zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzva k předkládání projektů LIFE na rok 2005

16.09.2004
Obecné
Výzva k předkládání projektů LIFE na rok 2005

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie k zabezpečování požadavků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Obecným cílem programu LIFE je přispět k implementaci, zdokonalení, rozvoji politiky a legislativy v oblasti životního prostředí (dále ŽP), obzvláště s ohledem na integraci otázek životního prostředí do jiných politik a dosažení trvale udržitelného rozvoje.
Hlavní internetový odkaz je www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm
LIFE se skládá ze 3 základních tématických s vlastní finanční alokací:
I. LIFE – Příroda ( Nature ) - přispívá k implementaci směrnice Rady 79/404/EHS, o zachování volně žijícího ptactva; směrnice Rady 92/43/EHS, o zachování přirozených stanovišť a divoké fauny a flory a zvláště k rozvoji evropské sítě NATURA 2000.
Je určen pro: - projekty na ochranu přírody
- doprovodná opatření Opatření hodnotící a monitorující projekty. Rozšiřuje obecné povědomí o projektu.
Jedná se o spolufinancování projektů. Max. 50% na projekty k ochraně přírody a 100% na doprovodná opatření. Výjimečně jej lze zvýšit až na 75% u projektů týkajících se prioritních přirozených stanovišť a prioritních druhů ve smyslu výše uvedených směrnic.
II. LIFE – Životní prostředí ( Environment ) přispívá k rozvoji inovativních a integrovaných technik i metod a k prohloubení rozvoje politiky EU v oblasti ŽP. Zaměřuje se zvláště na začlenění ohledů na ŽP do rozvoje využívání půdy a územního plánování; prevenci vlivu ekonomické činnosti na ŽP; prevenci tvorby a recyklaci odpadů a snížení vlivu výrobků na ŽP. V rámci tohoto vymezení je dále definováno množství prioritních oblastí environmentální politiky.
Je určen pro: - demonstrační projekty
- projekty, které jsou přípravou k vývoji nových akcí a nástrojů v oblasti ŽP
- doprovodná opatření
Finanční příspěvek je nejvýše 30 % nákladů u projektů, které mají potenciál vytvořit ( budoucí ) příjem nebo snížit provozní náklady, a nejvýše 50 % u ostatních projektů.
III. LIFE – Třetí země ( Third countries ) není relevantním pro Českou republiku. Týká se zemí mimo EU.

Předkládání návrhů projektů v rámci programu LIFE
Návrhy projektů mohou být předkládány všemi právními subjekty z členských států EU. Projekt předkládá jen 1 žadatel, ale i ve spolupráci s 2 či více partnery. Výhodou může být i mezinárodní charakter. V úvahu se bere jejich proveditelnost a náklady.
Předkládání návrhů projektů v rámci programu LIFE III pro rok 2004:
Návrhy jsou předkládány Komisi prostřednictvím MŽP ČR. Termín pro předkládání žádostí pro rok 2004 se váže na prodloužení účinnosti nařízení č. 1655/2000, týkající se instrumentu LIFE. Předpokládaný termín pro podávání žádostí.
- LIFE : do 30. září 2004 ( MŽP ČR )
Monitorování projektů
Každý projekt musí zaslat Komisi a na žádost i členskému státu technickou a finanční zprávu o postupu prací a po skončení projektu zprávu závěrečnou. Formu a obsah zpráv určuje Komise. Na zaslání příslušné dokumentace je vázáno postupné uvolňování prostředků dotace. Každý projekt podává průběžné měsíční zprávy o plnění a realizaci projektu.
Novelizace nařízení – prodloužení III. etapy
Nařízení nyní prochází novelizací. Mělo by jít o prodloužení etapy LIFE III. o 2 roky, tj. do 31.12. 2006. Má vněm být zahrnuta i výzva k prodloužení programu LIFE do čtvrté etapy, nebo vytvoření obdobného instrumentu úzce zaměřeného na ŽP po roce 2006. Celkový předpokládaný rozpočet na roky 2005 a 2006 má činit 335,6 mil. EUR pro všechny podprogramy.

Odkazy

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí