zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Certifikace se stává běžným pravidlem

03.09.2004
Les
Certifikace se stává běžným pravidlem
V poslední době se vlastníci lesů mohou při prodeji dříví stále častěji setkat s dotazem odběratele, zda lesy, z nichž dříví pochází, jsou certifikovány.
Certifikace lesů je tržním nástrojem podporujícím pěstování lesů na principu trvalosti, který se zasazuje o to, aby i následující generace lidí měly stejný přístup k přírodním zdrojům jako generace současníků.

Tento princip je v evropském lesním hospodářství používán přibližně 250 let a pro vlastníky lesů v rozvinuté části světa nepředstavuje žádnou novinku. Myšlenka certifikace lesů byla původně určena především pro uchování přírodního bohatství nejchudších zemích, kde dochází k fatálnímu úbytku lesů. Nakonec však byla uplatněna především v lesním hospodářství rozvinutých států, kde bezprostřední nebezpečí na rozsáhlou devastaci lesních komplexů nehrozí.

Výrobci požadují certifikované dříví především proto, aby svému zákazníkovi deklarovali, že svou produkcí nezpůsobují zhoršení životního prostředí vykácením a neobnovením lesů. Certifikát tedy vylepšuje pověst firmy a dovoluje jí za své dřevěné výrobky požadovat vyšší cenu, než jaké by dosáhly výrobky necertifikované. Ve vyspělých ekonomikách se již rozrůstá skupina zákazníků, která je ochotná zaplatit i vyšší cenu za certifikovaný výrobek.

Ve světě dnes existuje pět desítek různých certifikačních systémů a z nich připadají v České republice v úvahu v zásadě systém PEFC (www.pefc.cz), systém FSC (www.czechfsc.cz) a systém řízení životního prostředí, který se rozpracovává (ISO 14 000).

V Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů bylo v roce 1998 zřízeno Národní certifikační centrum (www.uhul.cz/ncc/), které poskytuje poradenství, informační servis a služby při provádění certifikace lesů v ČR. Při certifikaci jsou využívány údaje získané v souvislosti s tvorbou lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO).

Tyto údaje jsou se souhlasem vlastníka použity jako podklad pro vydání certifikátu. Vzhledem k tomu, že v systému certifikace PEFC je vypracován národní standard certifikace, který vychází především z taxačních z údajů pořízených při tvorbě LHP a LHO, slouží Národní certifikační centrum především systému certifikace podle PEFC. Ten je také v naší zemi nejvíce rozšířen a jsou jím už certifikovány lesy na výměře dvou miliónů hektarů. Pokud však i některý z dalších systémů bude svůj národní standard odvíjet od taxačních veličin, nic nebrání tomu, aby podobné služby byly poskytovány rovněž těmto systémům.

Vlastník lesa může na vynaložené náklady spojené s certifikací lesů získat i příspěvek od státu, který poskytuje 2 Kč na 1 ha lesů na dobu pěti let, avšak pouze na jeden z certifikačních systémů.


Hlavní cíle Národního certifikačního centra:

přispívat k podpoře trvale udržitelného hospodaření v lesích, zvyšování pozitivního image lesnictví a spotřeby dřeva jako obnovitelné a ekologické suroviny;

nabízet vlastníkům lesů a dřevozpracujícímu sektoru poradenství, informační servis a další služby v certifikaci lesů na vysoké odborné i technické úrovni;

účelně a efektivně využívat informace zpracovávané Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem k účelům certifikace lesů.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí