zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Žádost o dotaci se předkládá v tištěné i digitální podobě

02.09.2004
Obecné
Žádost o dotaci se předkládá v tištěné i digitální podobě
Jedním z informačních zdrojů, kde mohou podnikatelé získat údaje o podmínkách dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Některé časté dotazy a odpovědi uvádíme.

V jaké formě a v kolika výtiscích se předkládají žádosti do programů OPPP?
Žádost o dotaci je nutné předložit jak v tištěné verzi, tak na digitálním médiu (například na CD, disketě). Z příloh se v elektronické podobě předkládají pouze některé (podle specifikace v žádosti ke konkrétnímu programu). Žádost a její přílohy se předkládají v pěti pare (jeden originál a čtyři kopie). Výjimku tvoří program Reality, kde žadatel předkládá pouze jeden originál a jednu kopii. Žádost o úvěr se podává v jednom výtisku.

Co je nově vytvářený Registr poradců? Jakých oblastí se bude poradenství týkat a jaké podmínky musí splňovat firma, která se chce do Registru zapojit?
Cílem tohoto projektu je usnadnit podnikatelům výběr poradce z databáze akreditovaných poradenských firem poskytujících kvalitní služby. Agentura CzechInvest zaručí podnikatelům kvalitu služeb poradenských a konzultačních firem zařazených v Registru.
Registr bude členěn do několika hlavních subregistrů, na jejichž konečné podobě se momentálně pracuje. Předpokládáme, že struktura registru bude zhruba následující:
[*] Obecné poradenství - registr firem, které poskytují podnikatelům konzultace k základním podnikatelským činnostem. Patří sem poradenství pro začínající podnikatele, poradenství v oblasti financí, lidských zdrojů, marketinku, inovací, jakosti a podobně.
[*] Speciální poradenství - registr firem, které poskytují poradenství v úzce specializovaných oblastech, například v oblasti klastrů, ekologie, energetiky, standardu EFQM.
[*] Projektové poradenství - registr firem, které poskytují služby v oblasti přípravy projektů předkládaných podnikateli pro získání dotací, zejména z programů financovaných ze strukturálních fondů EU.
[*] Vzdělávání - registr vzdělávacích firem a institucí doplněný o seznam kursů, seminářů a dalších školicích akcí pro podnikatele.
Poradci budou do registru zařazováni na základě splnění stanovených kritérií a doporučení výběrové komise. Přesný seznam výběrových kritérií prozatím není stanoven, rámcově se bude jednat o:
[*] Základní kritéria vyplývají z obecných požadavků stanovených právními normami, případně dalšími dokumenty (například Programovým dodatkem Operačního programu Průmysl a podnikání). Zájemce o zařazení do Registru nesmí být v likvidaci, nesmí na něj být prohlášen konkurs (případně zamítnut pro nedostatek majetku), nesmí mít daňové nedoplatky ani nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění, musí splnit požadavek na bezúhonnost.
[*] Speciální kritéria se vztahují k odbornosti a profesní zkušenosti zájemce o zařazení do Registru. Zájemce je dokládá profesním životopisem, dokladem o dosaženém vzdělání, referencemi apod.
[*] Pro zařazení do některých subregistrů se bude vyžadovat i předložení projektu.
Zájemci, kteří chtějí být zařazeni do Registru poradců, se mohou již nyní předběžně registrovat na stránkách www.czechinvest.org

Naše firma obdržela informaci, že program Marketing končí, přitom je jedním z nově vypsaných programů v rámci OPPP. Je tato informace správná?
Žádostmi, pokládanými v loňském roce skončil program Marketing 2001 - 2004, financovaný z národních zdrojů. Nový program se stejným názvem, Marketing, je jedním z 11 programů v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, které jsou schváleny na období 2004 až 2006. Žádosti mohou být předkládány od 1. července letošního roku.
Otázky na téma "Jak získat peníze ze strukturálních fondů EU" můžete posílat na e-AUTOR-DOMICIL: i@economia.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí