zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sanace půdy už stála 87 milionů

24.08.2004
Geologie
Sanace půdy už stála 87 milionů
Žatec - Během první etapy sanace půdy na bývalém vojenském letišti u Žatce, kde vyrůstá průmyslová zóna Triangle, bylo pročištěno více než 118 tisíc metrů krychlových materiálu. Podle odhadů ze znečištěné zeminy bylo odstraněno 441 tun ropných látek. Ty se do půdy v areálu letiště dostaly během desetiletí jeho provozu.
\"První etapa sanací ekologických škod v zóně Triangle probíhala od září 2003 do letošního června. Celkem stála přibližně 87 milionů korun, přičemž celá částka byla hrazena z dotace programu na podporu rozvoje průmyslových zón ministerstva průmyslu a obchodu,\" sdělil Jan Sixta, vedoucí odboru hospodářské strategie Krajského úřadu Ústeckého kraje. Rozsáhlou kontaminaci půdy na místě bývalého letiště likvidují odborníci pomocí bakterií. Metodu tzv. biodegradace objevili v 60. letech minulého století vědci v USA a od roku 1990 byla několikrát úspěšně použita i v Česku. \"Základním principem metody biodegradace je schopnost určitých bakteriálních kmenů využívat daného kontaminantu, v případě žateckého letiště je to letecké palivo kerosin, jako zdroje uhlíku a energie v oxidačních procesech. Ekologicky nežádoucí uhlovodíky, v případě kerosinu jsou to především alkany alifatické i rozvětvené, cykloalkany, aromatické uhlovodíky a alkylderiváty cykloalkanů a aromatických uhlovodíků, jsou přeměněny standardními metabolickými drahami přes několik mezistupňů až na oxid uhličitý a vodu,\" vysvětlil Jan Vaněk, vedoucí divize sanační ekologické projekty společnosti Dekonta, která likviduje kontaminaci půdy na žateckém letišti.
Zamoření zeminy způsobil únik paliva nejen z podzemních nádrží, ale zejména i z přečerpávacích zařízení a rozvodného potrubí. Ropnými produkty bylo znečištěno přes tři sta tisíc krychlových metrů zeminy na ploše kolem šesti hektarů. Náklady na sanaci území se vyšplhají ke 120 milionům korun. V dokončené etapě sanačních prací se využívala přistávací dráha, na kterou se vytěžená zemina přivezla a pomocí bakterií se na ní čistila. \"Sanace území bude ale probíhat ještě pět let,\" upřesnil Jan Sixta.
\"Některá zamořená místa, například pod silnicí I/7 Praha Chomutov, nejdou odtěžit a budou se dekontaminovat na místě. To ale nebude ničemu bránit, třeba výstavbě nového závodu případného investora,\" doplnil Jan Sixta. Do konce roku 2008 se bude čistit neodtěžená zemina, která má nadlimitní obsah ropných látek, a podzemní voda. K tomu se využije metoda biodegradace in situ (v místě). Metoda je principiálně shodná s doteď použitým způsobem on site tím rozdílem, že bakteriální suspenze a další aditiva jsou aplikovány přímo do země. \"Současně probíhá v lokalitě tzv. hydraulické sanace, tj. sanační čerpání podzemní vody z přibližně 30 vrtů, které jsou umístěny jako ochranná bariéra napříč směru přirozeného proudění podzemní vody vně areálu průmyslové zóny podél silnice Praha - Chomutov. Čerpaná voda prochází sanačními stanicemi, kde je zbavována volné fáze ropných látek a následně kontaminantu v rozpuštěné formě. Po vyčištění je vypouštěna na čistírnu odpadních vod nebo zpětně zasakována,\" dodal Ing. Vaněk. Bariéra vyrostla podél silnice v první polovině 90.let a v souvislosti s chystanou stavbou rychlostní komunikace Praha-Chomutov bude obdobná bariéra čítající 30 hydrogeologických vrtů vybudována rovnoběžně se současnou ve vzdálenosti zhruba 80 metrů severním směrem.

Zdroj: 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí