zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Pěstování sazenic dubu

24.08.2004
Les
Pozvánka na seminář Pěstování sazenic dubu
Odborná akce  se koná ve čtvrtek  2. září se zahájením v hotelu KTW Novosedly nad Nežárkou.

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Český Krumlov
pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství Praha,
úsek lesního hospodářství

si Vás dovolují pozvat na celostátní seminář Pěstování sazenic dubu
ISBN  80-02-01614-9

čtvrtek, 2. září 2004
Hotel  KTW,s.r.o., Novosedly nad Nežárkou

Odborný garant:
Josef Červenský, lesní správce, LČR,s.p.,LS Český Krumlov
tel: 380 726 593,fax: 380 726 593,GSM: 724 523 202
e-mail:cervensky.ls202@lesy   

Organizační garant:
Ing. Pavel Kyzlík, tajemník České lesnické společnosti,      
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 384, GSM: 603 163 409,
fax: 222 222 155, e-mail: cesles@cesles.cz,
Mgr. Iva Kubátová, Česká lesnická společnost
Novotného lávka 5, 116 68  Praha 1
tel: 221 082 384, GSM: 732 549 727,
fax: 222 222 155, e-mail: cesles@cesles.cz

Časový program odborné akce:
 
8,30   -    9,00 hod.        prezence
10,00  -   12,00 hod.        zahájení a přednášky
12,00  -   13,00 hod.        polední přestávka
13,00  -   15,45 hod.        exkurze do objektu velkoškolky Vlčí luka
15,45  -   16,00 hod.        hodnocení a závěr

Po každé přednášce diskuse  účastníků

Odborné referáty:
Ing. Miroslav Sloup,  ÚHÚL Plzeň:
Dubové hospodářství v ČR
Prof. Ing. Oldřich Mauer, Dr.Sc. MZLU Brno, LDF:
Poznámky k pěstování sadebního materiálu dubu
Milan Jůza, Jihočeské lesy, a.s., České Budějovice:
Zkušenosti s výrobou prostokořenných sazenic ve školce Vlčí luka
Dr. Ing. Libor Jankovský, MZLU Brno:
Choroby a rizika pěstování dubu ve školkách

Organizační pokyny:
1. Odborná akce  se koná ve čtvrtek  2. září se zahájením v hotelu KTW Novosedly nad Nežárkou.
2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace. 
3. Účastnický poplatek činí 400,- Kč. Účastnický poplatek je stanoven v souladu se zákonem č. 526/1990Sb. Poplatek za každého účastníka uhraďte ve prospěch účtu ČLS u KB Praha, č.ú. 12437-111/0100, v.s. 224 418, k.s. 0308. Upozornění: ČLS není plátcem DPH. IČO ČLS: 00549746.
4. Součástí účastnického poplatku je sborník, občerstvení, exkurze ( doprava vlastními vozidly – 7 km ).
5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 25.srpna 2004 na adresu: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Další přihlášky možno zajistit telefonem, faxem,  e-mailem či vložným na místě. Je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře.
6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme sborník.
7. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme. Zprávu obdrží pouze zájemci, jejichž požadavkům nebudeme moci z kapacitních důvodů vyhovět.
8. Informace o odborných akcích a další činnosti ČLS hledejte na internetové adrese: www.cesles.cz
Změnu programu si pořadatelé vyhrazují.

Na Vaši účast se těší pořadatelé

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí