zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Den bez aut - Ještě jedno město a bude jich dvakrát více než loni!

14.09.2004
Obecné
Den bez aut - Ještě jedno město a bude jich dvakrát více než loni!

Příští týden ve čtvrtek 16. září zahájí více než 1000 měst celé Evropy osvětovou akci Evropský týden mobility na podporu šetrných forem dopravy ve městech, ochranu kvality ovzduší a právo dětí i dospělých na bezpečný pohyb po ulicích . Bude mezi nimi i 25 českých a moravských měst. Evropský týden mobility vyvrcholí Evropským dnem bez aut (22. září), kdy se část měst uzavře automobilové dopravě.

Mottem letošního Evropského dne bez aut jsou „BEZPEČNÉ ULICE PRO DĚTI“.

V ČR se letos Evropského dne bez aut zúčastní 25 měst, což je téměř dvakrát více než v roce 2003 (13 měst). Kdo má zájem, může se s konkrétními akcemi na vlastní kůži seznámit v Boskovicích, Bohumíně, Českých Budějovicích, Hlučíně, Hodoníně, Hradci Králové, Chrudimi, Jablonci nad Nisou, Karviné, Kopřivnici, Kroměříži, Letovicích, Moravské Třebové, Moravském Krumlově, Ostravě, Olomouci, Pelhřimově, Písku, Prostějově, Strakonicích, Telči, Třebíči, Velkém Meziříčí, Vsetíně či Znojmě. Připojila se i města, která podpoří Evropský týden mobility či Evropský den bez aut konkrétními akcemi -  Brno, Plzeň, Praha, Přerov, Tábor, Turnov a Zlín. Ta však nepodepsala Chartu Evropského dne bez aut, takže jim náleží jen status podporovatelů.

Vedle propagačních akcí musí totiž podle Charty letos městské úřady či magistráty přijmout jedno či více tzv. trvalých opatření (tzn. uskutečnit jeden či více projektů na zklidnění dopravy ve městě či na zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu ve městě). Evropský den bez aut spolu s Evropským týdnem mobility tak přinesou občanům měst užitek i v dlouhodobé perspektivě.

Mnoho měst nabídne v Evropském dni bez aut MHD zcela nebo částečně zdarma. Patří k nim Hodonín, Hradec Králové Chrudim, Karviná, Kroměříž, Ostrava (jen pro řidiče aut, pro které bude jízdenkou malý techničák), Plzeň, Strakonice, Třebíč, Turnov a Znojmo (linka č. 4)

Ministerstvo životního prostředí konání Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobility koordinuje a podporuje. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek se aktivně zúčastní Evropského týdne mobility v sobotu 18. září v Telči, ve středu 22. září 2004 bude pravděpodobně v Praze na jednání Poslanecké sněmovny a vlády. Říká, že: „Tento den ovšem použiji při cestě do práce městskou hromadnou dopravu a k témuž už jsem vyzval i své kolegy ve vládě a ve sněmovně, a také hejtmany všech krajů. Myslím, že se všichni můžeme alespoň ve středu 22. září bez auta obejít. Třeba se ukáže, že ho ani v jiné dny nepotřebujeme tolik, jak si myslíme“. Svoji podporu oběma aktivitám vyjádřili například rovněž ministr dopravy Milan Šimonovský, ministr kultury Pavel Dostál a ministr informatiky Vladimír Mlynář či vedoucí Úřadu vlády Aleš Šulc a řada poslanců, senátorů a českých europoslanců.

 

Další informace:

http://www.env.cz/edba

http://www.22september.org

 

 

 

Poznámka:

Evropský týden bez aut (ETM, 16. – 22. září) je sedmidenní osvětová aktivita, vyhlášená letos již potřetí Evropskou komisí na podporu udržitelných způsobů dopravy. Má mj. za cíl upozornit na problémy, související zejména s individuální automobilovou dopravou ve městech. ETM vyvrcholí v pondělí 22. září Evropským dnem bez aut (EDBA). Ten se v celé Evropské unii a kandidátských zemích slaví od roku 2000, kdy ho jako celoevropskou propagační akci vyhlásila komisařka pro životní prostředí Margot Wallströmová.

 

 

 

Kontaktní adresy na místní koordinátory Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobility 2004 v České republice:

 

Bohumín

Lucie Balcarová

tisková mluvčí

Městský úřad Bohumín

Masarykova 158, 735 81   Bohumín

tel./fax: 596 092 281

e-mail: balcarova.lucie@mubo.cz

web: www.mesto-bohumin.cz

Brno

Mgr. Ivana Draholová

Kancelář Brno-Zdravé město

Magistrát města Brna

Malinovského nám. 3, 601 67  Brno

tel. 542 173 075

fax 542 173 517

e-mail  draholova@brno.cz

web: www.brno.cz

Boskovice

Zoja Malachová

koordinátor Projektu Zdravé město

Městský úřad Boskovice

nám. T.G.Masaryka 1/2

680 18 Boskovice
tel: 516 488 675

fax: 516 452 684

e-mail: zdravemesto@boskovice.cz

web: www.nszm.cz/boskovice

České Budějovice

Ing. Svatopluk Mika – vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Martina Růžičková

Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí

nám. Přemysla Otakara II. 1,2

370 92 České Budějovice

tel: 386 801 114

e-mail: RuzickovaM@c-budejovice.cz

web: www.c-budejovice.cz

Hlučín

RNDr. Soňa Prášková

vedoucí odboru místní správy a životního prostředí

Městský úřad Hlučín

Mírové nám.23,   748 01 Hlučín 

tel: 595 020 233

fax: 595 043 238

e-mail: praskova@hlucin.info

web: www.hlucin.cz

Hodonín

Lenka Salabová

Městský úřad Hodonín

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

Tel.: 518 316 311

fax: 518 353 686

e-mail: salabova.lenka@muhodonin.cz

web: www.hodonin.com

Hradec Králové

Soňa Krátká

Magistrát města Hradec Králové

Odbor strategického rozvoje města

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

tel: 495 707 592, 721 194 394

fax: 495 707 100

e-mail: sona.kratka@mmhk.cz

web: www.mmhk.cz

Chrudim

Šárka Trunečková - koordinátor Projektu Zdravé město

Městský úřad Chrudim

Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim
tel: 469 645 260

fax: 469 622 013

e-mail: sarka.truneckova@worldonline.cz

web: www.chrudim-city.cz

Jablonec

Bc. Milena Jelínková - tisková mluvčí

Městský úřad Jablonec

Mírové nám. 19
467 51   Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 357 185

e-mail: jelinkova@mestojablonec.cz

web: www.mestojablonec.cz

Karviná

Josef Adámek - Kancelář Zdravé město

Magistrát města Karviná

Poštovní 615, 734 01 Karviná

tel.: 596 387 382, 603 256 641

e-mail: nadace@rkka.cz

web: www.karvina.org

Kopřivnice

Radka Chalupková

koordinátor Projektu Zdravé město a místní  Agenda 21 Kopřivnice

MÚ Kopřivnice

Záhumenní 1152, 742 21  Kopřivnice

tel: 556 494 957, 737 270 474

fax:  556 494 987

e-mail: radka.chalupkova@koprivnice.cz

web: www.koprivnice.cz

Kroměříž

Ing.  Marie Pokorná

Úřad města  Kroměříž

Odbor rozvoje města

Velké nám. 115, 767 58 Kroměříž

tel.:573 321 284 (111 – ústředna)

fax: 573 331 481

e-mail: marie.pokorna@mesto-kromeriz.cz

web: www.mesto-kromeriz.cz

Letovice

Bohuslav Kuda – místostarosta města

Městský úřad Letovice

Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice

tel. 516 474 708, 516 474 206 - ústředna
Fax: 516 474 111

e-mail: mu.kuda@letovice.net

web: www.letovice.net

Moravská Třebová

Veronika Cápalová – koordinátorka Projektu Zdravé město

MÚ Moravská Třebová

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Tel.: 461 353 139, 603 395 640

e-mail: vcapalova@mtrebova.cz

web: www.mtrebova.cz

Moravský Krumlov

Marie Valachová- místostarostka města

MÚ Moravský Krumlov

Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov

Tel.: 515 300 720, 515 300 711

Fax: 515 300 759

e-mail: valachovam@mkrumlov.cz

web: www.mkrumlov.cz

Olomouc

Ing. Jaroslav Martínek

Centrum dopravního výzkumu

Sekce cyklistické a pěší dopravy

771 27 Olomouc, Krapkova 3

tel.: 585 416 618,  602 503 617

e-mail: martinek@cdv.cz

web: www.olomouc.cz

Ostrava

Bc. Karolína Konečná

Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí         

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

tel: 596 282 448

fax: 596 282 200

e-mail: kkonecna@mmo.cz

web: www.mmo.cz

 

Pelhřimov

Mgr. Bohumil Kovanda        

1. místostarosta
Městský úřad Pelhřimov

Masarykovo náměstí čp. 1
39301 Pelhřimov

tel: 565 352 103
fax: 565 323 524
e-mail: mistostarosta1@mupe.cz, kovanda@mupe.cz                 

web: www.mupe.cz

 Písek

Ing. Miloslav Šatra –vedoucí odd. životního prostředí

Ing. Antonín Kučera

MÚ Písek

Velké náměstí 114, 397 19 Písek

Tel.: 382 763 240

e-mail: zp@mupisek.cz

web: www.mesto-pisek.cz

Plzeň

Lucie Bozděchová

Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

Tel: 378 033 206

e-mail: bozdechova@mmp.plzen-city.cz 

web: info.plzen-city.cz

Praha

Ing. Libor Šíma

ved. odd.rozvoje a organizace dopravy

Magistrát hl.m. Prahy

Řásnovka 8, 110 00 Praha 1

Tel.: 236 004 450, 222 311 981            

fax: 236 007 044            

e-mail: Libor.Sima@cityofprague.cz

web: www.praha-mesto.cz

Prostějov

Ing. Petra Mejzlíková

koordinátor Projektu Zdravé město / HCP Coordinator
Městský úřad Prostějov

nám. T.G.Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov
Tel: 582 329 124

Fax: 582 342 338
e-mail: petra.vyslouzilova@mestopv.cz

Web: www.nszm.cz/prostejov

Přerov

RNDr. Pavel Juliš

Městský úřad Přerov
Bratrská 34
750 11 Přerov

tel. 581 /268 232

fax 581 268 279
e-mail: pavel.julis@mu-prerov.cz

web: www.mu-prerov.cz

Strakonice

Ing. Ivana Kadochová

MÚ Strakonice

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

tel.:  383 701 335, 606 669 918

fax:

e-mail: ivana.kadochova@mu-st.cz

web: www.mu-st.cz

Tábor

Ing. Erazim Troch – vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Tábor
Žižkovo nám. 3, 390 15 TÁBOR

Tel.: 381 486 280

Fax:

e-mail: troch@mu.tabor.cz

web: www.tabor.cz

Telč

Ing. Zdeněk Posád

Městský úřad Telč

Odbor životního prostředí

Na Sádkách 453, 588 56 Telč

Tel.: 567 112 493, 608 729 183, 567 112 411-ústředna

Fax: 567 112 403

e-mail: zdenek.posad@telc-etc.cz

web: www.telcsko.cz

Třebíč

Dr. Jindra Stříbrská

Městský úřad Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Tel.: 568 805 307, 602 769 022

Fax: 568 896 111

e-mail: j.stribrska@trebic.cz
web: www.trebic.cz

Turnov                     

Bc. Ivana Nožičková

Městský úřad Turnov

Odbor životního prostředí

Antonína Dvořáka 335,511 22 Turnov

tel.: 481 366 153

fax: 481 366 112

e-mail: I.Nozickova@mu.turnov.cz

web: www.turnov.cz

 

Velké Meziříčí

Ing. Josef Švec

MÚ Velké Meziříčí

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
tel: 566 501 150, 602 533 407

Fax:

e-mail: zm@mestovm.cz

web: www.nszm.cz/velmez

Vsetín

Martin  Kučný – projektový manager

Městský úřad Vsetín

Svárov  1080, 755 01  Vsetín

Tel.: 571 491 554, 724 121 616

e-mail: martin.kucny@mestovsetin.cz

web: www.mestovsetin.cz

Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s.

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Petr Mynařík garant pro Evropský týden mobility

Tel./fax: 571 491 551

petr.mynarik@spkp.cz

Zlín

Světlana Divilková - koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

Magistrát města Zlína

Oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů

náměstí Míru 12, 76140  Zlín

tel. 577 630 255

fax 577 630 250

e-mail: svetlanadivilkova@muzlin.cz

www.mestozlin.cz

www.cityzlin.cz

Znojmo

Ing. Jaromír Mička -  vedoucí odd. životního prostředí

Městský úřad Znojmo

nám. Armády 8, 669 22 Znojmo

Tel.: 515 216 420

Fax: 515 224 976

e-mail: Jaromir.micka@arm.muznojmo.cz

web: www.znojmocity.cz
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí