoví, jací lidé v něm žijí. V duchu této myšlenky \"nastartoval\" loni na jaře výkonný výbor pro projekt Zdravé město v jihomoravských Boskovicích přípravu projektu Čisté město je zrcadlem jeho obyvatel. Projekt se nyní už uskutečňuje.
Projekt usiluje o zlepšení životního prostředí a zároveň kvality života obyvatel. Je otevřený jak laické veřejnosti, tak odborníkům a institucím působícím na území města. \"Otevřenost projektu nám poskytuje zpětnou vazbu od občanů a podnikatelů. Široké diskuse chceme využít k postupnému odstraňování jevů, které negativně působí na čistotu a pořádek ve městě,\" vysvětluje Ing. Jaromíra Vítková, místostarostka a politička zodpovědná za projekt Zdravé město Boskovice a zároveň jedna z iniciátorů projektu.

Komunikace s veřejností

S projektem se veřejnost poprvé seznámila prostřednictvím loňského zářijového vydání Radničních listů. K širokému zapojení obyvatel mělo v říjnu napomoci veřejné projednání projektu. Setkání se však zúčastnilo jen šest osob. \"Na této nízké účasti se podepsal fakt, že ve stejnou dobu na základní škole probíhalo veřejné jednání k nové koncepci základního školství v Boskovicích. Dotazy a připomínky ohledně čistoty města se ale objevují téměř na každé komisi nebo na setkání s veřejností,\" míní místostarostka Vítková.

I přes nízkou účast občanů bylo první setkání inspirující. \"Paní místostarostka s přítomnými občany postupně probrala obsah všech osmi podprojektů. Spolu se zástupci příslušných odborů městského úřadu si zaznamenala kritické připomínky občanů, například k počtu odpadkových košů nebo kontejnerů na separovaný odpad,\" vzpomíná Zoja Malachová, koordinátorka projektu Zdravé město Boskovice. Realizace projektu začala v roce 2003, kdy společnost Eko-kom poskytla městu finanční dotaci na informační letákovou kampaň v Radničních listech. Po šest měsíců se tehdy na přílohových listech pravidelně objevovaly informace o tom, jak a proč separovat recyklovatelné složny odpadu, jak nakládat s obaly, kam je odkládat apod.\"

Účast škol

V letošním roce se do projektu zapojily i střední, základní a mateřské školy, které předložily různé projekty. Město je podpořilo na základě výběrového řízení. Školy dostaly i vaky na PET láhve a kontejnery na separovaný odpad. \"Pro děti a mládež jsme uspořádali osm exkurzí, například do třídíren odpadů či papíren zpracovávajících vytříděný odpad apod. V říjnu a listopadu se v místním tisku uskuteční další kolo osvětové kampaně o třídění odpadů. Díky spolupráci se společností Eko-kom jsme v ulicích města zvýšili počet kontejnerů na tříděný odpad. Za první čtvrtletí tak občané vytřídili o 10 tun odpadu více než ve třetím čtvrtletí loňského roku,\" dodává místostarostka.

Jak dále uvedla, projekt pomohl vedení města pojmenovat konkrétní problémy. Již v loňské turistické sezóně vzrostla četnost svozů tříděného odpadu, častěji se uklízelo ve středu města, zvýšil se počet odpadkových košů. Přitom projekt v zásadě nevyžaduje finanční náklady nad rámec rozpočtu města. Když ale vyvstane aktuální potřeba (například rozšíření počtu svozových dní v turistické sezóně), finanční prostředky je třeba operativně zvýšit. Společnost Eko-kom navíc obcím vykazujícím separaci finančně přispívá podle množství vytříděného odpadu a získané prostředky pak znovu putují do projektu.

Projekt Čisté město je stále otevřený novým partnerům. Počet zapojených organizací se blíží dvaceti. K rozvoji projektu přispívají vedle odborů městského úřadu (životního prostředí, majetkový, správní) i Český zahrádkářský svaz, Mateřské centrum, městská policie, základní a střední školy, firma svážející odpad a další.

\"Svozu odpadů, údržbě městské zeleně a čistotě města se naše město věnuje dlouhodobě, tedy nejen v rámci projektu. Na začátku letošního léta jsme opět vyhlásili již šestý ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu balkónů - Balkón roku. Loni měla tato akce velkou odezvu obyvatel. Při procházce Boskovicemi to bylo vidět hned na první pohled, město rozkvetlo,\" konstatovala místostarostka Ing. Jaromíra Vítková.

AUTOR: Markéta Židlická


Čisté město je zrcadlem jeho obyvatel

Podprojekty a jejich cíle:

Společně s vlastníky a nájemci udržovat v čistotě chodníky, silnice, náměstí a veřejná prostranství. Výsledek: omezení prašnosti a odpadů různého původu.

Společně s vlastníky a nájemci udržovat zelené plochy. Výsledek: omezení odpadů různého původu, zvýšená úroveň zeleně.

Omezit využívání odpadkových košů k ukládání odpadů právnických a fyzických osob, a zavést důslednou kontrolu nakládání citovaných subjektů s odpady v souladu s právními předpisy.

Zjistit divoké skládky na území města i mimo město, zajistit jejich odstranění a provést opatření, která zabrání vzniku dalších skládek.

Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem připravit a realizovat návrh likvidace odpadů ze zahrádkářských osad.

Zajistit, aby majitelé psů a dalších zvířat dodržovali čistotu a hygienu na chodnících, silnicích, náměstích a na plochách zeleně, a to s ohledem na občany města a hlavně děti.

Zmapovat rumištní plochy na katastrálním území města, zjistit jejich vlastníky a připravit a realizovat plán jejich údržby.

Výstavba a provoz veřejných toalet.

Kontakt pro více informací:

Ing. Jaromíra Vítková, tel.: 516 488 602, e-mail: jaromira.vitkovaboskovice.cz.Základní dokumenty, ze kterých projekt vychází:

1. Právní předpisy:

- zákon č.185/2000 Sb., o odpadech

- zákon o veřejném zdraví

- vyhláška města Boskovice o veřejném pořádku

- vyhláška města Boskovice o odpadech

2. Pasport zeleně

3. Katastrální mapy

4. Evidence sběrových nádob
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí