zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obec si svých lesů váží

02.09.2004
Les
Obec si svých lesů váží
Více než 218 tisíc korun přinesly v uplynulém roce obecní lesy do rozpočtu Horní Pěny na Jindřichohradecku. Pro obec, která i s přidruženým Malíkovem nad Nežárkou má necelých pět set obyvatel, to není zanedbatelný příjem.
Za kladným výsledkem hospodaření na lesním majetku je třeba hledat nejen státní dotaci 22 180 korun poskytnutou Ministerstvem zemědělství na zalesnění a zajištění kultur, ale také práci místních nezaměstnaných osob, které provádějí zalesňovací a pěstební práce. Díky jejich kvalitní práci dokonce i v loňském, mimořádně suchém roce byly ztráty na zalesnění zcela zanedbatelné. Svou ruku k dílu při stavbách oplocenek přikládají také místní dobrovolní hasiči.

Hornopěněnské obecní lesy mají výměru 47 hektarů. V červnu 1999 a srpnu 2001 byly citelně postiženy větrnými kalamitami. Nemalé škody rovněž přinesla letošní zima, kdy těžký mokrý sníh způsobil mnoho zlomů smrků a borovic. Obec proto neprovádí takřka jinou těžbu než nahodilou kalamitní těžbu , aby maximálně bránila útokům hmyzích škůdců, hlavně lýkožrouta smrkového a lýkožrouta lesklého. Celkem se tak loni v obecních lesích vytěžilo 212 kubíků kůrovci napadeného a ohroženého dříví.

Protože výměra lesních porostů ve vlastnictví obce nepřesahuje 50 hektarů, nemusí mít vlastní lesní hospodářský plán (LHP). Přesto podle starosty Ing. Jiřího Rejthara si Horní Pěna tento plán jako svůj vlastní nechá vypracovat odbornou taxační firmou. Místostarosta Ing. Karel Dušek, který je lesním inženýrem, poukazuje na výhody tohoto kroku: \"Díky vlastnímu lesnímu hospodářskému plánu nebudeme muset státní správu lesů, v našem případě Městský úřad v Jindřichově Hradci, žádat o povolení ke každé těžbě jako dosud, ale budeme plně hospodařit podle schváleného LHP. Jsem však přesvědčen i o tom, že vlastní lesní hospodářský plán nám pomůže také snáze dosáhnout na možnou finanční podporu z evropských fondů,\" dodal místostarosta.

V Horní Pěně si svých lesů váží. Spolu s lesními porosty ve správě státního podniku Lesy České republiky a lesy soukromých vlastníků dávají obci a jejímu okolí osobité kouzlo příjemné jihočeské rekreační lokality umocněné nejen nádherným rybníkem Dřevo (70 hektarů), ale i několika desítkami pečlivě udržovaných lesních studánek s kvalitou kojenecké vody. Možná právě proto starosta tvrdí, že obec neuvažuje o pronájmu svých lesů, ale že je s to obhospodařovat si je sama. Ing. Jiří Rejthar ovšem připouští, že v jeho pohledu na věc hraje roli i špatná zkušenost, kterou několik obcí v okolí učinilo právě s nájemci svých lesů.

Obec by však ráda už nyní od Pozemkového fondu a fyzických soukromých osob získala do svého vlastnictví zemědělské pozemky, které navazují na obecní lesní porosty. Inženýr Dušek odhaduje, že jde celkem asi o tři hektary, na jejichž zalesnění by bylo možné čerpat příspěvek z dotačních titulů Ministerstva zemědělství.

\"Lesy považujeme za významnou součást majetku obce,\" říká starosta inženýr Rejthar. Podle něho lesy nejen významně zlepšují životní prostředí a z celé oblasti činí atraktivní rekreační lokalitu, v níž si kromě houbařů přijdou na své i cykloturisté, ale pomáhají také řešit nezaměstnanost. Už nyní obecní úřad zaměstnává pět lidí, které mu předal úřad práce, na zalesňování, výstavbě oplocenek, údržbě lesních cest apod. Protože vykonávají i práce v obci, jako je úklid veřejných prostranství a sečení trávy na veřejných prostranstvích, ukazuje se, že tento počet nedostačuje a obec zřejmě požádá o další osoby.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Loňské hospodaření obecních lesů Horní Pěna

Příjmy*Kč

prodej vytěženého kůrovcového dříví*246 323

prodej dříví v drobném občanům*28 000

dotace MZe na zalesnění a zajištění kultur*22 180

Výdaje*Kč

náklady na těžbu a přiblížení kůrovcového dříví*50 880

nákup sazenic na zalesnění*25 344

nákup repelentů na ochranu sazenic proti zvěři*2196

CELKEM* 218 083

Zdroj: Obecní úřad Horní Pěna
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí