zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Arnika iniciovala alternativní návrh vyhlášky pro nakládání s odpady v Jihočeském kraji

14.09.2004
Odpady
Arnika iniciovala alternativní návrh vyhlášky pro nakládání s odpady v Jihočeském kraji

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Krajským zastupitelům budou 14. září 2004 předloženy ke schválení dvě různé varianty  obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje. Předkladatelem první varianty je radní Jihočeského kraje, MVDr. Novák, zodpovědný za oblast ochrany přírody a životního prostředí. Druhou variantu připravilo sdružení Arnika ve spolupráci s několika členy krajského zastupitelstva (J. Hospergrem - SNK, V. Halamou – 4K, R. Kolibíkem – ČSSD, M. Rybářovou – 4K, MUDr. Mračkem – SNK). Jedná se o důležitý dokument, který ovlivní způsob nakládání s odpady v Jihočeském kraji na příštích 10 let.

„Troufám si říci, že varianta, na které jsme spolupracovali, daleko konkrétněji naplňuje jak požadavky Evropské unie, tak závazky vyplývající pro jednotlivé kraje z Národního plánu odpadového hospodářství. Stanovuje konkrétní kroky vedoucí ke zvýšení množství vytříděného odpadu a jeho recyklace a konkrétní data jejich naplnění. To ve vyhlášce předložené radním Novákem chybí,“ přiblížila variantu, na které spolupracovala, vedoucí českobudějovické pobočky sdružení Arnika MUDr. Věra Horská.

Zpracování a schválení Plánů odpadového hospodářství ukládá všem krajům zákon o odpadech. Tyto plány kraje zpracovávají na dobu nejméně 10 let. Závazná část POH kraje je podkladem pro zpracování POH původců odpadu a pro rozhodování příslušných úřadů v oblasti nakládání s odpady.

V první variantě, předkládané MVDr. Novákem, jsou  uvedeny cíle a opatření, které by měly zajistit splnění řady podmínek, které vyžaduje legislativa ČR a směrnice EU. Mnohá z uvedených opatření jsou však velice obecná, bez jasného určení splnění termínů nebo cílových hodnot.  Zástupci sdružení Arnika, kteří  dlouhodobě sledují proces přípravy Plánu odpadového hospodářství, se proto rozhodli tento nedostatek napravit. Ve spolupráci s výše uvedenými členy Krajského zastupitelstva, zpracovali návrh obecně závazné vyhlášky ve které jsou některá opatření konkretizována, jsou zde  doplněny termíny splnění a doplněna další opatření vedoucí ke splnění požadovaných cílů.

Příloha:

Stručné porovnání obou předkládaných variant vyhlášky 

I. varianta (předkladatel ......)

II. varianta (na které spolupracovala Arnika)

Získat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálního odpadu

Vytvořit podmínky pro zajištění odděleného sběru nebezpečných složek komunálního odpadu

Zvýší počet sběrných nádob na sběrové sklo (optimální hustota hustotu 200 osob/nádobu)

do roku 2008 zvýšit počet nádob na sběrné sklo na cílovou hustotu 200 osob/nádobu

Zavedou odvozový způsob sběru papíru a odpadních plastů

do roku 2008 zavést odvozový způsob sběru papíru a odpadních plastů

 

              

do konce roku 2006 vybavit všechny úřady veřejné správy nádobami na separovaný sběr odpadních plastů, sběrového papíru a sběrového skla

Podporovat vytvoření sítě sběru  tříděných vyřazených elektrických a elektronických zařízení
    

nejpozději do 13. 8. 2005 zajistit zříze-ní systému, který umožní konečným držitelům a distributorům odpadních elektrických a elektronických zařízení  bezplatně je vracet z domácností

 

 

  Podpoří vytvoření sítě pro odevzdání     
  autovraků

V rámci včasného zajištění krajské optimální sítě pro sběr a nakládání s autovraky provozovat do konce roku 2006 alespoň 10 autorizovaných sběrných míst autovraků a 2 –3 demontážní střediska autovraků (střední kapacita 5 000 autovraků rok)

 

Zajistit informování veřejnosti o  aktuálních legislativních nakládání s autovraky

analyzovat způsoby sběru a separace stavebních a demoličních odpadů a podporovat jejich materiálové využití

analyzovat způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady za účelem vytvoření podmínek  pro splnění následujících cílů:

- využívat 50% hmotnosti stavebních a demoličních odpadů do 13. 12. 2005

-         využívat 75% hmotnosti stavebních a demoličních odpadů do 13. 13. 2012

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí