zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní informace o programu Transition Facility v resortu MŽP ČR

09.09.2004
Obecné
Základní informace o programu Transition Facility v resortu MŽP ČR
Transition Facility je nástroj pomoci Evropské komise pro nově přistupující země, který je zaměřen na pokračování pomoci EK v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. Je to nový nástroj pomoci na posílení institucí veřejné správy v zemích přistupujících k EU. Nástroj je určen pro orgány státní správy a jejich podřízené organizace i pro samosprávy pod vedením ústředních orgánů státní správy.
Zaměřuje se na oblasti, které nebude možné financovat ze strukturálních fondů a je naplánován pro období let 2004-2006. Implementace začala ihned po datu vstupu ČR do EU dne 1. května 2004. Projekty, které budou navrženy na pomoc z Transition Facility, nemohou být současně financovány z dokončovaných programů Phare, ISPA a Sapard, ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a z Schengen Facility.
Obecný rámec:
Návrhy projektů musí prioritně vycházet ze závěrů jednotlivých kapitol monitorovacích zpráv Evropské komise o postupu implementace závazků vyplývajících z přístupových jednání. Návrhy jednotlivých projektů by měly vycházet z potřeb příslušného sektoru na zajištění institucionální kapacity, včetně zdůvodnění a odkazu na příslušnou legislativu Evropské komise (včetně připravované). V případě návaznosti na projekty zahrnuté do programu Phare je nutné přesně specifikovat, jak navrhovaný projekt na tyto projekty navazuje (hlavní cíle projektu, indikace aktivit). Zároveň musí být uvedeno jak jejich prioritní pořadí, tak i jejich časové zařazení do jednotlivých let.
Finanční rámec:
Konečná alokace finančních prostředků pro ČR je 35,9 mil. Euro pro období 2004 – 2006 a to s touto předpokládanou roční alokací – 17,1 mil. Euro pro rok 2004, 12,6 mil. Euro pro rok 2005 a 6,2 mil. Euro pro rok 2006.
Vztah k MŽP ČR – navržené projekty:
MŽP dne 16. 12. 2003 předložilo za resort životního prostředí návrhy těchto dvou projektů:
o Implementation of the Protection of the Ozone Layer EC legislation in CR,
o Preparation of Emission Trading System (ETS) in the CR.
První návrh byl předběžně schválen a určen k dopracování, druhý návrh byl po posouzení Delegací Evropské komise (DEK) stažen. Tento dosud jediný vhodný projekt “Implementation of the Protection of the Ozone Layer EC legislation in CR” byl opět postoupen skrze Centrum pro zahraniční pomoc (CZP) Ministerstva financí k dalšímu kolu projednávání v Evropské komisi. Výše nákladů tohoto projektu je odhadována na 250.000 Euro (přibližně 8.130.000Kč).
Dne 27. února 2004 přišel z MF požadavek na předložení návrhů projektů za resort životního prostředí do programu Transition Facility na období let 2005 – 2006..
Vzešly dva konkrétní návrhy na projekty v oblasti odpadového hospodářství a kvality ovzduší. V současné době se nejedná o důkladně propracované návrhy ale o prvotní nástiny projektů. Nicméně lze předpokládat, že budou ještě další projekty za resort životního prostředí v budoucnu navrženy.
Systém řízení programu Transition Facility:
Předpokládá se, že programování Transition Facility na rok 2005 bude zahájeno na podzim roku 2004.
V dubnu 2004 schválila Evropská komise nový twinningový manuál (doc, 824 kB), který se vztahuje na twinningové projekty připravované v rámci Transition Facility a na všechny projekty Twinning Light v programu PHARE po 1. květnu 2004.
Další výzvy k předkládání projektů budou organizovány na základě aktuálních pokynů Ministerstva financí.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí